Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДОВБАННЯ І СВЕРДЛІННЯ
Гнізда, пази, вушка, наскрізні й ненаскрізні отвори в дере­вині роблять довбальним інструментом.

До ручного довбального інструменту належать долото і стамеска.

Долото (рис. 24) — ручний інстру­мент для видовбування в деревині гнізд і вушок прямокутного перерізу. Долото складається з стержня і рукоятки. Розріз­няють долота теслярські й столярні. Ши­рина лез теслярських доліт 10-25 мм, а столярних 6-20 мм, товщина 8..11 мм. Долота від 1,5 до 6 мм завширшки нази­вають шиповими; Стержень виготовля­ють з інструментальної сталі. Робочу частину долота на довжині до 80 мм загартовують. Долото гострять під ку­том 15°. Довжина фаски повинна дорів­нювати 3,5 товщини стержня.

Стамеску (риє. 25) застосову­ють для довбання гнізд і отворів у тон­ких деталях, підрізування деталей, які припасовують, виготовлення дрібних фа­сонних деталей, вирізування невеликих заглиблень. Стержень стамески виготов­ляють з інструментальної сталі і загар­товують на довжині 60...70 мм. Стамески бувають плоскі й напівкруглі. Шири­на плоских стамесок 3...50 мм і напів­круглих 6...40 мм. Гострять напівкруглі стамески як по вгнутій, так і по випуклій поверхні.

Стамески для довбання гострять під кутом 30°, для стругання — під кутом 20...25° і для різання — під кутом 15°. Величина кута гостріння орієнтовно визначається довжиною фаски. Так, якщо кут гостріння 15°, довжина фас­ки повинна дорівнювати 3,5 товщини стамески.

Прийоми довбання ручним інстру­ментом і послідовність вибирання гнізда показані на рисунку 26.

За допомогою плоских і напівкруглих стамесок зачищають гнізда, пази, зні­мають кромки тощо. Роботу стамескою показано на рисунку 27

Щоб під час роботи стамескою уникнути травм, забороняється різати в напрямі підтримуючої положенні з упором деталі в груди, лежить на колінах.

Не можна залишати долота або стамески на краю стола або вер­стака — при падінні інструмента можна дістати травму.

Свердління — це процес утворен­ня циліндричних отворів спеціаль­ним інструментом — свердлом.

Застосовують свердла різних типів. Для свердління неглибоких і центрових отворів користуються буравчиками діаметром 2..,,10 мм (рис. 28, а). Для утворення в дерев'яних заготовках глибоких отворів Діаметром 6...38 мм застосовують бурав, що являє собою гвинтове свердло (рис. 28, б).Бурав має хвостовик з отвором для Дерев'яної ручки, гвинтову нас­інну для спрямування свердла і видалення стружки по гвинтових канавках і різальну частину, в якій розрізняють гвинтовий центр, дорожник і різець.

 

 

Рис. 25. Стамеска: 1- ручка; 2 — хвостовик; 3 - кільце; 4 — буртик; 5 - шийка; 6 — різець; 7 - лезо.

 

 

 

Рис. 26. Довбання:

а —загальний вигляд долота (/ - хво­стова частина; 2 - плечики; 3 - різальна частина); б— прийоми довбан­ий; в— послідовність довбання гнізда.

 

 

Рис. 27. Різання стамескою:

а-підстругування; б - різання по розмітці під лінійку; в - зрізування фаски під кінець бруска; г - зрізування торця; в - зрізування кривих поверхонь.

Крім цих інструментів, для свердління застосовують центро­ве, гвинтове та інші свердла.

 

 

Рис. 28. Свердла:

а - буравчик штопорний; б—бурав для глибокого свердління; в – перове центрове свердло: г - гвинтове, або спіральне свердло; д – роззенківка..

 Центрове свердло (рис. 28, в) складається з стержня, сплющеного в нижній частині у вигляді лопатки з різцем трикутної форми. У центрі нижньої час­тини головки свердла є гранчастий центр і дорожник для підрізування деревини по колу висвердлюваного гнізда. Між центром і дорожником розміщується плоский ніж, який знімає підрізану по колу деревину у вигляді витої стрічки.

Гвинтове свердло (рис. 28, г) застосовують для свердління отворів діаметром 6...40 мм. Свердлять уздовж і впоперек волокон. Різальна частина свердла складається з конічного центра 8 гвинтовою нарізкою і двох різців-дорожників та двох різальних ребер.

Роззенківку (рис. 28, д) засто­совують для знімання фасок на зовнішніх кромках отворів під головки шурупів. Складається з стержня, який закінчує­ться конічною головкою, що має на всій поверхні різці у вигляді гострих зубів.

Для ручного свердління призначені коловороти (рис. 29), дрилі і бурави.

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты