Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозрахунки вентиляції
Читайте также:
  1. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.
  2. Грошові розрахунки в народному господарстві
  3. Міжбанківські розрахунки
  4. Розрахунки річної економічної ефективності та строку окупності капіталовкладень
  5. Розрахунок вентиляції
  6. Системи вентиляції
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

У приміщеннях, забруднених шкідливими парами, газами чи пилом, кількість повітря, що доставляється припливною вентиляцією і є необхідною для розведення шкідливих виділень до припустимих концентрацій (м3/год), розраховують за формулою:

(1)

де qt - об’єм припливного повітря, м3/год;

qшв - кількість шкідливих виділень, що надходить до приміщення, г/год;

Свд - концентрація шкідливих виділень у повітрі, що видаляється з приміщення, г/м3 ;

Спр - концентрація шкідливих речовин у припливному повітрі, г/м3.

У приміщеннях зі значним тепловиділенням об’єм припливного повітря, необхідного для поглинання надлишків тепла, розраховують за формулою:

(2)

де SQнад - надлишки тепла, Дж/год;

tвд - температура повітря, що видаляється з приміщення, °С;

tпр - температура припливного повітря, °С;

rпр- густина припливного повітря, кг/м3;

С- теплоємність повітря, Дж/(кг´град).

Надлишки тепла Qнад. визначають як різницю між сумарною кількістю тепловиділень у приміщення (теплота, що виділяється гарячими поверхнями, що остигають масами, електропечами) і сумарними втратами тепла в приміщенні.

Об’єм повітря Qtвид, що видаляється при розрахунку місцевої витяжної вентиляції приймається в залежності від характеру шкідливих виділень, а також від швидкості і напрямку їхнього руху:

; (3)

де F - площа відкритого перетину витяжного пристрою, м2;

V- швидкість руху усмоктуваного повітря в цьому прорізі (приймається від 0,5 до 1,7 м/с у залежності від токсичності і летючості газів і пару), м/с.

У тих випадках, коли кількість виділених шкідливих речовин велика чи важко визначається, розрахунок повітрообміну можна зробити за кратністю повітрообміну. Кратність повітрообміну дорівнює відношенню об’єму повітря, що подається за 1 годину в приміщення чи видаляється за 1 годину з нього, до об’єму приміщення:

, (4)

де qп- кількість повітря, що поступає або видаляється з приміщення, м3/год.

Q0 - об’єм приміщення, м3.

Скориставшись цією формулою та вибравши кратність повітрообміну з довідників з проектування промислових будівель, можна визначити необхідний об’єм повітря, що має поступити в приміщення.

Ефективність вентиляційної установки визначається технічними випробуваннями перед пуском установки; періодично за графіком перевіряється якість монтажу, продуктивність, температура і вологість припливного повітря. Санітарно-гігієнічними випробуваннями перевіряється чистота повітря і метеорологічний режим у приміщенні.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 38; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты