Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗапаси матеріалів та їх регулювання
Читайте также:
  1. Cклади пально-мастильних матеріалів, пiноутворювача i порошку
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  5. Валютні ринки і валютне регулювання
  6. Державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи
  7. Державне регулювання у сфері страхування
  8. Запаси й поширення термальних вод
  9. Збереження і складування матеріалів і виробів

За призначенням запаси поділяються на:

поточні;

підготовчі;

страхові.

Зберігаються вони на складах разом, але нормативні величини обчислюються окремо.

Поточний запас забезпечує підприємство в період між двома черговими надходженнями ресурсів - це змінна величина, яка досягає максимуму в момент надходження чергової партії, поступово зменшується і стає мінімальною безпосередньо перед черговою поставкою.

Важливе значення для підтримки поточних запасів на належному рівні має система регулювання, на вибір якої впливають багато факторів і передусім:

- величина потреби;

- регулярність запуску у вироби;

- форма отримання і зберігання.

Регулювання запасів може здійснюватись за системою:

- максимум - мінімум;

- стандартних партій ;

- стандартних інтервалів тощо.

За системою максимум-мінімум запаси поповнюються до рівня не нижчого за мінімальний, а після надходження чергової партії не бувають більшими за встановлену максимальну кількість. Для забезпечення цих умов замовлення на чергову поставку видається за такої величини поточного запасу, якої вистачить для роботи до надходження замовлення.

Інші системи регулювання запасів чітко регламентують величину запасів і терміни поставки.

Підготовчі запаси пов’язані з організацією виробництва.

Страховий запас повинен забезпечити роботу підприємства протягом визначеного терміну при зриві чергової поставки.

Величина запасів матеріалу істотно впливає на ефективність роботи підприємства. З одного боку постачання великими партіями потребує більших оборотних коштів, додає витрат на зберігання і можливість втрат. З іншого боку постачання великими партіями зменшує кількість поставок, і відповідно, транспортно-заготівельних витрат (оформлення, пересилка документів, роз’їзди агентів, транспортування).

Зменшення величини партії поставок спричиняє зворотній ефект. Втрати і витрати пов’язані із зберіганням зменшуються, а транспортно-заготівельні витрати зростають.

Оптимальною є така партія поставки, яка забезпечує мінімальні сумарні витрати на придбання і зберігання матеріалів, тобто коли:

(20.1)

де Пм - обсяг партії поставки, грн.; См.с - сумарні витрати, грн.; См.п - витрати на придбання матеріалів, грн.; См.з - витрати на зберігання матеріалів, грн.Підставивши у складові цієї функції відповідні значення, одержимо:

(20.2)

(20.3)

де Мр - річна потреба у матеріалах; Сп - транспортно-заготі-вельні витрати на одну партію поставки; Цм - ціна одиниці матеріалу без урахування транспортно-заготівельних витрат; Рн - коефіцієнт, що враховує втрати від відволікання коштів у запаси й витрати на зберігання матеріалів.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 53; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты