Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання. Підприємству в процесі розробки бізнес-плану необхідно розрахувати валовий доход від різних варіантів здійснення виробничої діяльності
Підприємству в процесі розробки бізнес-плану необхідно розрахувати валовий доход від різних варіантів здійснення виробничої діяльності. Метод прямого розрахунку цього показника в силу низки причин використовувати неможливо. Пропонується провести дослідження залежності річного валового доходу підприємства від техніко-економічних показників і розробити його статистичну модель, що дозволить швидко і якісно прогнозувати значення валового доходу на підставі факторів, які визначають його величину.

Передбачається, що на річний валовий доход підприємства можуть здійснювати значний вплив наступні фактори: середньорічна вартість виробничих фондів , середньорічна чисельність працюючих ; фондовіддача ; фондоозброєність ; продуктивність праці .

Для аналізу залежності і побудови моделі необхідно:

1) одержати випадкову 10-відсоткову вибірку з генеральної сукупності, представленої 360 підприємствами;

2) зробити розрахунок по кожному відібраному для дослідження підприємств значень показники фондовіддачі , фондоозброєнності та продуктивності праці ;

3) розрахувати для всіх показників описову статистку, побудувати гістограмму та визначити закон розподілу результативної перемінної, перевірити вибірку на присутність аномальних спостережень (при необхідності виключити відповідні підприємства з подальшого дослідження);

4) перевірити достатність обсягу вибірки для одержання достовірних результатів;

5) провести парний кореляційно-регресійний аналіз залежностей , , , , , відзначити можливість прогнозування на підставі парних залежностей, заповнити матрицю парних коефіцієнтів кореляції і вибрати з її використанням два-три фактора, що мають найменшу кореляцію між собою, але найвищу кореляцію з результативним показником ;

6) провести багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз залежності від двох-трьох факторів, відібраних з комплексу досліджуваних ;

7) розробити рекомендації з використання багатофакторної регресійної моделі на практиці (розробити приклад використання моделі для планування).


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 83; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты