Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання. Дані в таблиці 1 отримані з експериментального свинарника, пристосованого для індивідуального вигодовування 6 свиней в кожній з 5 загород
Дані в таблиці 1 отримані з експериментального свинарника, пристосованого для індивідуального вигодовування 6 свиней в кожній з 5 загород. Від кожного з 5-ти опоросів було відібрано 6 поросят (3 самці і 3 самки) і розподілено по загородах. Було використано три склади корму. Позначимо їх через А, В, З в порядку, відповідному збільшенню вмісту (рА<pB<pC) білка. У кожній загороді корм кожного складу видавався одному самцеві і одній самці. Поросят індивідуально зважували кожного тижня в течії 16 тижнів. Для кожного поросяти була обчислена швидкість приросту у фунтах на тиждень як кутовий коефіцієнт прямої, підібраної методом найменших квадратів. У таблиці ця швидкість позначена через в, а вага на початку тижня - через х. Необхідно провести ковариационный аналіз з лінійною регресією в на х, вважаючи, що коефіцієнти регресії однакові для кожного поросяти і що можливе взаємодія «кормпол», але немає інших взаємодій. Які пари з трьох досліджуваних складів кормів значимо розрізняються по S-методу з б=10?

Таблиця 1 – Корм

Загін Змінна А В С
Самець Самка Самець Самка Самець Самка
у 9,52 9,94 8,51 10,00 9,11 9,75
х
у 8,21 9,48 9,95 9,24 8,50 8,66
х
у 9,32 9,32 8,43 9,34 8,90 7,63
х
у 10,56 10,90 8,86 9,68 9,51 10,37
х
у 10,42 8,82 9,20 9,67 8,76 8,57
х

 

Вказівки до виконання завдання

1) На першому етапі необхідно провести регресійний аналіз. Для цього вибираємо меню Сервис - Анализ данных - Регрессия і у вікні, що відкрилося, вводимо значення х і у.

2) Далі знов вибираємо Сервис - Анализ данных - Ковариация і робимо висновок про те, який корм здійснює більший вплив на поросят залежно від статті.

3) Для того, щоб підтвердити або спростувати зроблені виводи вибираємо Сервис - Анализ данных - Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

4) Для виявлення помилки виконаємо наступні дії: Сервис - Анализ данных - Описательная статистика

5) На наступному етапі необхідно розробити лінійну модель коваріаційного аналізу. Зазначена модель буде мати наступний вигляд:

Yij=μ+αi+γzij+δzij2+eij

де μ – адитивна постійна (дорівнює 1);

αi – головний ефект і-го виду корму;

γ – коефіцієнт регресії залежності ваги свиней від корму;

zij – стать свиней;

е – похибка.

Дані, необхідні для розробки моделі беруться за результатами проведених розрахунків з використанням пакету аналізу.

6) Висновки

 

Практичне заняття 8

Стандартизація вихідних даних

 

Мета – здобуття навичок з проведення стандартизації вихідних даних.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 150; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты