Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Спосіб 1. Груповання значень досліджуваного показника по методу Стреджеса
Визначається кількість інтервалів групування за формулою Стреджеса

 

,

 

де - кількість спостережень (обсяг вибірки);

- десятковий логарифм числа .

Отримане значення потрібно округлити до цілого в більшу сторону числа. Після цього розрахувати ширину групувального інтервалу

 

,

 

де - максимальне значення показника, що вивчається, у вибірці;

- мінімальне значення показника, що вивчається, у вибірці.

 

Значення округляють відповідно до правил, зазначених в [10].

Після чого встановлюють межі інтервалів групування:

- нижня межа першого групувального інтервалу

- верхня межа першого групувального інтервалу

- межі наступних інтервалів встановлюють згідно з наступним правилом: нижня межа чергового інтервалу дорівнює верхній межі попереднього інтервалу, а верхня межа дорівнює нижня плюс ширина групувального інтервалу. Наприклад, для другого інтервалу межі будуть наступними: , . В результаті весь диапазон зміни значень перемінної розбивається на рівних за розміром інтервалів.

Одночасно з установленням границь групувальних інтервалів задають умови віднесення спостережень на інтервал. Їх задають у вигляді подвійної нерівності

 

 

Відповідно до цієї умови на інтервал з номером відносять ті значення досліджуваної перемінної, які перевершують нижню межу і більше або дорівнюють верхній межі.

Далі варто розподілити одиниці вибіркової сукупності (підприємства) по інтервалах в залежності від величини результативної ознаки. Для цього рекомендується скласти таблицю наступного виду (табл.4).

Якщо в процесі віднесення даних спостережень на інтервал максимальне значення ознаки не попадає на останній інтервал, то можна створити ще один додатковий інтервал або зробити межу останнього інтервалу відкритою .

Після рознесення даних по інтервалах, у табл.4 підраховується частота попадання спостережень на інтервал , розраховуються частості , визначаються кумулятивні частоти ( ) і частості ( ).

Таблиця 4 – Групування підприємств за розміром валового доходу, тис.грн.

Номер інтервала, Межі інтервалів Частота, Накопичена частота, Частість, Накопичена частість,
... ... ... ... ... ...
Всього - - -

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 128; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты