Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні терміни і визначення в дисципліні «Охорона праці».
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  5. Види колізійних норм та основні формули прикріплення.
  6. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  7. Визначення бюджету просування
  8. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою
  9. Визначення відстаней до небесних світил
  10. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.

Згідно з ст.1 [2]:

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров`я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Роботодавець– власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Працівник – особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов`язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Відповідно до ДСТУ 2293-99 „Охорона праці. Терміни та визначення основних понять”:

Нещасний випадок на виробництві – це раптове погіршення стану здоров`я чи настання смерті працівника під час виконування ним трудових обов`язків, внаслідок короткочасного (тривалістю не довше однієї робочої зміни) впливу небезпечного або шкідливого чинника”.

З другого боку, згідно з резолюцією Міжнародної організації охорони праці ( МОП ) “Про статистику виробничого травматизму”, прийнятою 16-ю Міжнародною конференцією зі статистики праці у 1998 році, “нещасний випадок на виробництві – це несподівана та незапланована подія, включаючи дії умисного, насильницького характеру, яка виникає внаслідок трудової або пов`язаної з нею діяльності, що призводить до травмування, хвороби або смерті”.

Шкода-фізічне ушкодження і (або) збитки, заподіяні здоров`ю людей і (або) майну чи навколишньому середовищу.

Безпека-станзахищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди.

Небезпека-потенційне джерело шкоди.

Цілком безпечних і нешкідливих виробництв не існує. Задача охорони праці - звести до мінімального імовірність ураження чи захворювання працюючого з одночасним забезпеченням комфорту за максимальної продуктивності праці. Реальні виробничі умови характеризуються, як правило, наявністю деяких небезпечних і шкідливих виробничих чинників.

Небезпечний (виробничий) чинник-виробничий чинник, вплив якого на працівника в певних умовах призводить до травм, гострого отруення або іншого раптового різкого погіршення здоров`я або смерті.

Шкідливий (виробничий) чинник-виробничий чинник, вплив якого за певних умов може призвести до захворювання, зниження працездатності і (або) негативного впливу на здоров`я нащадків.Прикладами небезпечних чинників можуть служити відкриті струмопровідні частини устаткування, деталі машин і механізмів, що рухаються, розпечені тіла, можливість падіння з висоти самих працюючих або деталей і предметів, наявність ємностей зі стиснутими чи шкідливими речовинами.

Прикладами шкідливих чинників є шкідливі домішки в повітрі, несприятливі метеорологічні умови, промениста теплота, недостатнє освітлення, вібрації, шум, ультра- й інфразвук, іонізуючі та лазерні випромінювання, електромагнітні поля, підвищені напруженість і важкість праці, наявність шкідливих мікроорганізмів чи комах.

Вплив на людину шкідливого виробничого чинника може призвести до професійного захворювання (силікоз, пневмоконіоз, гостре респіраторне захворювання ).

Між небезпечними і шкідливими виробничими чинниками часто не можна провести чіткої межі.

Результатом нещасного випадку є травма – порушеність анатомічної цілісності організму людини або його функцій внаслідок дії чинників зовнішнього середовища.

Виробнича травма- травма, що сталася внаслідок дії виробничих чинників.Як бачимо, термін МОП не обмежує поняття нещасного випадку впливом небезпечного або шкідливого фактора, а пов`язує його з процесом трудової діяльності, що більш повно розкриває картину виробничого травматизму.

Дисципліна «Охорона праці» - комплексна соціально-технічна дисципліна. Вона включає виробничу санітарію, безпеку праці, пожежну і вибухову безпеку, законодавство з охорони праці.

Виробнича санітарія - це система організаційних і технічних засобів, що запобігають чи зменшують вплив на працюючих шкідливих виробничих факторів. До виробничої санітарії відносяться гігієна праці (галузь профілактичної медицини, що вивчає умови збереження здоров'я на виробництві і заходи, що сприяють цьому ) і санітарна техніка (заходи і пристрої технічного характеру, що відносяться до виробничої санітарії - системи і пристрої вентиляції, опалення, газопостачання, водопостачання, каналізації, очищення і нейтралізації викидів шкідливих речовин в атмосферу і водойми, освітлення, захист людини від вібрацій, шуму, дії шкідливих випромінювань і полів, санітарні і побутові спорудження і пристрої, будівельна теплотехніка, будівельна кліматологія ).

Пожежна і вибухова безпека - це система організаційних і технічних засобів, спрямованих на профілактику і ліквідацію пожеж і вибухів, обмеження їхніх наслідків.

Законодавство з охорони праці- це частина трудового законодавства.

Засіб колективного захисту (працівників) – засіб захисту, конструктивно і (або) функціонально пов`язаний з виробничим обладнанням, виробничим процесом, виробничим приміщенням (будівлею) або виробничим майданчиком. Згідно з ГОСТ 12.4.011-90 ССБТ, засоби колективного захисту поділяються на класи:- нормалізація повітряного середовища приміщень та робочих місць;

- нормалізація освітлення виробничих приміщень та робочих місць;

- захист від шкідливих і небезпечних виробничих чинників..

До засобів захисту від небезпечних виробничих чинників належать захисні та запобіжні пристрої, сигналізація безпеки, розриви та габарити безпеки, дистанційне управління.

Засіб індивідуального захисту (працівника) – засіб захисту, що надягається на тіло працівника або його частину або використовується працівником під час праці.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты