Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання. Дані в таблиці 1 отримані з експериментального свинарника, пристосованого для індивідуального вигодовування 6 свиней в кожній з 5 загород
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Дані в таблиці 1 отримані з експериментального свинарника, пристосованого для індивідуального вигодовування 6 свиней в кожній з 5 загород. Від кожного з 5-ти опоросів було відібрано 6 поросят (3 самці і 3 самки) і розподілено по загородах. Було використано три склади корму. Позначимо їх через А, В, З в порядку, відповідному збільшенню вмісту (рА<pB<pC) білка. У кожній загороді корм кожного складу видавався одному самцеві і одній самці. Поросят індивідуально зважували кожного тижня в течії 16 тижнів. Для кожного поросяти була обчислена швидкість приросту у фунтах на тиждень як кутовий коефіцієнт прямої, підібраної методом найменших квадратів. У таблиці ця швидкість позначена через в, а вага на початку тижня - через х. Необхідно провести ковариационный аналіз з лінійною регресією в на х, вважаючи, що коефіцієнти регресії однакові для кожного поросяти і що можливе взаємодія «кормпол», але немає інших взаємодій. Які пари з трьох досліджуваних складів кормів значимо розрізняються по S-методу з б=10?

Таблиця 1 – Корм

Загін Змінна А В С
Самець Самка Самець Самка Самець Самка
у 9,52 9,94 8,51 10,00 9,11 9,75
х
у 8,21 9,48 9,95 9,24 8,50 8,66
х
у 9,32 9,32 8,43 9,34 8,90 7,63
х
у 10,56 10,90 8,86 9,68 9,51 10,37
х
у 10,42 8,82 9,20 9,67 8,76 8,57
х

 

Вказівки до виконання завдання

1) На першому етапі необхідно провести регресійний аналіз. Для цього вибираємо меню Сервис - Анализ данных - Регрессия і у вікні, що відкрилося, вводимо значення х і у.

2) Далі знов вибираємо Сервис - Анализ данных - Ковариация і робимо висновок про те, який корм здійснює більший вплив на поросят залежно від статті.

3) Для того, щоб підтвердити або спростувати зроблені виводи вибираємо Сервис - Анализ данных - Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

4) Для виявлення помилки виконаємо наступні дії: Сервис - Анализ данных - Описательная статистика5) На наступному етапі необхідно розробити лінійну модель коваріаційного аналізу. Зазначена модель буде мати наступний вигляд:

Yij=μ+αi+γzij+δzij2+eij

де μ – адитивна постійна (дорівнює 1);

αi – головний ефект і-го виду корму;

γ – коефіцієнт регресії залежності ваги свиней від корму;

zij – стать свиней;

е – похибка.

Дані, необхідні для розробки моделі беруться за результатами проведених розрахунків з використанням пакету аналізу.

6) Висновки

 

Практичне заняття 8

Стандартизація вихідних даних

 

Мета – здобуття навичок з проведення стандартизації вихідних даних.


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 8; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты