Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ УЧИТЕЛЯ-МАЙСТРА НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕСІДИ
Читайте также:
  1. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  2. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  3. Виконання вправ на розвиток уміння спілкуватися з учнями під час індивідуальної бесіди
  4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА
  5. Вплив на довкілля при виробництві різних видів пластмас.
  6. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації
  7. ГАЛУЗЕВІ ТОРГОВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
  8. ГЛОБАЛЬНО-УНІВЕРСАЛЬНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
  9. Годинні тарифні ставки, передбачені для робочих різних розрядів
  10. ДІАЛОГ У ПРОЦЕСІ БЕСІДИ

Мета:осмислення сутності педагогічного такту, його функцій, особливостей поведінки тактовної людини, розвиток професійних умінь застосування ефектив­них засобів виховного впливу на учнів, стимулювання потреби в піднесенні рівня культури спілкування з учнями як важливого компонента педагогічної майстер­ності

Обладнання:плакат із висловами про педагогічний такт, схема морально-пси­хологічних якостей учителя як передумови педагогічного такту, «банк» педагогіч них ситуацій, фрагмент бесіди вчителя-майстра з учнем (опублікований в педа­гогічній літературі), відеозапис фрагмента індивідуальної бесіди з учнем у двох варіантах неефективний шлях вирішення конфлікту і розв'язання проблеми на принципах тактовної поведінки вчителя

Опорні поняття:такт, педагогічний такт, принципи педагогічного такту, мані­пулювання, педагогічний конфлікт, культура спілкування, рольове спілкування, осо-бистісно орієнтоване спілкування, тактика вчителя, «Я-висловлювання»

Завдання для студентів

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватися до обговорен­
ня основних теоретичних питань

1 1 Сутність понять «такт» і «педагогічний такт» 1 2 Педагогічний такт і педагогічна майстерність 1 3 Принципи педагогічного такту

1 4 Морально-психологічні якості особистості вчителя як передумова педагогіч­ного такту

1 5 Тактика вчителя в конфліктній ситуації «Я-висловлювання»

2. Виконати усно вправи, проаналізувавши запропоновані ситуації

3. Передбачити доцільність «Я-висловлювання» в індивідуальній бесіді з уч­
нем (за проблемою, яку вибрав студент) і письмово сформулювати його, дотриму­
ючись головних вимог до чистоти висловлювання

4. Виписати із щоденників учнів три зауваження класного керівника (вчите­
ля), в яких найвиразніше виявилася його тактовність

Список рекомендованої літератури

1 Азаров Ю П Такт педагогический//Педагогическая энциклопедия
В 4т - М , 1960 - Т 4 - С 206-208

2 Корнелиус X , Фейр Ш Выиграть может каждый — М , 1992 — С 69—82

3 Макаренко А С Педагогіка індивідуальної дії Деякі висновки з мого педа­
гогічного досвіду//Твори В7т - К , 1954 -Т5 -С 169-172,210-212

4 Основи педагогического мастерства / Под ред Й А Зязюна — М , 1989 —
С 154-159
5 Охрімчук Р М Педагогічний такт учителя суть, форми вияву та фор­
мування // Педагогічна соціологія / В Болгаріна та ін — Т 1998 — С 109-118

6 Педагогічна майстерність / За ред І А Зязюна - К , 1997 -С 220-222,
261-262

7 Синиця 1 О Педагогічний такт і майстерність учителя — К 1981 — С 18 —
115

8 Сухомлинський В О Слово вчителя в моральному вихованні Щоб душа не
була пустою Лист про педагогічну етику//Вибр твори В 5т — К , 1977 —
Т 5 - С 267 - 268, 321 - 328, 591-600

9 Сухомлинський В О Народження громадянина // Вибр твори В 5 т —
К , 1977 - Т 3 - С 456-481

10 Ушинський К Д Людина як предмет виховання // Твори В 6 т — К ,
1952 -Т 4 - С 43-45,47

11 Чорнокозова В М, Чорнокозов І І Етика вчителя - К , 1969 - С 67-80


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 65; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты