Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДотації вирівнювання та порядок їх визначення
Читайте также:
  1. II.5.2) Порядок образования и общие черты магистратуры.
  2. III.1.2) Порядок уголовного судопроизводства.
  3. Агнатское и когнатское родство.Порядок счета родства.
  4. Адвокат, статус адвоката и порядок его приобретения.
  5. Адвокатские образования, порядок их создания и организация работы.
  6. Административный порядок обжалования
  7. Адміністративний, судовий, цивільно-правовий порядок
  8. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  9. Акт взятия проб и образцов. Порядок заполнения.
  10. Акцизный сбор: порядок начисления и взыскания

Найбільш розповсюдженим видом бюджетних трансфертів у сучасній вітчизняній бюджетній практиці є дотації вирівнювання, які надаються з метою вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує. Дотації вирівнювання можуть надаватися:

— з Державного бюджету України місцевим бюджетам – бюджету АР Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського АР Крим та обласного значення, іншим бюджетам місцевого самоврядування;

— з міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського АР Крим та обласного значення) та районних бюджетів – бюджетам районів у містах, бюджетам сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного значення (крім бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти).

Основи розрахунку обсягів дотацій вирівнювання визначено Бюджетним кодексом України, а також постановою Кабінету Міністрів України „Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів” № 1149 від 8 грудня 2010 року Вказаною постановою затверджено:

— Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами;

— Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до місцевого бюджету) між районним або міським (м. Севастополя, міста республіканського АР Крим чи обласного значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту.

Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів) враховує такі параметри:

— фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти до них;

— кількість населення та кількість споживачів гарантованих послуг;

— індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету;

— розрахунковий обсяг кошика доходів місцевих бюджетів;

— коефіцієнт вирівнювання;

— норматив кількості працівників органів місцевого самоврядування в розрахунку до кількості населення.

Важливим елементом розрахунку видатків місцевих бюджетів для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів є фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти до них. Бюджетний кодекс визначає фінансовий норматив бюджетної забезпеченості як гарантований державою в межах наявних бюджетних коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно Радою міністрів АР Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.
Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 49; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты