Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Капітал підприємства і його кругообіг
Капітал підприємстваце засоби виробництва, інше майно та цінності, які обслуговують процес виробництва, а також просте і розширене відтворення підприємства.

Хоч би яка була суспільна форма процесу виробництва на підприємстві, він у будь-якому разі має бути безперервним протягом досить тривалого періоду, тобто повинен періодично знов і знов проходити одні й ті самі стадії. Тому будь-який процес виробництва на підприємстві, який розглядається в постійному зв’язку і безперервному потоці свого відновлення, є водночас процесом відтворення.

Якщо процес виробництва на підприємстві відновлюється у зростаючих масштабах, то має місце розширене відтворення. Якщо масштаби виробництва не збільшуються, відтворення у цьому випадку – просте.

Капітал підприємства починає свій рух із грошової форми. Грошовий капітал Г використовується на купівлю факторів виробництва (ФВ) тобто засобів виробництва і робочої сили, які поєднуються в процесі виробництва В і створюють новий товар Т', після реалізації якого капіталіст отримує його вартість у грошовій формі Г'.

У процесі кругообігу капітал проходить три стадії.

Перша стадія: Г – Т (ФВ ) – стадія обігу, тобто купівля на ринку факторів виробництва (засобів виробництва і робочої сили ).

Друга стадія: …В…Т' – стадія виробництва, на якій створюються нові товари. Літера В означає процес виробництва, а літера Т' – обсяг товару з такими витратами, що дають можливість отримати прибуток.

На другій стадії капітал підприємства діє як продуктивний капітал. Вироблена продукція Т/ виступає як товарний капітал – форма, в якій капітал існує на цій стадії, яка є перехідною до третьої.

Третя стадія кругообігу: Т'- Г' – стадія реалізації виробленої продукції, тобто товарного капіталу, на конкурентному ринку.

Першу і третю стадії руху грошового капіталу підприємства слід розглядати у тісному взаємозв’язку з домогосподарствами як суб’єктами ринкової економіки. Схематично цей зв’язок представлено на рис. 10.2.

З цієї схеми видно, що підприємство, здійснюючи витрати (Г), купує необхідні йому ресурси на ресурному ринку. Власниками ресурсів, що купує підприємство (землі, праці, капіталу, здатності до підприємництва), є домогосподарства. Витрати домогосподарств на ці ресурси для домогосподарства мають форму доходів (зарплати, ренти, відсотку, прибутку). Ці доходи домогосподарства витрачають, купуючи товари на ринку споживчих товарів. Таим чином забезпечується органічний зв’язок домогосподарств із кругообігом капіталу підприємства.

 

Рис. 10.2. Зв'язок руху грошового капіталу з домогосподарствами

 

Якщо абстрагуватись від домогосподарств, то кругообіг капіталу визначають за формулою, розробленою К. Марксом:

Г –Т(ФВ)…В…Т' - Г' (10.1)

З формули видно, що грошовий капітал перетворюється на продуктивний, продуктивний – на товарний, а товарний – на грошовий. Отже, існує три функціональні форми капіталу підприємства – грошовий, продуктивний, задіяний у прцесі виробництва, і товарний. На першій і третій стадіях кругообіг функціонує у сфері обігу, на другій – у сфері виробництва, яка є вирішальною.

 

Кругообіг капіталуце безперервний рух капіталу, у процесі якого він послідовно проходить три стадії, набуває на кожній з них певної функціональної форми і повертається до своєї вихідної форми – грошової.

У широкому і схематичному вигляді кругообіг капіталу можна представити таким чином (рис.10.3.):

 

Рис. 10.3. Кругообіг капіталу

Оборот капіталуце кругообіг капіталу, узятий не як окремий акт, а як процес, що безперервно повторюється. Оскільки капітал, рухаючись, проходить сферу виробництва і сферу обігу, то його час обороту складається з часу виробництва і часу обігу.

Основний капіталчастина продуктивного капіталу, яка цілком і багаторазово бере участь у виробництві товару, переносить свою вартість на новий продукт частинами (у міру зношення). До основного капіталу відносять ту частину авансового капіталу, яка втілюється в засобах праці (споруди, машини, устаткування, інструмент). У витрати виробництва входить лише частина вартості основного капіталу, яка розраховується за терміном служби цього капіталу. Перенесена частина вартості основного капіталу створює амортизаційний фонд.

Оборотний капітал – бере участь лише один раз у виробничому циклі, або кругообігу. Його вартість повністю переноситься на створений продукт і повертається до підприємця у грошовій формі протягом одного кругообігу. До витрат виробництва входить вся вартість оборотного капіталу. Це сировина та інструмент, термін служби якого не перевищує рік. До оборотного капіталу включають також заробітну плату, оскільки спосіб обороту грошових засобів, що були затрачені на оплату праці, є однаковим з оборотом вартості предметів праці.

Підприємець постійно піклується про відтворення основного капіталу. Безперервне відтворення вартості основного капіталу відбувається за певними нормами відповідно до його зношування. Існують два види зношування основного капіталу – фізичне і моральне. Фізичне зношування – матеріальне зношування машин, інструментів, будинків і споруд, інших засобів праці за час їхнього функціонування в процесі виробництва або невикористання. Фізичне зношування є наслідком виробничих навантажень, впливу атмосферних умов, змін у будові матеріалу, з якого виготовлено знаряддя праці тощо.

Моральне зношування основного капіталу відбувається, по-перше, коли з’являються дешевші технічні засоби, внаслідок чого знецінюється старе. діюче обладнання, по-друге, коли старі машини замінюються на більш продуктивні, внаслідок чого обладнання швидше переносить свою вартість на готові вироби. Отже, процес знецінення і «старіння» основного капіталу під впливом технічного прогресу називається його моральним зношуванням.

Процес відшкодування вартості основного капіталу у грошовій формі, що відповідає його зношуванню, називається амортизацією. А самі відрахування – амортизаційними відрахуваннями.

 

Тема 11. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента.

11.1. Аграрне виробництво – особлива сфера вкладення капіталу. Земельна рента та її форми. Ціна землі

11.2. Капітал в сфері обігу. Торгівельний прибуток

11.3. Позичковий капітал та позичковий відсоток

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 222; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты