Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗмістовний модуль 6
Читайте также:
  1. I. средняя скорость; II. мгновенная скорость; III. вектор скорости, выраженный через проекции на оси; IV. величина (модуль) скорости.
  2. Анатомия модульі бойынша тест сұрақтары
  3. Змістовий модуль 1. Методика навчання географії як наука
  4. Змістовий модуль 2. Засоби навчання в географічній освіті
  5. Змістовий модуль 3
  6. Змістовий модуль 8. Комплексний курс “Географія України”(8-9 класи) як основна складова географічної освіти в Україні.
  7. Змістовий модуль 9. Методика вивчення економічної і соціальної географії світу
  8. ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 11
  9. Змістовний модуль І.

Відправним пунктом визначення динамічних властивостей автомобіля з гідромеханічною трансмісією є безрозмірна характеристика гідропередачі і зовнішня швидкісна характеристика двигуна. Тому, на підставі вибраного типу гідротрансформатора і його безрозмірної характеристики, складається таблиця 5. Для чого, задаючись указаними в таблиці 5 значеннями передаточних чисел гідротрансформатора iгп по безрозмірній характеристиці визначають відповідні значення λн; кгп, ηгп і заносять їх в таблицю 5.

Далі будується характеристика спільної роботи двигуна і гідротрансформатора (таблиця 6). З цією метою для граничних значень передаточних чисел iгп гідротрансформатора і відповідних значень коефіцієнта моменту λн визначають величини моментів Мн (у кНм), що розвиваються на насосному колесі в залежності від числа його обертів nн.

, Нм. (45)

Таблиця 5

Визначення параметрів гідропередачі

Передаточне відношення, iгп 0,2 0,4 0,5 0,8 1,0
Коефіцієнт λн λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6
Коефіцієнт кгп к1 к2 к3 к4 к5 к6
ККД ГТ ηгп η1 η2 η3 η4 η5 η6

 

 

Таблица 6

Область сумісної роботи двигуна і гідротрансформатора

 

ne   Me   Момент насосу Мн при
λ1 = λ2 = λ3 = λ4 = λ5 = λ6 =
n1 M1            
n2 M2            
і т.д.              

 

Графи 1 і 2 табл. 6 заповнюються згідно з даними зовнішньої швидкісної характеристики двигауна.

Згідно з таблицею 6 будується характеристика сумісної роботи двигуна і гідротрансформатора. Зразок характеристики наведено на рис.12.

Рис. 12 – Характеристика сумісної роботи двигуна і гідротрансформатора

Точки перетину кривих моментів Me двигуна і моментів Мн на насосному колесі визначають режими спільної роботи двигуна і гідротрансформатора.Потім будують тягову характеристику автомобіля. Для цього на початку визначають вихідні параметри гідротрансформатора на режимі його спільної роботи з двигуном. Величини моменту Мт і числа обертів nт валу турбіни визначають за формулами:

Мт = Мн кгп; nт = nн iгп. (46)

Отримані значення величини моменту Мт і числа обертів nт валу турбіни дозволяють визначити силу тяги і побудувати тягову характеристику автомобіля:

; (47)

. (48)

Для побудови тягової характеристики складають таблицю 7.

При заповненні таблиці величини nн і Мн визначають на підставі графіка спільної роботи двигуна і гідротрансформатора.

Величину годинної витрати Gт палива (графа 3) визначають для отриманих значень чисел обертів насоса nн = nе на підставі швидкісної характеристики двигуна.

Побудову графіка силового балансу здійснюють по загальній методиці.

Таблиця 7

Параметри силового балансу автомобіля з гідротрансформатором

 

nн   Мн   Gт   i     к     Мт     nт   1-а передача 2-а передача
V Рт Рв Рс V Рт і т.д.
                           
                           

 За допомогою динамічної характеристики, графіка прискорень та швидкісної характеристики розгону автомобіля можна визначити показники тягово-швидкісних властивостей автомобіля:

– найбільший кут підйому, який здатний подолати автомобіль на кожній передачі при заданому коефіцієнті опору коченню fк;

– максимальну швидкість, яку може розвинути автомобіль при русі по дорозі з заданими коефіцієнтом опору коченню /та підйомом ψ;

– шлях і час розгону автомобіля до максимальної швидкості;

– максимальну швидкість, якої може досягти автомобіль на шляху 400 та 1000 м;

– найбільші прискорення автомобіля на кожній передачі.

Змістовний модуль 6


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты