Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСПІЛКУВАННЯ ЯК ВЗАЄМОДІЯ (ІНТЕРАКЦІЯ). МІСЦЕ ВЗАЄМОДІЇ В СТРУКТУРІ СПІЛКУВАННЯ.
Читайте также:
  1. D. Взаємодія ферментів між собою
  2. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики
  3. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
  4. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  5. Бюджетні повноваження місцевих органів самоврядування
  6. Валютні і резервні фонди місцевих органів самоврядування
  7. Вербальна нота та її місце в дипломатичному листуванні. Назвати види вербальних нот.
  8. Взаємодія атомів. Іонний і ковалентний зв’язок атомів у молекулах. Поняття про теорію обмінних сил
  9. Взаємодія в роботі станцій та ділянок, що до них прилягають та елементів станцій між собою
  10. Взаємодія норм адміністративного права з нормами інших галузей права

 

Спілкування — це не тільки обмін інформацією, знаками, а й організація спільних дій. Воно завжди припускає досягнення де­якого результату. Таким результатом звичайно є зміна поведінки і діяльності інших людей. Уявіть, що троє учнів вирішили підго­тувати стінгазету. Хтось пише заголовки, хтось підбирає малюн­ки, хтось складає тексти. Тут спілкування виступає як міжособистісна взаємодія, або інтеракція (від inter - між і action - дія), тобто як сукупність зв'язків і взаємовпливів людей, що склада­ються в їхній спільній діяльності. Наприклад, учень після уроку віддає вчителеві праці інструмент, яким працював, а вчитель кладе його в шафу. Обміну інформацією тут не відбулося, але взаємодія сталася. У хід спілкування його учасникам можна не тільки брати участь у комунікації, але іі організувати обмін дія­ми, спланувати загальну діяльність, виробити форми та норми сумісних дій.

Інтерактивна сторона спілкування - це та його сторона, яка фіксує не тільки обмін інформацією, а й організацію сумісних дій, які дозволяють реалізувати деяку загальну для партне­рів діяльність. У дослідженні цієї сторони спілкування викорис­товують поняття «інтеракція», «взаємодія», «соціальна взаємо­дія».

Взаємодія - це універсальна властивість усього існуючого світу речей і явищ в їх взаємній зміні, впливові одного на інших.

В суспільстві взаємодія - це система зв'язків і взаємодій між індивідами, соціальними групами, сукупність усіх соціальних відносин. Як уже відмічалось, людина для задоволення своїх по­треб повинна вступати у взаємодію з іншими людьми, входити в соціальні групи, брати участь у сумісній діяльності. Тому, зви­чайно, неможливо знайти на Землі людину, яка була б зовсім ізо­льованою від інших людей. Більш того, одне лише розуміння то­го, що десь існують інші люди, може суттєво змінити поведінку індивіда. У всіх сферах свого життя людина зв'язана з іншими людьми безпосередньо чи опосередковано, пасивно чи активно, постійно чи ситуативно. Соціальні взаємозв'язки мають різні під­стави і багато різних відтінків, які залежать від особистісних яко­стей індивідів, що вступають у взаємозв'язок. Формування цих зв'язків відбувається поступово від простих форм до складних. Соціальні зв'язки індивіда, який знаходиться навіть у малочисельній групі, являють собою чисельність взаємодій, які склада­ються з дій і зворотних реакцій на них. Утворюється складна сис­тема взаємодій, в яку включена різна кількість індивідів.

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты