Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вказівки до виконання
1. На підставі даних таблиць. 1 побудуємо графік залежності зміни витрат на оплату праці від зміни товарообігу.

2. Далі виміряємо тісноту зв'язку між показниками, що вивчаються, на основі коефіцієнта кореляції, для чого згрупуємо магазини по сумі виручки від продажу товарів і складемо наступну таблицю (таблиця. 2).

Таблиця 2 - Таблиця для визначення показників, використовуваних при розрахунку коефіцієнта кореляції

Групи магазинів по сумі виручки від продажу товарів Кількістьмагазинів Виручка від продажу товарів (Хi), тис. грн. Сума розходів на оплату праці (Уi), тис. грн. yi xi xi2 yi2
От 500 до 3 220 включ.            
От 3 221 до 5 440 включ.            
От 5 441 до 8 160 включ.            
От 8 161 до 10 880 включ.            
Понад 10 881            
Сума            

 

Коефіцієнт кореляції розраховується на підставі наступної формули:

(5.15)

Коефіцієнт детермінації: r2 (показує на скільки відсотків зміну витрат на оплату праці пояснюється зміною виручки від продажу).

3. Побудуємо рівняння регресії наступного вигляду: Y(х)= а +b·x,

де Y - витрати на оплату праці; х - виручка від продажу товарів.

Для визначення параметрів а і в слід вирішити систему нормальних рівнянь методом найменших квадратів:

∑y = na +b∑x

∑xy = a∑x +b∑x2.

 

Звідси значення коефіцієнта b визначається по формулі

(5.16)

Підставимо значення даного параметра в перше рівняння системи і визначимо значення параметра а:

∑y = na +b∑x (5.17)

 

Значення параметра а показує для торгівельних організацій з яким розміром виручки від продажу за рік може бути застосовний коефіцієнт регресії.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 123; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты