Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТопологій інтегральної мікросхеми
Відповідно до статті 471 Цивільного кодексу України компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо воно є оригінальним.

Інтегральна мікросхема – мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з’єднання якого неподільно сформовані в об’ємі і/або на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Топологія інтегральної мікросхеми – зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними.

Компонування інтегральної мікросхеми визнається оригінальним, якщо воно є результатом інтелектуальної діяльності його автора, не створено шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування інтегральної мікросхеми, має відмінності, що надають йому нові властивості, і не було відомим у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки або до дати його першого використання. Дата першого використання компонування інтегральної мікросхеми – це дата, коли використання компонування інтегральної мікросхеми стало відомим у галузі мікроелектроніки.

Заявка на компонування інтегральної мікросхеми повинна містити: заяву про реєстрацію компонування (топографії) інтегральної мікросхеми і матеріали, що її ідентифікують.

Відповідно до Закону, компонування інтегральної мікросхеми визнається оригінальним доти, доки не доведено протилежне.

Компонування, яке містить елементи, відомі в галузі мікроелектроніки на дату подання заявки або на дату першого використання компонування ІМС, може бути визнане оригінальним тільки в тому разі, якщо сукупність таких елементів не створена шляхом прямого відтворення (копіювання) сукупності іншого компонування інтегральної мікросхеми і має відмінності, що надають йому нові властивості.

Заявка на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми повинна стосуватись тільки однієї топографії. Заявка на реєстрацію топографії базового матричного кристала може містити матеріали, що стосуються як топографії власне базового матричного кристала, так і топографій інтегральної міакросхеми, які виготовляють на його основі.Якщо є підстави вважати, що заявлений об’єкт не належить до об’єктів, що можуть одержати правову охорону компонування інтегральної мікросхеми, або заявка не відповідає формальним вимогам, чи документ про сплату збору за подання заявки не відповідає встановленим вимогам, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, зазначених у висновку недоліків.

Відповідь заявник повинен надати у двомісячний строк від дати одержання ним повідомлення; її беруть до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою. Строк надання відповіді заявник може продовжити і поновити, як було зазначено вище.

У випадку порушення вимоги єдності компонування компонування інтегральної мікросхеми, заявник повинен зазначити у відповіді компонування інтегральної мікросхеми, щодо якого слід проводити експертизу заявки, і, у разі необхідності, внести уточнення до заявки. Якщо на пропозицію закладу експертизи вимогу єдності не буде виконано, експертизу заявки проводять щодо винаходу (корисної моделі), зазначеного у його формулі першим.На визнання компонування інтегральної мікросхеми оригінальним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, якщо строк від дати розкриття інформації до дати подання заявки на реєстрацію цього компонування інтегральної мікросхеми не перевищує двох років. При цьому обов’язок доведення обставин розкриття інформації, достовірності дати розкриття інформації та першого використання компонування ІМС покладається на заінтересовану особу.

Не може бути визнане оригінальним компонування інтегральної мікросхеми, заявка на реєстрацію якого подана пізніше, ніж через два роки від дати його першого використання.

Обсяг правової охорони на компонування інтегральної мікросхеми визначає зображення компонування інтегральної мікросхеми на матеріальному носії.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты