Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВказівки до виконання завдання. За умовами завдання вихідні дані для рішення поставленої задачі варто одержати з генеральної сукупності
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  9. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  10. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу

За умовами завдання вихідні дані для рішення поставленої задачі варто одержати з генеральної сукупності, представленої 360 підприємствами (Додаток А). За розміром досліджуваного результативного показника вона розділена на 10 типових груп.

Для формування репрезентативної вибірки необхідний механізм випадкового відбору об’єктів з генеральної сукупності. В завданні в основу даного механізму було закладено передостанню й останню цифри номера залікової книжки студента.

Добір вихідних даних виробляється в такий спосіб:

за передостанньою цифрою залікової книжки встановлюється номер першого досліджуваного об’єкта в кожній типовій групі;

за останньою цифрою - періодичність добору об’єктів у цій групі.

Добір здійснюється пропорційно розмірам типових груп у генеральній сукупності (табл. 1). Вибіркова сукупність повинна складатися з 36 підприємств .

 

Таблиця 1 - Структура генеральної та вибіркової сукупностей

Типичні групи Генеральна сукупність Вибіркова сукупність
Обсяг, Частка, % Обсяг, Частка, %
I 2,78 2,78
ІІ 5,56 5,56
III 11,11 11,11
ІV 13,89 13,89
V 16,67 16,67
16,67 16,67
VII 13,89 13,89
VIII 11,11 11,11
IX 5,56 5,56
X 2,78 2,78
Всього 100,0 100,0

 

Приклад. Останні цифри залікової книжки 08. Звідси в кожній типовій групі добір об’єктів варто починати з об’єкта під номером 10 і далі відбирати кожен наступний восьмий об’єкт. При цих умовах буде отримана вибірка, в яку з кожної групи будуть відібрані підприємства з наступними порядковими номерами в групах (табл.2).

 

Таблиця 2 - Вибіркова сукупність (приклад для варіанта 08)

Група Номера об’єктів в групі Кількість об’єктів в групі
І
ІІ 10,18
III 10, 18, 26, 34
ІV 10, 18, 26, 34, 42
V 10, 16, 26, 34, 42, 50
10, 18, 26, 34, 42, 50
VII 10, 18, 26, 34, 42
VIII 10, 18, 26, 34
IX 10, 18
X
Всього  

 

По кожному обраному підприємству в Додатку А приведено три показники, значення яких слід вписати в таблицю 3. Далі на підставі цих первинних показників потрібно розрахувати похідні показники. До них, відповідно до завдання, відносяться показники фондовіддачі , фондоозброєнності та продуктивності праці . Їх розраховують для кожного підприємства, яке потрапило до вибірки, наступним чином

 

Фондовіддача , грн./грн.

Фондоозброєність тис.грн./чол.

Продуктивність праці тис.грн./чол. 

Розрахунки можуть бути виконані на ЕОМ з використанням табличного процесора Excel. Значення перемінних , , повинні мати 4 цифри після десяткової коми.

Результати розрахунків потрібно привести в табл.3.

 

Таблиця 3 - Вихідні данні до статистичного дослідження (приклад для варіанта 08)

Номер за порядком Значення перемінних
Групи Підприємства в групі Спостереження,
І 0,9307 2,5329 2,3575
ІІ 680l 0,9863 2,4603 2,4265
ІІІ 1,1628 2,4094 2,8017
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Х 1,2474 3,8171 4,7613
Сума            
Середнє значення            

 

Таблиця з вихідними даними не повинна містити розрахункових помилок і описок, оскільки вони можуть позначитися на остаточних результатах дослідження. В зв’язку з цим необхідно стежити за правильністю всіх обчислень і записів.

Далі необхідно виконати групування даних, яке виробляється з метою аналізу структури і закономірностей розподілу досліджуваних показників.


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 23; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты