Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНауково-технічної інформації
Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. Арифметичні операції над двійковими числами. Машинні одиниці інформації
  3. Види й властивості інформації
  4. Вплив засобів масової інформації на формування біоетичного мислення особистості
  5. Групи інформації з точки зору засобів масового впливу
  6. Джерела інформації
  7. Джерела інформації
  8. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ Й ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТАТИСТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  9. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, СОЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА УГРУПОВАННЯ
  10. Джерела інформації.

Інформаційні служби патентних документів-аналогів звичайно доповнюють такими документами інформацію щодо документів-аналогів інших вищезазначених типів. Авторитетними джерелами інформації щодо патентних документів-аналогів є бази даних INPADOC (ЄПВ) та World Patent Index (Derwent), що надаються через комерційні хости для платного користування в режимі віддаленого доступу.

Дані стосовно документів-аналогів (патентних сімейств) наводяться також на дисках GLOBALPAT CD-ROM

Патентний бюлетень це офіційне періодичне видання, в якому вміщують відомості стосовно патентних документів на винаходи і корисні моделі відповідно до вимог національних законів щодо промислової власності або регіональних чи міжнародних конвенцій та угод з питань промислової власності. Зміст та порядок розміщення публікацій в патентному бюлетені визначаються стандартом ВОІВ ST. 18. Відомості вміщують бібліографічні дані і можуть також містити реферат або пункти формули, головне креслення, інформацію щодо правового статусу тощо. В бюлетені публікуються також поточні покажчики. На основі бюлетеня публікуються річні (піврічні, квартальні) покажчики.

Офіційні періодичні публікації стосовно знаків для товарів і послуг здійснюються в окремому розділі загального офіційного бюлетеня або окремих бюлетенях – ”Бюлетень знаків для товарів і послуг”. Послідовність розділів, що містять відомості стосовно знаків у бюлетені, повинна відповідати послідовності офіційної процедури реєстрації знаків, якщо публікація здійснюється на різних процедурних стадіях. Відомості стосовно знака включають бібліографічні дані, необхідні для ідентифікації заявки або реєстрації, зображення знака та перелік товарів або послуг, для яких здійснюється охорона знака. Зміст та порядок розміщення публікацій в бюлетені знаків для товарів і послуг визначаються стандартом ВОІВ ST.63. До відомостей в бюлетені подаються поточні покажчики. На основі бюлетеня публікуються річні (квартальні, піврічні) покажчики. Повідомлення стосовно міжнародних знаків, що реєструються за Мадридською системою, публікуються ВОІВ англійською та французькою мовами в офіційному бюлетені ”WIPO Gazette of International Marks/Gazette OMPI des marques internationales”. 3 1999 p. це видання випускається також на CD-ROM.Офіційні періодичні публікації стосовно промислових зразків здійснюються в окремих бюлетенях або в окремому розділі загального офіційного бюлетеня. Бюлетень промислових зразків вміщує відомості стосовно промислових зразків відповідно до вимог національних законів або міжнародних конвенцій з промислової власності. До відомостей в бюлетені подаються поточні покажчики. На основі бюлетеня публікуються річні (піврічні. квартальні) покажчики. Зміст та порядок розміщення публікацій в бюлетені промислових зразків визначаються стандартом ВОІБ ST.61. Інформація стосовно промислових зразків може складатись або пише з бібліографічних даних, або з бібліографічних даних і зображення промислового зразка. Перелік бібліографічних даних промислових зразків та коди INID для ідентифікації встановлено стандартом ВОІВ ST.80. Повідомлення о міжнародних промислових зразків, що охороняються за Гаазькою системою, публікуються ВОІВ англійською та французькою мовами в офіційному бюлетені “International Designs Bulletin. Gazette of International il Designs/Bulletin des dessins et modeles internationaux”.

Бюлетень сортів рослин є офіційним виданням, що вміщує відомості стосовно заявок та охоронних документів на сорти рослин відповідно до вимог національних законів або міжнародних конвенцій з охорони рослин. Перелік даних стосовно сортів, які підлягають публікації, визначаються відомством, що здійснює публікацію. Офіційні періодичні дії стосовно сортів рослин здійснюються в окремих бюлетенях або ому розділі загального офіційного бюлетеня відомства промисловості.Елементом довідково-пошукового апарату, за допомогою якого без знання мови у короткий проміжок часу можна одержати достовірну інформацію про об'єкти промислової власності є покажчики патентних документів. Відомствами промислової власності видаються річні, піврічні та квартальні покажчики.

Основні види покажчиків: нумераційні, систематичні та іменні з розташуванням інформації в абетковому порядку. Як вже було зазначено вище,вони регулярно публікуються як в патентних бюлетенях, так і у вигляді окремих випусків або у вигляді об’єднаного випуску.

Нумераційний покажчик. Структурний елемент довідково-пошукового апарату до фонду патентної документації. Містить номери патентних документів різних видів, які розташовані в порядку зростання. У даному покажчику наводяться також індекси класифікації, а також можуть подаватися і інші бібліографічні дані Нумераційні покажчики патентних документів є поточні, що публікуються в кожному номері офіційного бюлетеня, та річні. Деякі відомства публікують квартальні або піврічні покажчики патентних документів, зокрема, нумераційні.

Систематичний покажчик вміщує номери патентних документів, що розташовані у порядку індексів класифікації. Деякі патентні відомства наводять назви патентних документів, а також імена або найменування заявників, винахідників (авторів) або власника охоронного документа.Іменний покажчик вміщує номери патентних документів, які розташовані в абетковому порядку імен або найменувань заявників, винахідників (авторів) або власників охоронних документів. Якщо у патентному документі вказано більше одного заявника, винахідника (автора) або власника охоронного документа, у покажчику наводяться всі імена або найменування та поряд з ними вказується номер публікації (бюлетеня).

Окрім трьох основних видів покажчиків деякі патентні відомства видають інші покажчики, наприклад, покажчики відповідності, зокрема, між номером заявки та номером патенту, покажчик змін у правовому статусі охоронних документів тощо.

Видаються також покажчики, які створюються шляхом систематичного доповнення поточною інформацією покажчиків, які були видані раніше, і називаються вони кумулятивними покажчиками.Тобто кожний наступний покажчик містить інформацію всіх попередніх покажчиків за визначений період часу та поточну інформацію за період після виходу останнього покажчика.

Наукові журнали та інші періодичні видання, що містять статті, які використовуються для пошуку та експертизи заявок на винаходи, називаються патентно-асоційованою (непатентною) літературою.

Правилом 34.1 інструкції РСТ визначено перелік патентної документації та патентно-асоційованої літератури, що складають обов’язковий пошуковий фонд для міжнародних пошукових органів РСТ (ISA) і мають забезпечити необхідну вірогідність проведеного пошуку. Цей перелік (“мінімум документації РСТ”) включає опубліковані національні патентні документи Великобританії, Німеччини, колишнього СРСР, США, Франції, Швейцарії, Японії з 1920 p. Росії з 1991 p., міжнародні заявки РСТ та патентні документи регіональних організацій (ARIPO. ОАРІ, ЄПВ та САПО) з початку їх публікації.

Документи на сучасних носіях інформації

Носій інформації – це матеріальний об’єкт, що спеціально застосовується для запису, зберігання, використання та розповсюдження інформації. Поняття "найновіший" та "нетрадиційний" документ суто умовні та слугують для назви документів, що відрізняються від традиційних, тобто пеперових, і, як правило, потребують для відтворення інформації використання технічних засобів. До цієї групи належать документи у вигляді фільмів, мікрофіш, звукових магнітних записів, а також у вигляді дискретних носіїв для комп'ютерного зчитування (дискет, компакт-дисків) тощо.

За способом запису та зчитування інформації ці документи поділяються на:

- документи на перфорованих носіях інформації (перфокарти, перфострічки, апертурні карти);

- документи на магнітних носіях інформації (магнітні стрічки, магнітні карти, магнітні диски, відеодиски);

- документи на оптичних носіях інформації (мікрофільми, мікродиски, мікрокарти та оптичні диски);

- документи на голографічних носіях інформації (голограми).

Сьогодні найпоширенішим є оптичний диск CD-ROM.

Оптичний диск CD-ROM – це компактний оптичний диск діаметром 120 мм, диск з пам'яттю тільки для зчитування (Compact Disk Read-ігпогу). Ця інформація на диску записується одноразово і не може бути змінена або доповнена. Головні особливості CD-ROM: простота і економічність масового виробництва, велика ємність (650 Мбайт, орієнтовно 10 тис. сторінок), зручність та компактність при зберіганні, висока надійність. Завдяки цьому CD-ROM широко використовують для публікації, зберігання, обміну та розповсюдження інформації. Для зчитування інформації з CD-ROM застосовуються дисководи CD-ROM та джукбокси (багатодискові зчитуючі пристрої, оснащені спеціальним програмним забезпеченням).

На зміну оптичним дискам CD-ROM сьогодні вже використовують оптичний диск DVD-ROM– універсальний цифровий диск тільки для зчитування (Digital Versatile Disk Read-Only Memory) – оптичний диск великої ємності (у 7-26 разів більше, ніж CD-ROM) завдяки іншій технології запису та можливості двохшарового та двохстороннього запису. Для зчитування DVD-ROM необхідні спеціальні зчитувальні пристрої, які можуть також застосовуватися і для дисків CD-ROM.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты