Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВказівки до виконання завдання
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  9. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  10. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу

1. Підраховується SSфакт - варіативну ознаки, обумовлену дією досліджуваного чинника. Позначення SS, що часто зустрічається, - скорочення від "суми квадратів" (sum of squares).

(6.1)

де Тс - сума індивідуальних значень по кожній з умов. Для нашого прикладу 43, 37, 24 (див. таблиці. 1);

с - кількість умов (градацій) чинника (=3);

n - кількість випробовуваних в кожній групі (=6);

N - загальна кількість індивідуальних значень (=18);

- квадрат загальної суми індивідуальних значень (=1042=10816)

Відзначимо різницю між , в якій всі індивідуальні значення спочатку зводяться в квадрат, а потім підсумовуються і , де індивідуальні значення спочатку підсумовуються для здобуття загальної суми, а потім вже ця сума зводиться в квадрат.

2. Далі необхідно розрахувати SSобщ - загальну варіативну ознаки:

(6.2)

3. Наступним етапом є розрахунок випадкової (залишковою) величини SSсл, обумовленої неврахованими чинниками:

(6.3)

4. число ступенів свободи дорівнює:

(6.4)

5. На наступному етапі розраховується «середній квадрат» або математичне чекання суми квадратів, усереднена величина відповідних сум квадратів SS рівна:

(6.5)

6. Далі знаходимо значення статистики критерію Fемп по формулі 6.6:

(6.6)

7. Визначаємо Fкрит по статистичних таблицях. Для df1=k1=2 і df2=k2=15 табличне значення статистики дорівнює 3,68

8. Якщо Fемп< Fкрит, то приймається нульова гіпотеза, інакше приймається альтернативна гіпотеза.

По закінченню розрахунків необхідно зробити висновок чи є відмінності в об'ємі відтворення слів між групами більш вираженими, ніж випадкові відмінності усередині кожної групи чи ні, і чи впливає швидкість пред'явлення слів на об'єм їх відтворення чи ні.


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 25; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты