Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВплив на навколишнє середовище при виробництві чавуну.
Читайте также:
  1. Активний вплив на проблему
  2. Аналіз факторів, що впливають на процес лазерного формоутворення
  3. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
  4. Аудит впливу енергетичних об'єктів на навколишнє природне середовище.
  5. Види руху предметів праці у виробництві
  6. Виконання вправ на розвиток уміння виразного мовлення як засобу педагогічного впливу
  7. Вимоги до виробничого освітлення та його вплив на зорову функцію
  8. Виробництво цементу. Вплив на навколишнє середовище.
  9. Відношення „контроль - вплив" як елемент багатовимірної моделі владного спілкування.
  10. ВЛАДА, ВПЛИВ, ЛІДЕРСТВО. ФОРМИ ВЛАДИ І ВПЛИВУ. ЛІДЕРСТВО: СТИЛЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ. СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА. ПСИХОДІАГНОСТИКА.

В ливарному виробництві повітря забруднюється, головним чином, пилом, окисом вуглецю та сірчаним ангідридом. Джерелами інтенсивного пилоутворення є обладнання: решітки, барабани, дробилки, сита. Встановлено, що ливарний цех з річною програмою 100 тис. т литва, обладнаний пиловловлювачами з ефективністю очистки 70-80%, викидає в навколишній повітряний басейн до 1000 т пилу щорічно.

При утворенні коксу побічним продуктом є коксовий газ, який потрібно попередньо очистити. Для кращого горіння палива в доменну піч подається додаткове повітря, яке також потребує очищення від шкідливих речовин перед випуском через нижню частину повітронагрівача в димар.

Доменний газ: 3,5-3,6% водню, 0,1-0,4% кисню, 0,1-0,6% метану, 55% азоту, 25-32% оксиду вуглецю, 10-11% діоксиду вуглецю, значна кількість пилу. На кожну тонну чавуну утворюється приблизно 2000 м3 доменного газу. Він є добрим паливом після очистки від пилу, використовується в доменному цеху для опалення повітронагрівачів, тому основна кількість доменного газу не потрапляє в атмосферу.

Джерелом надходження пилу в навколишнє середовище є вентиляційні гази підбунерних приміщень доменних цехів. Ці гази містять 2-5 г/м3 пилу, для очистки від якого використовують електрофільтри; вони знижують вміст пилу в газах, що відкидаються, до 60-80 мг/м3. Викиди ливарного двору, які містять пил та гази (СО2, SО2), також очищуються в електрофільтрах, ефективність пиловловлювання 93-95%.

Джерелами забруднення стічних вод від доменного виробництві є такі операції: очистка доменного газу, гідравлічне збирання осадженого пилу та просипи в підбункерному приміщенні, грануляція доменного шлаку та розливка чавуну.

Доменне виробництво скидає 17,5% від загальної кількості стічних вод металургійного виробництва .

Забруднені стічні води утворюються: на розливних машинах чавуну у кількості 350 м3/т, в газопроводах коксового та змішаного газу - конденсат 20-40 л на 1000 м3 газу, грануляції доменного шлаку - 2 м3/т рідкого чавуну, гідроприбиранні пилу в підбункерному приміщенні - 300-360 м3/т чавуну.

При очистці 1000 м3 газу утворюється 4-6 м3 стічних вод, які містять пил (часточки руди, коксу, вапняку, агломерату), хімічні сполуки (сульфати, хлориди), розчинені гази.Для охолодження доменної печі води потрібно до 4000 м3/год. Однак очистити таку кількість води від накипоутворювачів та вапна практично неможливо.

Доменне виробництво утворює 1% брухту та відходів від усього металургійного виробництва. Джерелами утворення брухту та відходів головних переробок доменного виробництва є випуск та розливка чавуну на канавах та в чавуновізних ковшах (залишки, брак). За видами продукції:

•при виробництві чавуну - 7-10 кг/т;

•чавунного литва - 350 кг/т;

•відливка чавунних труб - 170-200 кг/т.

Деякі дані про промислові тверді відходи:

•чорний метал - до 87500 т/рік;

•шлак, окалина, зола - 40000 т/рік;

•шлами, флюси - 600 т/рік.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты