Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЩо таке світогляд? назвіть історичні типи світогляду та дайте їх характеристику.
Читайте также:
  1. В состав каких горных пород входят перечисленные минералы в качестве породообразующих? Дайте сравнительную оценку их устойчивости при выветривании и растворении
  2. Власність як економічна категорія. Історичні типи та форми власності.
  3. Вопрос 12. Дайте характеристику основным формам трудовой деятельности человека
  4. Дайте визначення культури у широкому і вузькому значенні слова.
  5. Дайте классификацию ЧС по причине возникновения и скорости развития.
  6. Дайте краткую характеристику основных трудов Д. Рикардо.
  7. ДАЙТЕ МНЕ ИМЯ
  8. Дайте определение аварии.
  9. Дайте определение воздуха на основе его состава.
  10. Дайте определение и физическую сущность энтальпии.

Кожну людину, безсумнівно, хвилюють і морально-етичні проблеми. Що таке совість, честь, обов'язок, відповідальність і справедливість? Чи можна провести чітку розмежувальну лінію між добром і злом? Звідки береться зло в людських вчинках і у світовій історії? Чи можливо досягнення такого стану в розвитку людства, коли зло зникне і настане "епоха загальної любові та злагоди"?
Можна було б назвати багато найбільш серйозних, що цікавлять людей проблем, які розглядає і яким дає певне рішення філософія. Але цими проблемами займаються не тільки філософи. Ще задовго до виникнення філософії люди знаходили відповідь на найважливіші питання в міфології та релігії. Людина сучасного виду з'явилася 40 тисяч років тому. Перший президент Шведської Академії наук Карл Лінней (1707-1778) у своїй класифікації тваринного світу зарахував людини до виду Homo Sapiens (Людина Розумна) роду гомінідів (людиноподібних). Учений справедливо враховував, що людина, як істота тваринного походження, відрізняється від всіх інших тварин тим, що він є істотою розумною (Sapiens). Тільки людині, як такому, притаманне усвідомлення навколишнього середовища.
Провівши людини, природа, таким чином, справила істота, в особі якого усвідомила саме себе. Адже тільки завдяки людині і в особі людини природа знає, що вона кольорова, тепла, їстівна, велична, грізна, закономірна, катастрофічна ...
Певною мірою природа "усвідомлює" себе і через істоти тварин, які теж "знають", що їм можна їсти, а від чого - отруїтися; до чого слід вдаватися, а від чого втікати; чому і кому слід показуватися, а від чого і від кого треба ховатися ... Але при всьому при цьому, якщо тварина і "знає", то воно не знає, що воно знає. Тільки людина не тільки знає ті чи інші сторони дійсності, він разом з тим знає, що він знає, тобто людина усвідомлює себе як істота знає. Знання людини самого себе створює собою те, що ми називаємо самосвідомістю.
Самосвідомість включає в себе свідомість, але не є механічною сумою останнього, тому що містить у собі те, що ставить його, самосвідомість, вище свідомості. Духовно творче об'єднання свідомості та самосвідомості утворюють собою те, що ми називаємо світоглядом.
Тому правильніше було б назвати ці проблеми не чисто філософськими, а світоглядними. У філософії свій, специфічний підхід до вирішення таких проблем. Про цеми поговоримо пізніше, а зараз необхідно розібратися в тому, що ж таке світогляд?
Світогляд - необхідна складова людської свідомості, пізнання. Це не просто один з його елементів у ряді багатьох інших, а їх складна взаємодія. Різнорідні "блоки" знань, переконань, думок, почуттів, настроїв, прагнень, надій, з'єднуючись в світогляді, предстають як більш-менш цілісне розуміння людьми миру і самих себе.
Світогляд -це система узагальнюючих поглядів на світ і своє місце в ньому.
Світогляд кожного з нас - це те, яким я бачу світ і яке своє місце бачу в цьому світі.. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.
Світогляд має історичний характер. Це означає, що індивідуальний світогляд змінюється на протязі життя окремої людини, а суспільний світогляд еволюціонує з поступом людства.
На протязі історії людської цивілізації сформувалися три типи світогляду: міфологія, релігія і філософія.
Міфологія (від грецького «міф» — переказ, оповідь і «логос» — вчення) — це такий спосіб розуміння природних і суспільних явищ, що полягає в одухотворенні і персоніфікації цих явищ, наділенні їх людськими за характером, але фантастично розвиненими і спотвореними властивостями. Міфологія є універсальним типом світогляду первісних суспільств; всі етноси своїм першим світоглядом мають міфологію. Для філософського осмислення міфологічного світогляду важливо звернути увагу на: 1) тематику міфів, яка охоплює світоглядні проблеми; 2) на ідентичність цієї тематики у різних народів.
Релігія (від. лат.. це— набожність, святиня) — така форма світогляду, в якій присвоєння людиною світу здійснюється через його подвоєння на земний і небесний, потойбічний і поцейбічний, грішний і сакральний. Принципово важливо уяснити, що найважливішою ознакою релігії є існування надприродної істоти — Бога. Тому суттю релігійного світогляду є віра в Бога. При вивченні особливостей зазначеного типу світогляду варто мати на увазі, що сучасні світові релігії виникають внаслідок тривалого розвитку попередніх релігійних уявлень (тотемізму, анімізму, язичництва).
Основна відмінність філософського світогляду від міфологічного і релігійного полягає в тому, що він складає лише ядро світогляду, тоді як релігія і міфологія повністю співпадають з відповідним світоглядом.
Варто також зазначити, що світогляд у певній своїй формі притаманний будь-якому суспільству і будь-якій людині. Причому формування вищого типу світогляду не приводить до повного зникнення попередніх його форм: вони співіснують, хоча історично попередній тип світогляду й відсувається на задній план і виконує підпорядковуючу роль в порівнянні з домінуючою формою. Так, міфологія не зникає з утворенням релігії і філософії і почасти виконує в першій з них чи не найголовнішу роль. Відомо, наприклад, наскільки міфологічним був світогляд радянських людей стосовно проблем «світлого майбутнього», ролі вождів в його створенні і у відношенні до власного народу. Це ж стосується, хоча і в меншій мірі, й інших сучасних суспільств. 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 87; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты