Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозслідування нещасних випадків
Читайте также:
  1. Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік
  2. Нещасних випадків на виробництві
  3. Облік нещасних випадків
  4. Розслідування аварій
  5. Розслідування нещасних випадків
  6. Розслідування та облік нещасних випадків
  7. Спеціальне розслідування нещасних випадків
  8. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Розслідуванню підлягають ті нещасні випадки, що сталися на території підприємства (установи), поза територією підприємства (установи), або при виконанні робіт згідно з завданням (на комунікаціях тепло- й енергомереж, зв'язку, на ремонтних роботах житлового фонду підприємства чи установи), а також нещасні випадки, що сталися з робітниками та службовцями, що доставляються на місце роботи і з роботи до дому на транспорті, наданому підприємством (установою).

Згідно з вимогами Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112 “Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” п.13 “Комісія з розслідування” зобов`язана протягом трьох діб:

- обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

- визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

- з`ясувати обставини і причини нещасного випадку;

- визначити, чи пов`язаний цей випадок з виробництвом;

- визначити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

- скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 згідно з додатком 2 у трьох примірниках (далі – акт форми Н-5), а також акт про нещасний випадок, пов`язаний з виробництвом, за формою Н-1 у шести примірниках, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що пов`язаний з виробництвом, або акт про нещасний випадок, не пов`язаний з виробництвом, за формою НПВ, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що не пов`язаний з виробництвом (далі – акт форми НПВ), і передати їх на затвердження роботодавцю;

- у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов`язаного з виробництвом, крім акта форми Н-1 скласти також у чотирьох примірниках карту обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5 (далі – карта форми П-5).

Згідно з п. 6 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112, «Проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовувався в інтересах підприємства, здійснюється згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270».

Згідно з п.10 Порядку “Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов`язаний негайно:1) повідомити з використанням засобів зв`язку про нещасний випадок:

- робочий орган виконавчої ддирекції Фонду за місцепоходженням підприємства за встановленою Фондом формою;

- підприємство, де працює потерпілий, - якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;

- органи державної пожежної охорони за місценаходженням підприємства – у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі;

- установу державної санітарно-епідемічної служби, яка обслуговує підприємство,-у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);

2) утворити наказом комісію з розслідування нещасного випадку (далі – комісія) у складі не менше ніж три особи та організувати розслідування.

Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються:

- потерпілому або його довіреній особі разом з актом розслідування нещасного випадку;

- керівникові цеху або іншого структурного підрозділу, дільниці, місця, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам;

- відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду разом з копією акта розслідування нещасного випадку;

- відповідному територіальному органу Держнаглядохоронпраці;

- профспілковій організації, членом якої є потерпілий;

- керівникові (спеціалістові) служби охорони праці підприємства.

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися як протягом робочого часу (включаючи встановлені перерви), так і перед початком і по закінченню робіт, а також при виконанні робіт у понаднормовий час, у вихідні і святкові дні.

Гострі отруєння, теплові удари, обморожування розслідуються і враховуються як нещасні випадки.

Про кожен нещасний випадок на виробництві потерпілий чи очевидець нещасного випадку негайно повідомляє майстру, начальнику цеху чи керівнику робіт. Майстер, довідавшись про нещасний випадок, повинен організувати першу допомогу потерпілому і направити його в медичний пункт, а також повідомити про випадок, що стався, начальнику цеху, керівнику робіт.

Начальник цеху (керівник відповідної ділянки), де стався нещасний випадок, зобов'язаний терміново повідомити про це керівнику підприємства (установи) і у профспілковий комітет, і протягом 24 годин спільно зі старшим громадським інспектором з охорони праці цеху й інженером з охорони праці чи особою, яка його заміняє, розслідувати цей нещасний випадок, з'ясувати його обставини і причини, а також накреслити заходи щодо попередження повторення подібних випадків.Головний інженер підприємства зобов'язаний у добовий термін розглянути і затвердити акт і вжити заходів до усунення причин, що викликали нещасний випадок.

В особливому порядку підлягають розслідуванню й обліку групові (що сталися з двома і більше працівниками) важкі і зі смертельним наслідком нещасні випадки.

Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування й облік нещасних випадків, а також за виконання заходів, зазначених в акті, несуть керівник підприємства (установи), головний інженер, начальники цехів, майстри й інші керівники відповідних ділянок.

Контроль за правильним і своєчасним розслідуванням і обліком нещасних випадків, а також за виконанням заходів з усунення причин, що викликали нещасний випадок, здійснюють зверхні відомчі, громадські органи, профспілкові комітети, громадські інспектори з охорони праці, технічні інспектори праці профспілок і місцеві органи Держгіртехнагляду, Держенергонагляду на об'єктах, їм підконтрольних. Адміністрація підприємства (установи) зобов'язана видати потерпілому, за його вимогою, засвідчену копію акта про нещасний випадок не пізніше трьох діб з моменту закінчення розслідування.

Слід зазначити, що існує “Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах”, яке затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 р. № 616.

Положення встановлює єдиний порядок розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах на території України.

За результатами розслідування нещасного випадку під час навчально-виховного процесу складається акт за формою Н-Н.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 41; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты