Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФункції бюджету
Читайте также:
  1. Банк, його види, операції та функції
  2. Банки як провідні фінансові посередники, їх призначення і функції.
  3. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  4. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
  5. Видатки бюджету на громадський порядок, безпеку та судову владу
  6. Видатки бюджету на загальну освіту
  7. Видатки бюджету на зовнішньополітичну діяльність
  8. Видатки бюджету на науку та інновації
  9. Видатки бюджету на оборону
  10. Видатки бюджету на охорону здоров’я

Вияв сутності бюджету як економічної категорії, специфічні способи відображення властивих цій категорії рис здійснюється за допомогою функцій.

Зважаючи на те, що бюджет держави є складовою фінансів суспільства, функції, які виконують фінанси, будуть властиві й бюджету. Абсолютна більшість економістів схиляється до думки, що бюджет, як й фінанси, виконує дві функції – розподільчу і контрольну.

Зміст розподільчої функції полягає у розподілі і перерозподілі ВВП у цілому, та фінансових ресурсів, зокрема, між різними суб’єктами бюджетних відносин (підприємствами, організаціями, установами, галузями, територіями, сферами діяльності, секторами економіки тощо). Саме завдяки розподільчій функції держава має можливість централізувати частину ВВП у своїх руках і використати їх на задоволення загальнодержавних потреб.

Розподільча функція обумовлена самою сутністю бюджету як об’єктивної економічної категорії. Ця категорія характерна для другої стадії суспільного відтворення, появляється і функціонує у процесі розподілу, саме через розподіл впливає на всі інші стадії відтворення: виробництво, обмін і споживання (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Місце бюджетних відносин у суспільному відтворенні

У процесі розподілу ВВП за допомогою бюджету виділяють дві складові: первинний розподіл та перерозподіл. Первинний розподіл пов’язаний з отриманням кожним учасником сфери матеріального виробництва певної частини виробленого і реалізованого ВВП. Так, суб’єктам господарювання у результаті первинного розподілу належиться прибуток, державі – податки на споживання (ПДВ, акцизний податок, мито), робітникам і службовцям – заробітна плата, підприємцям без створення юридичної особи – дохід.

Розподілений таким чином ВВП підлягає перерозподілу, причому кількість етапів цього перерозподілу є нескінченною. Так, внаслідок перерозподілу суб’єкти господарювання, робітники і службовці, підприємці сплачують до бюджету податки і збори. За рахунок нагромаджених у бюджеті доходів держава у процесі фінансування виділяє розпорядникам та отримувачам бюджетних коштів відповідні ресурси, пов’язані із виконанням своїх функцій. Процес сплати податків і зборів та фінансування видатків є безперервним та всеохоплюючим, оскільки всі підприємства, організації, установи, населення є учасниками бюджетних відносин.Матеріальне вираження розподільчої функції бюджету реалізується за допомогою податків, зборів, неподаткових надходжень, трансфертів, бюджетних резервів, видатків, бюджетного фінансування, бюджетного кредитування, бюджетного субсидіювання тощо.

Контрольна функція бюджету характеризується специфікою, пов’язаною з особливостями розподільчої функції. Вона дозволяє оцінювати якість перерозподільчих процесів, своєчасність і повноту надходжень фінансових ресурсів у державну казну та їхнього розподілу, ефективність їхнього використання. Матеріальним вираженням контрольної функції бюджету є бюджетний контроль.

Однак окремі економісти приписують бюджету інші функції. Деякі з них вважають, що сутність бюджету як економічної категорії реалізується за допомогою трьох функцій: розподільчої, контролюючої та забезпечення існування держави. Бюджет не може виконувати контролюючої функції, оскільки цю функцію виконують контролюючі органи. Бюджет як економічна категорія може виконувати контрольну функцію. Саме контрольна функція характеризує внутрішню властивість бюджету, яка у послідуючому матеріалізується у бюджетному контролі і стає функцією контролюючих органів.Отже, бюджет як об’єктивна економічна категорія виконує дві функції: розподільчу і контрольну, які конкретизують суспільне призначення цієї категорії, є способом виявлення її сутності.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 57; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты