Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕксплуатаційні властивості автомобіля
Читайте также:
  1. Види й властивості інформації
  2. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  3. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
  4. Відношення еквівалентності та порядку, їх властивості. Впорядковані множини. Зв'язок відношення еквівалентності з розбиттям множини на класи, що попарно не перетинаються.
  5. Властивості відносин.
  6. Властивості збіжних послідовностей
  7. Властивості множини невід’ємних раціональних чисел.
  8. Властивості реальних газів, рідин і твердих тіл
  9. Гетерополiсахариди (приклади, властивості).
  10. Деякі властивості дійсних чисел

Новокаїн застосовується в основному у вигляді ін'єкцій. Потрапляючи в кров, він швидко гідролізується до п-амінобензойної кислоти і диетиламіноетанолу, які є фізіологічно активними речовинами.

Тільки 2% дози введеного внутрівенно новокаїну виводиться в незмінному вигляді протягом перших 24 годин, 90 % дози виводиться у вигляді п-амінобензойної кислоти, яка виявляється в крові частково у вільній, частково в кон’югованій формі.

Диетиламіноетанолу у вільному вигляді виводиться близько 33 %, інша кількість метаболізує далі.

Дикаїн в організмі метаболізує з утворенням п-амінобеної кислоти.

Новокиинамид при оральном уведенні швидко, майже цілком абсорбує з трав'яного тракту. Максимальна концентрація сполуки в плазмі людини виявляється через 15-60 хвилин після введення.

Тільки 14 % від загального вмісту новокаїнаміду в крові знаходиться в зв'язаному стані з альбумінами. Тому він у великих кількостях може бути виявлений в інших органах і тканинах, 50-60 % від введеної кількості новокаїнаміду виводиться із сечею за 24 години в незмінному стані. Основним метаболітом є N-ацетилновокаїнамід, який фармакологічно активний і може бути присутнім у плазмі в більш високих концентраціях, ніж нативна сполука.

 

2-10% новокаїнаміду метаболюють до п-амінобензойної кислоти, яка виявляється як у вільній, так і кон’югованій формі.

п-амінобензоїлглюкуронід

Направлений хіміко-токсикологічний аналіз на похідні ПАБК проводять за схемою:

Об'єкти дослідження - печінка, нирки, кров, сеча.

Ізолювання препаратів, похідних п-амінобензойної кислоти з біологічних об'єктів (тканин органів) проводиться водою, подкисленою до рН 2-3 хлористоводневою кислотою, при цьому солі препаратів добре розчиняються у воді. З водної фази препарати у вигляді основ екстрагуються хлороформом при рН 11 (підлужнення водної фази проводять розчином NaOH). Домішки залишаються у водній фазі.

При проведенні ТСХ-скринінгу похідні п-амінобензойної кислоти на I етапі - у загальній системі розчинників для речовин основного характеру - виявляються в 3-й зоні (Rf = 0,63-0,83). Після елюювання препаратів системою розчинників - метанол-25% розчин аміаку (9:1) проводять ТСХ-скринінг на II етапі - в окремій системі - хлороформ-етанол (20:1), сорбент - основний окис алюмінію. Для проявки препаратів використовують реактив Драгендорфа по Муньє (оранжево-коричневі плями) або ідентифікують по реакції азосполучення з β-нафтолом (оранжеві плями).Після елюювання при необхідності використовують сполучення ТСХ-методу і екстракційного методу для очищення екстракту від домішок і проводять підтверджуючі дослідження.

1. Реакції осадження - із загальалкалоїдними осаджувальними реактивами, в результаті чого утворюються кристалічні або аморфні осади. Реакції високочутливі, неспецифічні.

2. Мікрокристалоскопічні реакції - високочутливі, специфічні:

З реактивом Драгендорфа - кристали у вигляді тонких голок, зібрані в пучки (новокаїн) або ромбовидні пластинки (новокаїнамід);

З розчином бромистого золота кристали у вигляді пластинок і голок (новокаїн);

З розчином хлорної платини - щільні розетки (новокаїнамід),

З розчином нітриту натрію - призми, роздвоєні на кінцях (дикаїн).

3. Реакції забарвлення:

• Реакція Кручен-Морена - оранжево-жовтий колір розчину (новокаїн), жовто-коричневий колір розчину (новокаїнамід); криваво-червоний колір розчину (дикаїн). Реакція неспецифічна. 

Реакція утворення азобарвника -для новокаїну і новокаїнаміду - з β-нафтолом (червоно-оранжеве забарвлення) або з N-α-нафтилетилендіаміном (рожево-бузкове забарвлення).

 

 

Для підтвердження наявності похідних п-амінобензойної кислоти використовуються фізико-хімічні методи - УФ- і ІЧ-спектрометрія, ТСХ,

ГРХ, ВЕРХ-методи.

УФ-спектрипохідних п-амінобензойної кислоти характеризуються

наявністю трьох максимумів поглинання в розчині сульфатної кислоти

228-230, 272-281, 279-312 нм.

Кількісне визначенняпроводиться спектральними і хроматографічними методами.

 

Експлуатаційні властивості автомобіля

Тягово-швидкісні властивості – це сукупність показників, що визначають діапазони зміни швидкостей руху автомобіля, а також зміну прискорень при роботі на тяговому режимі в різних дорожніх умовах. При цьому тяговим називають режим руху, під час якого від двигуна до ведучих коліс автомобіля (зчіпного пристрою) підводять потужність, достатню для подолання опору руху.

Гальмові властивості – це сукупність показників, що визначають величину сповільнення і шляху гальмування автомобіля у заданих дорожніх умовах, максимальну усталену швидкість при його русі під ухил із заданими параметрами, а також граничний ухил дороги, на якому може нерухомо утримуватись транспортний засіб. При цьому гальмовим називають режим, при якому до коліс автомобіля (всіх або декількох) підводять гальмові моменти.

Плавність ходу – це сукупність показників, що визначають можливість руху автомобіля по дорогах з різним мікропрофілем, без порушення нормального фізіологічного стану водія і пасажирів, а також без ушкоджень вантажу і надмірних динамічних навантажень в агрегатах і механізмах автомобіля.Керованість – це сукупність показників, що визначають характер реакцій автомобіля на дії водія під час керування і на зовнішні збурення під час руху, а також величину енергії, що витрачається водієм.

Маневреність – це сукупність показників, що визначають можли­вість автомобіля рухатись у заданому напрямку і визначеному режимі руху.

Стійкість – це сукупність показників, що визначають граничні умови, за яких автомобіль може повернутися до свого усталеного (незбуреного) стану або до сталої (незбуреної) кутової швидкості повороту після припинення дії збурюючих сил.

Прохідність – це сукупність показників, що визначають можливість руху автомобіля в несприятливих дорожніх умовах або в умовах бездоріжжя, а також ступінь зниження швидкості руху і транспортної продуктивності автомобіля в цих умовах.

Паливна економічність – це сукупність показників, що виз­начають витрати палива при роботі автомобіля в різних умовах експлуатації.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 91; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты