Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначте предмет філософії як особливої галузі гуманітрного знання
Читайте также:
  1. Quot;Перемещенный предмет" постмодернизма
  2. V 1: Логика и ее предмет
  3. VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса по предмету «Технология» (направление «Технический труд»).
  4. А. Понятие "принуждение". Предмет социологии
  5. А. Шопенгауер як засновник ірраціональної некласичної філософії
  6. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  7. Адміністративні правопорушення в галузі сільського господарства і ветеринарії
  8. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку
  9. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  10. Базовые опорные конспекты по предмету

Клиент-сервер (англ. Client-server) — вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг, называемыми клиентами. Физически клиент и сервер — это программное обеспечение. Обычно они взаимодействуют через компьютерную сеть посредством сетевых протоколов и находятся на разных вычислительных машинах, но могут выполняться также и на одной машине. Программы — сервера, ожидают от клиентских программ запросы и предоставляют им свои ресурсы в виде данных (например, загрузка файлов посредством HTTP, FTP, BitTorrent, потоковое мультимедиа или работа с базами данных) или сервисных функций (например, работа с электронной почтой, общение посредством систем мгновенного обмена сообщениями, просмотр web-страниц во всемирной паутине).

 

визначте предмет філософії як особливої галузі гуманітрного знання

формуваннння предмету філософії не було швидким одноразовимактом. Це був тривалий процес поступового виявлення специфічногофілософського змісту, усвідомлення його окремішності від попередніхтипів світогляду – міфології та релігії. Процес історичної трансформації предмету філософії обумовлений якоб’єктивними, так і суб’єктивними причинами. “До об’ективних причин слідвіднести стан, рівень накопичених конкретних і філософських знань пронавколишній світ (природу, людину і суспільство), про духовні, в першучергу пізнавальні особливості, можливості як окремої людини, так ісуспільства в цілому. До суб’єктивних причин відносять своєрідністьнасамперед форми осягнення предмета філософії тим чи іншим філософом,енція культури”,“епоха, схоплена в думці”, а для Канта філософія виступала “завершеннямкультури “розуму”, була символом “культури рефлексії” тощо…”[2,21]. Послідовники марксизму, особливо його радикального напряму – ленінізму,також відводили філософії місце своєрідної “супернауки”, яка не тількирозтлумачує світ, а вказує як його перетворити (звісно, на шляхахреволюційної руйнації капіталізму і побудови комунізму). Іншої точки зору стосовно філософії дотримувалися прихильникипозитивізму – напряму, започаткованого у другій половині Х1Х ст.О.Контом. Вони оголошували єдиним джерелом дійсного знання певні,конкретні науки, передовсім, природознавчі й заперечували цінністьфілософської рефлексії, оголосивши всю допозитивістську філософію“метафізикою”. Принципові вади марксистського та позитивістського сприйняття філософіїта її предмету були виявлені самим ходом культурно-історичного розвитку.Зараз практично безперечним є той факт, що існує власне філософськийпредмет пізнання : принципи співвідношення людини і світу.

 
Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты