Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГромадський контроль за охороною праці
Читайте также:
  1. II. Контроль прибутковості.
  2. III. Тестовый контроль знаний
  3. IV-1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1.
  4. Административно-общественный контроль в системе управления охраной труда
  5. Аналитическая, контрольная и арбитражная пробы.
  6. Аналіз руху працівників на підприємстві
  7. Аудиторський фінансовий контроль
  8. Б) інтелектуалізація праці
  9. База ГДЗС по ремонту и проверке СИЗОД, контрольный пост ГДЗС
  10. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів

Згідно зі ст. 41 Закону України “Про охорону праці” “Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці” цей контроль відповідно до Закону України «Про професійні союзи, їхні права і гарантії», затвердженого Президентом України 15 вересня 1999 р. № 1045-Х1У, у розділі 2 «Права й обов'язки профспілок, їхніх об'єднань» у ст. 21 «Повноваження профспілок, їхніх об'єднань по захисту прав громадян на працю і здійснення суспільного контролю за дотриманням законодавства про працю» говориться: „ Профспілки, їх об'єднання захищають право громадян на працю, беруть участь у розробці і здійсненні державної політики в області трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту”.

Проекти законів, що стосуються соціально-економічних відносин, представляються відповідними органами виконавчої влади, з урахуванням пропозицій всеукраїнських профспілок, їхніх об'єднань.

Проекти нормативно-правових актів, що стосуються трудових відносин чи соціального захисту громадян, розглядаються органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування з урахуванням думки відповідних профспілок, їх об’єднань.

Профспілки, їх об’єднання мають право вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття чи внесення змін у закони й інші нормативно-правові акти, що стосуються соціально-трудової сфери.

Профспілки та їх об'єднання мають право брати участь у розгляді органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян своїх пропозицій.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови введення і розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються підприємствами в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральними та галузевими (регіональними) угодами. У випадку, якщо колективний договір на підприємстві не укладений, власник чи уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з профспілковим органом.

Професійні спілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров'ю працівників профспілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих ділянках, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємствах чи виробництвах фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, в цілому на період, необхідний для усунення загрози життю та здоров'ю працівників.Професійні спілки також мають право на проведення незалежної експертизи як умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та надавати свої висновки про них, вносити роботодавцям, держаним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь.

У разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена найманими працівниками особа.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты