Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПроблеми витрачання коштів місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення
Читайте также:
  1. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики
  2. Аналіз тенденцій творчої практики сучасної журналістики: досягнення і проблеми.
  3. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
  4. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. 3. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. 3.1. Виховання громадянської культури.
  5. Біоетичні проблеми реанімації
  6. Біоетичні проблеми хвороби
  7. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  8. Бюджетні повноваження місцевих органів самоврядування
  9. Валютні і резервні фонди місцевих органів самоврядування
  10. Видатки бюджетів на охорону навколишнього природного середовища

Витрачання бюджетних коштів на місцевому рівні яскраво виявляє зміст основних функцій, які виконують органи місцевого самоврядування. Зокрема, склад, структура та динаміка бюджетних видатків віддзеркалює регіональні пріоритети соціально-економічного розвитку держави. При цьому специфіка функціонування і особлива роль місцевих бюджетів відображається саме у складі та структурі їх видаткової частини. Бюджетні видатки дають можливість розкрити і дослідити економічну сутність місцевих бюджетів як фінансової бази органів місцевого самоврядування, існування яких підпорядковано вирішенню завдань місцевого значення забезпечення населення державними послугами, всебічного і гармонійного розвитку територій.

Структура видатків місцевих бюджетів протягом останніх років засвідчує їх чітко окреслену соціальну спрямованість: на соціальний захист і соціальне забезпечення, утримання об’єктів соціально-культурної сфери витрачається більше ніж 70 % коштів місцевих бюджетів України. Проте не зважаючи на те, що фінансування об’єктів соціальної та побутової інфраструктури поглинає левову частку бюджетних коштів, їх не вистачає не тільки на розвиток даних установ, але і на належне поточне утримання.

Загалом структура видаткової частини місцевих бюджетів України за останні роки є досить стабільною. Питома вага коштів, які витрачалися на утримання освітніх, медичних й інших закладів соціально-культурної сфери залишалася практично незмінною, зменшення спостерігалося лише щодо видатків, пов’язаних із забезпеченням громадського порядку, безпеки та судової влади, соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення. Крім того відбулося деяке збільшення частки видатків, пов’язаних із економічною діяльністю органів місцевого самоврядування, утриманням житлово-комунального господарства. Такі структурні зрушення були спричинені передачею до державного бюджету фінансування окремих видів виплат по соціальному захисту і соціальному забезпеченню населення, а також збільшенням обсягів коштів, які спрямовувалися з місцевих бюджетів на фінансування житлово-комунального, шляхового господарства, об’єктів промисловості, транспорту та підприємств інших галузей економіки.

Загалом же, необхідність проведення реформи у сфері витрачання коштів місцевих бюджетів обумовлена такими проблемами:1) широкий перелік задекларованих державою соціальних зобов’язань;

2) нерівномірність темпів соціально-економічного розвитку регіонів;

3) недостатній обсяг дохідної частини місцевих бюджетів;

4) високий рівень дотаційності місцевих бюджетів.

Відповідно до Концепції реформування місцевих бюджетів (2007 р.) для підвищення ефективності процесу формування видаткової частини місцевих бюджетів та децентралізації управління бюджетними коштами необхідно:

1) чітко розмежувати на законодавчому рівні видатки на виконання делегованих і власних повноважень органів місцевого самоврядування;

2) конкретизувати видаткові повноваження місцевих бюджетів у галузях бюджетної сфери (окремі видатки на забезпечення функціонування закладів освіти, охорони здоров’я, культури і мистецтва, соціального захисту та здійснення заходів у відповідних сферах);

3) перерозподілити видатки між державним та місцевими бюджетами;

4) переглянути склад видатків місцевих бюджетів, які враховуються та не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

5) завершити формування бази Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання детальної інформації про таких осіб (у тому числі членів їх сімей, що мають право на пільги), перелік пільг, якими вони користуються чи мають на них право, та розмір пільг.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты