Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Державний бюджет України та його призначення
Центральною ланкою бюджетної системи, а також державних фінансів і одним із найголовніших інститутів економічного суверенітету держави виступає державний бюджет. Він забезпечує не тільки акумулювання коштів, необхідних для фінансування діяльності держави, використовується не лише для часткового перерозподілу доходів із метою підтримання сприятливого соціального становища у державі, а й активно впливає на економічні, соціальні, національні, регіональні процеси у суспільстві та реалізацію вищими органами влади відповідної національної стратегії розвитку, спрямованої на зміцнення державної безпеки.

Державний бюджет охоплює систему фінансових параметрів, які відображають створення й використання фінансових ресурсів у всіх секторах економіки держави. У ньому в найбільш загальній формі фінансово обґрунтовується прогноз економічного та соціального розвитку держави. Державний бюджет, віддзеркалюючи обсяг ресурсів, що мобілізуються за певний період, і їх використання, своїми результатами засвідчує загальне збалансування фінансових ресурсів та їх витрачання. Державний бюджет конкретизує напрямки використання фінансових ресурсів в розрізі одержувачів коштів, територій і галузей і секторів економіки.

Державному бюджету належить провідна роль у фінансовій системі. Це зумовлено тим, що його функціонування визначає кількісні й якісні параметри, як відтворювального процесу, так і соціально-економічних явищ, а також кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання. Більше того, державний бюджет тісно пов’язаний з усіма ланками фінансової системи. У фінансовій системі в процесі її функціонування формується сукупність відокремлених, але взаємозв’язаних між собою фінансових потоків, що утворюються в різних сферах виробничої та невиробничої діяльності, в процесі вартісного розподілу та перерозподілу ВВПз метою формування, розподілу та використання грошових ресурсів для розширеного відтворення. У державному бюджеті з одного боку відбувається акумуляція коштів, з іншого – державний бюджет виступає джерелом фінансування певних потреб та заходів.

Досліджуючи державний бюджет у системі планів, слід відзначити, що він посідає центральне місце. Це зумовлюється тим, що державний бюджет, будучи центральною ланкою фінансової системи, повинен забезпечувати усі розподільчі та перерозподільчі процеси в країні. Тобто бюджет як основний фінансовий план повинен забезпечувати мобілізацію грошових коштів держави, здійснювати їхній розподіл за основними напрямами на відповідні цілі згідно соціально-економічної політики держави.

Специфіка бюджету як економічної категорії полягає саме в тому, що він безпосередньо обумовлений рухом вартості. В ньому переплітається величезна гамма інтересів та протиріч. В першу чергу, це – інтереси суб’єктів господарювання по створенню централізованого фонду фінансових ресурсів. Порядок створення і використання цього фонду встановлюється законодавством. Проте, необхідність його існування – явище об’єктивне і суть проблеми полягає в тому, наскільки повно необхідність та відповідні розміри бюджету знайшли відображення в законодавчих актах, прийнятих владою.

Державному бюджету належить центральне місце в системі державних фінансів. Всеохоплюючий характер бюджетних відносин пов’язаний з головним призначенням бюджету – фінансовим забезпеченням виконання державою її основних функцій з управління, оборони, регулювання економіки, соціального забезпечення тощо.

Державний бюджет як структурний елемент бюджетної системи має декілька визначень:

— за економічною сутністю – це система економічних відносин з приводу формування, розподілу та використання фонду грошових коштів держави, що виникають при перерозподілі ВВП. Бюджет характеризує рух грошових потоків між державою та юридичними і фізичними особами. Ці відносини мають суперечливий характер. З метою встановлення оптимальних пропорцій розподілу ВВП, ступеня його централізації в державному бюджеті необхідно дотримуватись одночасного забезпечення економічного зростання та формування гармонічних соціальних відносин у суспільстві (тобто знижувати податковий тиск на суб’єктів господарювання, що сприятиме економічному зростанню, та одночасно мати можливість фінансово підтримувати соціальну сферу й забезпечувати соціальні гарантії);

— за матеріальним змістом – це окремий фонд грошових коштів держави на центральному рівні. За матеріальним змістом має певні відмінності, що обумовлено включенням до нього визначеного переліку цільових фондів. Включення цільових фондів до бюджетної системи обумовлено необхідністю здійснення державного контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів цих фондів;

— за юридичною формою – це фінансовий план держави, що затверджується спеціальним законом. Як фінансовий план державний бюджет являє собою розпис доходів і видатків держави, що відображає економічну, соціальну, військову, міжнародну політику держави. Доходи державного бюджету обумовлені податковою політикою держави. Видатки державного бюджету на економічну діяльність залежать від масштабів державного сектора економіки та економічної політики держави; рівень соціальних видатків визначається фінансовою моделлю суспільства.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 126; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты