Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
При аналізі необхідно проаналізувати витрачання матері-

алів на одиницю продукції, для цього фактичне витрачання

потрібно порівняти з нормами. Наприклад для виготовлення

800 виробів витрачаються матеріли в таких обсягах (табл.19.1).

Таблиця 19.1

Аналіз витрат матеріалів на виготовлення продукції

З таблиці 19.1 видно, що підприємством допущені перевитрати прокату на одиницю продукції в розмірі 5 кг і на весь випуск - 4000 кг. Разом з тим, економно витрачались інші види матеріалів (сталь – 4000 кг. чавун - 1600 кг.), що заслуговує позитивної оцінки.

Перевитрати сировини і матеріалів свідчать про нераціональне їх витрачання і потребують з’ясування конкретних причин і винних осіб.

Економія досягається в результаті використання більш дешевих матеріалів, заміни одних матеріалів іншими, більш економними, впровадження нової техніки і передової технології тощо.

При дотриманні планових норм витрат матеріалів на один виріб можна розрахувати і можливий резерв збільшення випуску продукції.

 

Вплив надходження і ефективності використання матері-алів на виготовлення продукції визначають за їх окремими видами (таб. 19.2.)

Таблиця 19.2

Розрахунок впливу надходження і використання матеріалів на виготовлення продукції

З таблиці 19.2 видно, що позаплановий випуск продукції складає 500 од. (4500-4000) при економії матеріалів на 0,4 кг на кожний виріб (4,6-5). Позаплановий випуск продукції являвся результатом:

1) позапланового надходження матеріалів в кількості 0,9 т при плановій нормі витрат, що забезпечило додатковий випуск продукції (900 : 5) = +180 шт.;

2) економії матеріалів на 1 виріб 0,4 кг а на весь випуск – 1800 кг (0,4х4500), що дало можливість додатково виготовити 360 шт. (1800 : 5);

3) збільшення залишків на складі на кінець року в порівняні з плановим на 0,2 т., що знизило випуск продукції на 40 шт. (200 : 5).

 

Перевірка:

180+360-40=+500

 

При аналізі використання матеріальних ресурсів аналізують також як 2 фактори «норма витрат» і «ціна за одиницю» впливають на матеріальні витрати (табл. 19.3).


Таблиця 19.3

Аналіз впливу факторів на використання матеріальних резервів

Матеріали Норми витрат на одиницю продукції, кг Ціна 1кг Матеріальні витрати Відхилення +,-
План Факт План Факт План Факт
6=2х4 7=3х5 8=7-6
Чавун 0,40 0,41 40,18 +0,18

 

Вплив 2-х факторів можна розрахувати за допомогою ланцюгових підстановок.

Таблиця 19.4

Розрахунок впливу факторів на використання матеріальних ресурсів

Номер розрахунку Норма витрат на одиницю продукції Ціна 1кг Матеріальні витрати Вплив на матеріальні витрати
Назва часткового показника Розрахунок
1. 0,40 - -
2. 0,40 39,2 Норма витрат на одиницю продукції 39,2-40=0,8
3. 0,41 40,18 Ціна 1кг 40,18-39,2=+0,98

 

Для характеристики ефективності використання матеріальних ресурсів використовується система узагальнених і часткових показників.

Система узагальнених показників і методика їх розрахунку зображена на рис. 19.1.

 

 

Рис 19.1 Система узагальнюючих показників ефективного використання окремих видів матеріальних ресурсів і методика їх розрахунку

 

Часткові показники застосовуються для характеристики ефективності використання окремих видів матеріальних ресурсів (сировиномісткість, металомісткість, енергомісткість тощо), а також для характеристики рівня матеріаломісткості окремих виробів (співвідношення вартості всіх використаних матеріалів на одиницю продукції до її оптової ціни).

В процесі аналізу фактичний рівень показників ефективності використання матеріалів порівнюють з плановими, вивчають їх динаміку і причини змін (рис 19.2), а також їх вплив на обсяг виробництва продукції.

 

Рис. 19.2. Структурно - логічна модель факторів системи матеріаломісткості


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 178; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты