Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання. Підприємству в процесі розробки бізнес-плану необхідно розрахувати валовий доход від різних варіантів здійснення виробничої діяльності
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Підприємству в процесі розробки бізнес-плану необхідно розрахувати валовий доход від різних варіантів здійснення виробничої діяльності. Метод прямого розрахунку цього показника в силу низки причин використовувати неможливо. Пропонується провести дослідження залежності річного валового доходу підприємства від техніко-економічних показників і розробити його статистичну модель, що дозволить швидко і якісно прогнозувати значення валового доходу на підставі факторів, які визначають його величину.

Передбачається, що на річний валовий доход підприємства можуть здійснювати значний вплив наступні фактори: середньорічна вартість виробничих фондів , середньорічна чисельність працюючих ; фондовіддача ; фондоозброєність ; продуктивність праці .

Для аналізу залежності і побудови моделі необхідно:

1) одержати випадкову 10-відсоткову вибірку з генеральної сукупності, представленої 360 підприємствами;

2) зробити розрахунок по кожному відібраному для дослідження підприємств значень показники фондовіддачі , фондоозброєнності та продуктивності праці ;

3) розрахувати для всіх показників описову статистку, побудувати гістограмму та визначити закон розподілу результативної перемінної, перевірити вибірку на присутність аномальних спостережень (при необхідності виключити відповідні підприємства з подальшого дослідження);

4) перевірити достатність обсягу вибірки для одержання достовірних результатів;

5) провести парний кореляційно-регресійний аналіз залежностей , , , , , відзначити можливість прогнозування на підставі парних залежностей, заповнити матрицю парних коефіцієнтів кореляції і вибрати з її використанням два-три фактора, що мають найменшу кореляцію між собою, але найвищу кореляцію з результативним показником ;

6) провести багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз залежності від двох-трьох факторів, відібраних з комплексу досліджуваних ;

7) розробити рекомендації з використання багатофакторної регресійної моделі на практиці (розробити приклад використання моделі для планування).


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты