Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДиференційна рента першого та другого виду
Читайте также:
  1. Абсолютна земельна рента.
  2. Анализ доходности (рентабельности)
  3. Анализ доходности (рентабельности)
  4. Анализ рентабельности
  5. Анализ рентабельности
  6. Анализ рентабельности деятельности предприятия
  7. Анализ рентабельности предприятия
  8. Анализ финансовых результатов и рентабельности
  9. Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия
  10. Б) существует форма ТКИН,обусловленная дефицитом другого фермента пуринового метаболизма – пуриннуклеозидфосфорилазы (ПНФ).
  Перший вид Другий вид
Умови утворення Відмінності земель за природною родючістю та місцерозташуванням. Відмінності земель за економічною родючістю.
Вид додаткового прибутку Різниця між суспільною ці-ною виробництва та індивідуальною ціною виробництва на кращих ділянках. Різниця між суспільною ціною виробництва та індивідуальною ціною виробництва на економічно кращих ділянках
Кому дістається додатковий при-буток Власнику землі В межах терміну оренди – підприємцю.

Досі ми розглядали додатковий дохід, який приносять кращі ділянки. Але навіть на гірших землях утворюється додатковий дохід, хоча й іншого роду. Це відбувається в результаті того, що аграрний сектор відстає від промисловості в технічному відношенні. Тому, порівняно з промисловістю, в сільському господарстві на однакову величину виробничих витрат припадає більше витрат на робочу силу. В результаті порівняно велика кількість сільських працівників створює відповідно більший прибуток, який перевищує розмір нормального прибутку, який отримує підприємець на гірший земельній ділянці.

Додатковий доход, який утворюється навіть на гірших ділянках, дістається власнику землі. Він називається абсолютною рентою. Вона сплачується з усіх видів земельних ділянок незалежно від їх якості. Її причиною є монополія на землю як на об’єкт власності, а також відчуження землі в оренду.

Що ж визначає ціну землі? При продажу земельної ділянки її власник, в першу чергу турбується про те, щоб не втратити отримуваний ним рентний доход. Він погодиться на продаж лише в тому випадку, коли сума отриманих грошей при розміщенні в банку або надана у позику, приноситиме йому дохід (у вигляді відсотку) не менший за ренту. В свою чергу покупець землі, перш ніж стати її власником, величину ренти з ділянки землі порівнює з відсотком, який він може отримати, якщо покладе свої гроші в банк.

Таким чином ціна землі є капіталізована (перетворена в грошовий капітал) рента. Ціна землі (Цз) прямо пропорційна величині ренти (Рз) та оберненопропорційна нормі банківського відсотку (Вб):

Цз = (Рз/Вб)*100. (11.1)

 

Наприклад, якщо щорічна рента за 1 га землі дорівнює 50 грн., а позичковий відсоток – 25 %, то ціна 1 га землі дорівнюватиме 200 грн. Це значить, що, якщо покупець землі свої 200 грн. помістить в банк, то він буде отримувати той же дохід, що і землевласник. Землевласник також продасть землю на цих же умовах. Угода влаштує обох.Таким чином, земельна рента визначає ціну землі, а значить урівноважує попит на землю та її пропозицію. Оскільки земля є виключно товаром, пропозиція якого практично не реагує на зміну попиту (принаймні в короткостроковому періоді неможливо збільшити її кількість), то крива пропозиції SS набуває вигляду вертикальної лінії (рис 11.1.). Ціна землі при цьому залежатиме виключно від коливань попиту та ренти.

 

 

Рис. 11.1. Рівновага на ринку землі

 

Аграрні відносини тісно пов’язані з власністю на землю.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты