Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні засади теорії інваріантності
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  5. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  6. Аксіоматичний метод у математиці та суть аксіоматичної побудови теорії.
  7. Американська школа– сформу­валась наприкінці XIX ст. у США і стала однією з основоположних у формуванні неокласичної теорії. За­сновником і главою школи був Дж. Б.Кларк.
  8. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  9. Більш повну практику ціноутворення в сучасних умовах у розвинутих країнах світу допоможе з’ясувати короткий виклад розвитку теорії ціни.
  10. Взаємозв'язок теорії фізичного виховання дітей з іншими науками

Теорія інваріантності є розділом теорії автоматичного регулювання, яка розглядає проблеми повної або часткової компенсації впливу збурень на системи автоматичного регулювання і ідеального відтворення задаючих сигналів.

Зменшення величини помилки можна досягти за рахунок збільшення коефіцієнту підсилення, введенням коректуючих пристроїв, збільшенням астатизму системи. Однак застосування вказаних методів пов’язане зі зменшенням запасу стійкості системи, тому при їх використанні повністю помилку усунути не вдається.

Лише за умов інваріантності системи відносно певного типу збурень вдається повністю усунути помилку, пов’язаною з її появою. Визначення умови інваріантності системи здійснюють за диференційними рівняннями системи автоматичного регулювання:

, (1)

де - диференційні оператори,

- оператор диференціювання,

сij, rij, kij – постійні коефіцієнти,

хі – змінні стану системи,

f – збурення.

Аналіз інваріантності змінної стану х1 відносно збурення f здійснюють за рівнянням:

Δ·х1 = А11· f, (2)

де - головний визначник системи,

 

- алгебраїчне доповнення елемента а11 матриці А.

З рівняння (2) випливає, що якщо алгебраїчне доповнення А11 тотожно рівне нулю А11 = 0, змінна стану х1 інваріантна відносно збурення f.

Слід зазначити, що інваріантність системи забезпечується за рахунок ускладнення структури системи керування. Для забезпечення інваріантності по одній змінній, система керування повинна мати мінімум два канали регулювання. Розглянемо застосування теорії інваріантності для систем керування двигунів.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 19; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты