Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТягова характеристика і тягова діаграма руху автомобіля
Читайте также:
  1. I. Этиологическая характеристика
  2. II. Общая характеристика искусства Древнего Египта, периодизация
  3. III, IV и VI пары черепных нервов. Функциональная характеристика нервов (их ядра, области, образование, топография, ветви, области иннервации).
  4. А Общая характеристика класса Turbellaria.
  5. А) Общая характеристика
  6. А) характеристика стационарного обслуживания
  7. Абсорберы, применяемые для очистки выбросов. Их характеристика и область применения.
  8. Адреномиметические средства прямого действия. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика отдельных препаратов. Применение.
  9. Амплитудно-частотная характеристика, полоса пропускания и затухание
  10. Античная философия (общая характеристика).

 

Залежність сили тяги автомобіля від швидкості його руху на кожній передачі називається тяговою характеристикою автомобіля. Необхідні для побудови тягової характеристики автомобіля (рис.4) розрахунки виконують за формулами:

Рр =(Мк∙Ік∙Ідк∙Іо∙ƞт) / гд, Н, (27)

 

V =(ω∙rk) / (Ік∙Ідк∙Іо), м/с, (28)

 

де Мк - крутний момент двигуна;

Ік∙Ідк∙Іо – педаточні числа відповідно коробки передач, додаткової коробки та головної передачі;

ƞт – коефіцієнт корисної дії трансмісії;

гд – динамічний радіус колеса;

ω – кутова швидкість колінчастого вала двигуна.

 

 
 


 

 

Рис. 4 Тягова діаграма руху автомобіля

 

Поточні значення крутного моменту при відповідних значеннях кутової швидкості колінчастого вала двигуна беруть за зовнішньою швидкісною характеристикою двигуна.

Визначення сили тяги пов'язується з оцінкою потенціальних властивостей автомобіля, фактично розглядаються тільки властивості системи „автомобіль" у разі ідеальних зв'язків рушія з опорною поверхнею. Тяговою діаграмою руху автомобіля називається графічне зобра­ження тягового балансу, тобто тягової характеристики та сил опору, залежно від швидкості. Крива сумарного опору Рψ + Pw визначає силу тяги, необхідну для руху автомобіля з постійною швидкістю.

Перетин кривих сил опору та тяги на передачі визначає максимальну швидкість, з якою може рухатися автомобіль у заданих умовах руху. Коли крива Рp проходить вище від кривої Рψ + Pw, то відрізок між цими кривими є „запасом" сили тяги, яку можна використовувати на розганяння автомобіля та подолання збільшеного опору дороги. При побудові тягової діаграми вводиться і використовується поняття залишкової сили тяги Рa, яка дорівнює різниці між силою тяги Рp та Рw, тобто

Рa = Рp –Рw . (29)

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 45; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты