Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ УЧИТЕЛЯ-МАЙСТРА НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕСІДИ
Мета:осмислення сутності педагогічного такту, його функцій, особливостей поведінки тактовної людини, розвиток професійних умінь застосування ефектив­них засобів виховного впливу на учнів, стимулювання потреби в піднесенні рівня культури спілкування з учнями як важливого компонента педагогічної майстер­ності

Обладнання:плакат із висловами про педагогічний такт, схема морально-пси­хологічних якостей учителя як передумови педагогічного такту, «банк» педагогіч них ситуацій, фрагмент бесіди вчителя-майстра з учнем (опублікований в педа­гогічній літературі), відеозапис фрагмента індивідуальної бесіди з учнем у двох варіантах неефективний шлях вирішення конфлікту і розв'язання проблеми на принципах тактовної поведінки вчителя

Опорні поняття:такт, педагогічний такт, принципи педагогічного такту, мані­пулювання, педагогічний конфлікт, культура спілкування, рольове спілкування, осо-бистісно орієнтоване спілкування, тактика вчителя, «Я-висловлювання»

Завдання для студентів

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватися до обговорен­
ня основних теоретичних питань

1 1 Сутність понять «такт» і «педагогічний такт» 1 2 Педагогічний такт і педагогічна майстерність 1 3 Принципи педагогічного такту

1 4 Морально-психологічні якості особистості вчителя як передумова педагогіч­ного такту

1 5 Тактика вчителя в конфліктній ситуації «Я-висловлювання»

2. Виконати усно вправи, проаналізувавши запропоновані ситуації

3. Передбачити доцільність «Я-висловлювання» в індивідуальній бесіді з уч­
нем (за проблемою, яку вибрав студент) і письмово сформулювати його, дотриму­
ючись головних вимог до чистоти висловлювання

4. Виписати із щоденників учнів три зауваження класного керівника (вчите­
ля), в яких найвиразніше виявилася його тактовність

Список рекомендованої літератури

1 Азаров Ю П Такт педагогический//Педагогическая энциклопедия
В 4т - М , 1960 - Т 4 - С 206-208

2 Корнелиус X , Фейр Ш Выиграть может каждый — М , 1992 — С 69—82

3 Макаренко А С Педагогіка індивідуальної дії Деякі висновки з мого педа­
гогічного досвіду//Твори В7т - К , 1954 -Т5 -С 169-172,210-212

4 Основи педагогического мастерства / Под ред Й А Зязюна — М , 1989 —
С 154-159


5 Охрімчук Р М Педагогічний такт учителя суть, форми вияву та фор­
мування // Педагогічна соціологія / В Болгаріна та ін — Т 1998 — С 109-118

6 Педагогічна майстерність / За ред І А Зязюна - К , 1997 -С 220-222,
261-262

7 Синиця 1 О Педагогічний такт і майстерність учителя — К 1981 — С 18 —
115

8 Сухомлинський В О Слово вчителя в моральному вихованні Щоб душа не
була пустою Лист про педагогічну етику//Вибр твори В 5т — К , 1977 —
Т 5 - С 267 - 268, 321 - 328, 591-600

9 Сухомлинський В О Народження громадянина // Вибр твори В 5 т —
К , 1977 - Т 3 - С 456-481

10 Ушинський К Д Людина як предмет виховання // Твори В 6 т — К ,
1952 -Т 4 - С 43-45,47

11 Чорнокозова В М, Чорнокозов І І Етика вчителя - К , 1969 - С 67-80


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 153; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты