Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВплив на навколишнє середовище при виробництві чавуну.
В ливарному виробництві повітря забруднюється, головним чином, пилом, окисом вуглецю та сірчаним ангідридом. Джерелами інтенсивного пилоутворення є обладнання: решітки, барабани, дробилки, сита. Встановлено, що ливарний цех з річною програмою 100 тис. т литва, обладнаний пиловловлювачами з ефективністю очистки 70-80%, викидає в навколишній повітряний басейн до 1000 т пилу щорічно.

При утворенні коксу побічним продуктом є коксовий газ, який потрібно попередньо очистити. Для кращого горіння палива в доменну піч подається додаткове повітря, яке також потребує очищення від шкідливих речовин перед випуском через нижню частину повітронагрівача в димар.

Доменний газ: 3,5-3,6% водню, 0,1-0,4% кисню, 0,1-0,6% метану, 55% азоту, 25-32% оксиду вуглецю, 10-11% діоксиду вуглецю, значна кількість пилу. На кожну тонну чавуну утворюється приблизно 2000 м3 доменного газу. Він є добрим паливом після очистки від пилу, використовується в доменному цеху для опалення повітронагрівачів, тому основна кількість доменного газу не потрапляє в атмосферу.

Джерелом надходження пилу в навколишнє середовище є вентиляційні гази підбунерних приміщень доменних цехів. Ці гази містять 2-5 г/м3 пилу, для очистки від якого використовують електрофільтри; вони знижують вміст пилу в газах, що відкидаються, до 60-80 мг/м3. Викиди ливарного двору, які містять пил та гази (СО2, SО2), також очищуються в електрофільтрах, ефективність пиловловлювання 93-95%.

Джерелами забруднення стічних вод від доменного виробництві є такі операції: очистка доменного газу, гідравлічне збирання осадженого пилу та просипи в підбункерному приміщенні, грануляція доменного шлаку та розливка чавуну.

Доменне виробництво скидає 17,5% від загальної кількості стічних вод металургійного виробництва .

Забруднені стічні води утворюються: на розливних машинах чавуну у кількості 350 м3/т, в газопроводах коксового та змішаного газу - конденсат 20-40 л на 1000 м3 газу, грануляції доменного шлаку - 2 м3/т рідкого чавуну, гідроприбиранні пилу в підбункерному приміщенні - 300-360 м3/т чавуну.

При очистці 1000 м3 газу утворюється 4-6 м3 стічних вод, які містять пил (часточки руди, коксу, вапняку, агломерату), хімічні сполуки (сульфати, хлориди), розчинені гази.

Для охолодження доменної печі води потрібно до 4000 м3/год. Однак очистити таку кількість води від накипоутворювачів та вапна практично неможливо.

Доменне виробництво утворює 1% брухту та відходів від усього металургійного виробництва. Джерелами утворення брухту та відходів головних переробок доменного виробництва є випуск та розливка чавуну на канавах та в чавуновізних ковшах (залишки, брак). За видами продукції:

•при виробництві чавуну - 7-10 кг/т;

•чавунного литва - 350 кг/т;

•відливка чавунних труб - 170-200 кг/т.

Деякі дані про промислові тверді відходи:

•чорний метал - до 87500 т/рік;

•шлак, окалина, зола - 40000 т/рік;

•шлами, флюси - 600 т/рік.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 23; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты