Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗагальні методичні вказівки
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  9. Вимоги до виробів, загальні принципи і порядок конструювання.
  10. Вказівки

 

[1] Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь

НПБ 36-2002 Системы утепления наружных ограждающих конструкций. Метод огневых испытаний.

[2] Узлы и детали утепления наружных стен.

[3] Технические условия Республики Беларусь

ТУ РБ 37337645.002-99 Краски и грунтовки водно-дисперсионные.

[4] Технические условия Республики Беларусь

ТУ РБ 37337645.001-99 Краски микропористые и грунтовки.

[5] Технические условия Республики Беларусь

ТУ РБ 100344537.002-2003 Дюбели для крепления строительных изделий.

[6] Технические условия Республики Беларусь

ТУ РБ 190545851.389-2004 Профили металлические перфорированные для отделочных работ.

[7] Технические условия Республики Беларусь

ТУ РБ 05780349.017-97 Сетка стеклянная марки ССШ.

[8] Правила пожарной безопасности Республики Беларусь

ППБ 2.09-2002 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь при производстве строительно-монтажных работ.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчально-

методичної роботи

ДВНЗ «ККЛП»

____________Г.А. Михайловська

«___» ____________2014 р.

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

нормативної навчальної дисципліни

«МЕНЕДЖМЕНТ»

(назва дисципліни)

 

підготовки молодшого спеціаліста

Напряму 6.030601 «Менеджмент»

(шифр і назва напряму)

спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва»

(шифр і назва спеціальності)

 

Розглянуто та рекомендовано Розробив

до затвердження на засіданні викладач Лугіна Н.П.

циклової комісії (П.І.Б.)

економіки та менеджменту Підпис ____________

(назва циклової комісії)

Протокол №____

від «___» __________20___р.

Голова ЦК Андрійченко Н.К.

(П.І.Б.)

Підпис___________________

 

 

2014 р.

Загальні методичні вказівки

При самостійно- дистанційному навчанні студент ознайомлюється з тематичним планом питань, які виносяться на самостійне опрацювання.

Для кожної теми розроблений план лекцій, який дається на початку лекції. Студент повинен самостійно опрацювати лекцію і зробити опорний конспект в відповідності до плану лекції. Після кожної лекції даються контрольні питання -на які студент повинен знати відповіді. Додатково для більш глибокого засвоєння матеріалу студенту пропонується виконати творчі завдання, а саме: підготуватись до тестового опитування з даної теми, до лекційного диктанту, виконати домашні завдання, розв’язати кросворди, розробити план певних заходів, розробити тлумачний словник, представити певний матеріал у вигляді схем, рисунків, таблиць і т.д.Консультації та контроль знань буде відбуватися через електронну пошту викладача, яку студент зможе знайти на сайті коледжу.

При проведенні аудиторних занять викладач буде здійснювати перевірку конспектів, опрацьованих самостійно тем та проводити контроль і оцінку знань за існуючими методами контролю.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты