Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАктивізація екскурсійної справи у 40-60-х рр. XX ст.
Читайте также:
  1. Активізація революційно – визвольної боротьби на Україні у складі двох імперій.
  2. Из романа «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд
  3. Из романа «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд
  4. Из романа «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд
  5. Исправительные работы
  6. Історія видавничої справи Іспанії.
  7. Історія видавничої справи Італії
  8. Історія видавничої справи Франції
  9. Моя жизнь меня разочаровывает. Как я могу это исправить?

Починаєтьсяшостий етап (1946-1968 рр.), для якого характерні відбудова екскурсійних установ, зростання їхньої матеріально-технічної бази, розширення мережі екскурсійних об’єктів (будівництво нових міст, реконструкція історичних міст, відбудова міст після Другої світової війни, будівництво житлових, громадських і промислових споруд, створення меморіальних комплексів, пам’ятників революційної, бойової слави тощо).

На Львівщині спостерігається пожвавлення шкільного екскурсійного руху, який набув масового характеру.

Після Другої світової війни у західних областях України на екскурсійну справу посилився ідеологічний тиск.

Від екскурсоводів Львівщини, інших західноукраїнських земель вимагалося проводити екскурсії без будь-якого прояву націоналізму. Одним із проявів націоналізму вважався «відхід від насущних передових питань сучасності в далеке минуле, ідеалізація старовини, умовкнення про віковічну непримиренну класову боротьбу експлуатуємих з експлуататорами» тощо.

У повоєнний період екскурсійною справою опікувались ТЕУ ВЦРПС (з 1962 р. Республіканська рада з туризму), ВАТ «Інтурист», «Супутник» ЦК ЛКСМУ, Республіканська дитяча екскурсійно-туристична станція (РДЕТС), товариство «Знання», Українське товариство охорони пам’яток історії та культури.

З 1963 р. подорожі та екскурсії для молоді та учнів по ОРСР, в тому числі й в Україні, починає організовувати БММТ «Супутник» ЦК ВЛКСМ.

До екскурсій включався показ історико-революційних пам’ятників і меморіалів, дошок пошани передовиків п’ятирічок і переможців соціалістичного змагання, показувалися «ідобутки» радянської влади, внесок комсомольців та молоді у ииконання завдань п’ятирічок тощо.

Екскурсійний матеріал доповнювався політичним змістом, включивши розповідь і показ первістків вітчизняного машинобудування, заводів, ударних комсомольських будов, вищих навчальних закладів, науково-дослідних та проектних установ, організацій охорони здоров’я, культури тощо.

На допомогу гідам-перекладачам при проведенні екскурсій створювались методичні посібники, розроблялись методичні поради та рекомендації. Значну допомогу методактиву структурних підрозділів „Інтуристу» надавала створена у 1979 р. республіканська школа методиста.Та все ж за часів тоталітарного режиму існувало обмеження на тематику, а об’єкти показу інтуристам ретельно добирались адміністрацією відділень та затверджувались обкомами партії, списки об’єктів показу переглядались щорічно і відбиралися лише ті, що мали «пристойний вигляд».

Отже, у післявоєнний період в екскурсійному процесі були ЗАДІЯНІІ державно-громадські структури, всі вони прагнули однієї мети – виховання населення в комуністичному дусі. Відповідно розвивалися і цілі екскурсійної справи, що відбилося на тематиці екскурсій.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 52; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты