Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПередмова
Читайте также:
  1. ПЕРЕДМОВА
  2. Передмова
  3. Передмова
  4. ПЕРЕДМОВА
  5. ПЕРЕДМОВА
  6. ПЕРЕДМОВА
  7. ПЕРЕДМОВА
  8. Передмова
  9. ПЕРЕДМОВА
  10. ПЕРЕДМОВА

 

Історичний розвиток людства завжди супроводжували загальні проблеми, що виникали в економіці, політиці, бізнесі та інших галузях. Саме бажання отримати універсальні методики для вирішення проблем в різних сферах і стало основним підґрунтям формування системного підходу до дослідження (пізніше - системний аналіз) який дозолив вирішувати різні проблем за допомогою однакових підходів, методів, процедур та технологій.

Сьогодні терміни: "система", "системність", "системний підхід" та "системний аналіз" є загальновживаними у риториці науковців, політиків, громадських діячів та засобів масової інформації. Але не дивлячись на регулярне їх використання досі не знайшли загальноприйнятого, стандартного тлумачення. Серед причин цього факту можна виділити:

- динамічність процесів людської діяльності;

- швидкий розвиток інформаційних систем та технологій;

- принципову можливість використовувати системний підхід для дослідження систем різного походження, вирішення задач в усіх напрямках людської діяльності.

Системний підхід до аналізу міжнародних відносин отримав розвиток насамперед у працях американського соціолога Толкота Парсонса та американсько-канадського політолога Девіда Істона і суттєво вплинув на формування методів дослідження міжнародних систем, серед яких умовно виділяють:

- традиційно-історичний;

- історико-соціологічний;

- евристичний;

- емпіричний.

Ці підходи, в свою чергу, зумовили розуміння можливості існування різних типів міжнародних систем, що уможливило їх типологію та класифікацію за структурами, законами функціонування та іншими критеріями.

Міжнародні відносини - це насамперед відносини політичні, головною ланкою яких є взаємини між державами. Однак, залежно від мети дослідження, в якості самостійної системи розглядають інші види міжнародних відносин - економічні, політичні, військово-стратегічні та інші системи.

Специфіка таких систем полягає в тому, що вони належать до особливого типу відкритих і слабоорганізованих соціальних систем. Тому ядром глобальної міжнародної системи є система міждержавних відносин, що для держави являє собою зовнішнє середовище під впливом якого значною мірою формується зовнішньополітична діяльність та в якому держава реалізується.Цей посібник знайомить майбутніх фахівців в галузі міжнародних відносин з сучасними концепціями дослідження соціальних систем, принципами та процедурами системного аналізу, сучасними методами обробки та аналізу статистичних даних та принципами організації інформації для керування системою.

Дисципліна "Системні методи дослідження міжнародних відносин" має за мету формування у студентів знань, умінь та навичок системної, науковообґрунтованої інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах.

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни "Системні методи дослідження міжнародних відносин" є сучасні концепції дослідження систем міжнародних відносин, принципи та процедури системного аналізу, сучасні методи обробки та аналізу статистичних даних та принципи організації інформації для керування системою.

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Системні методи дослідження міжнародних відносин" є методологія застосування системного аналізу в міжнародних відносинах; проблеми практичного використання методів та моделей системного аналізу.Нормативна навчальна дисципліна забезпечує набуття вмінь і навичок:

- вибору методів і методик, методичних прийомів і процедур системного аналізу для дослідження систем міжнародних відносин;

- застосовування сучасних методів статистичної обробки інформації для дослідження конкретних міжнародних ситуацій;

- знаходження причинно-наслідкових зв'язків у функціонуванні міжнародних відносин з еволюцією міжнародної системи;

- грамотного підбору та використання програмного забезпечення для автоматизованого аналізу міжнародних подій.

Сучасні методи системного аналізу з розвитком комп'ютеризації інтенсивно і успішно проникли в усі сфери теорії і практики дослідження міжнародних відносин. Системний підхід дає, можливість виявити причинні зв'язки у функціонуванні міжнародних відносин з еволюцією міжнародної системи, виявити детермінанти, які впливають на поведінку держав. Крім того, системне моделювання дає можливості теоретичного експериментування, комплексного застосування прикладних методів і технік аналізу у самому різноманітному їх поєднанні, розширюючи тим самим перспективи для пояснення і прогнозування міжнародних відносин.

 


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты