Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРекеттену. 2 страница
Читайте также:
  1. D. Қолқа доғасынан 1 страница
  2. D. Қолқа доғасынан 2 страница
  3. D. Қолқа доғасынан 3 страница
  4. D. Қолқа доғасынан 4 страница
  5. D. Қолқа доғасынан 5 страница
  6. D. Қолқа доғасынан 6 страница
  7. D. Қолқа доғасынан 7 страница
  8. D. Қолқа доғасынан 8 страница
  9. D. Қолқа доғасынан 9 страница
  10. Hand-outs 1 страница

- симпатия

- сенім

- сезімдер

+ эмпатия

- гипнотизм

? 119

Ара қатынас ішкі құрылысына жатады:

+ коммуникация, перцепция, интеракция

- коммуникация, интеракция,апперцепция

- интеракция, апперцепция, перцепция

- синестнезия, коммуникация, перцепция

- апперцепция, коммуникация, интеракция

? 120

Қарым-қатынас жасауы арқылы науқастың ойларымен, көңіл-күйімен және мүдделерімен танысуы, хабардар болуы нәтижесінде әрекеттесуі:

+ коммуникативтік үрдіс

- коммуникативтік біліктілік

- коммуникативтік дағдылар

- коммуникативтік потенциал

- коммуникативтік әрекет

? 121

Коммуникативтік үрдістің келесі маңызды жақтарына барлығы жатады, біреуінен басқасы:

- ақпарат көзі

- өткізгіші

+ сақтау орны

- ақпарат алушысы

- коммуникация арнасы

? 122

Медицина қызметкерлерінің мүмкіндігі туралы сипаттама, оның қатынасының сапасын білдіреді:

- коммуникативтік үрдіс

- коммуникативтік біліктілік

- коммуникативтік дағдылар

+ коммуникативтік потенциал

- коммуникативтік әрекет

? 123

Коммуникативтілік төзімділік (толеранттік) құрама бөлігі болып есептеледі:

- білгерлігі

- мәдениеттілігі

+ шыдамдылық, мейірімділік

- алғырлығы

- беделдігі

? 124

Кәсіптік бейімділік:

+ жас маманның кәсіптік әрекетке үйренуі

- жас маманның білгерлігі

- жас маманның шыдамдылық, мейірімділігі

- жас маманның алғырлығы

- жас маманның беделдігі

? 125

Науқаспен сәлемдесу ережесіне барлығы жатады,біреуінен басқасы:

+ барлық науқастармен ресми түрде амандасқан дұрыс

- сізге жақсы таныс науқастармен, есімін айтып амандасқан жөн

- жас науқастармен немесе балалармен есімдерін айтып амандасқаныңыз абзал

- 14 жастан асқан таныс емес науқастармен ресми түрде сөйлесіп, тегін айтқаныңыз жақсы

- бұрын-соңды таныс емес науқастармен ресми түрде амандасқаныңыз дұрыс? 126

Медицина қызметкерінің науқаспен жанасуға ықпалдануы, адамға басқа адамдардың қажеттілігі:

- идентификация

- рефлексия

- эмпатия

- сенситивтілік

+ аффилиация

? 127

Қоршаған адамдардың теріс көзқарасын қабылдау қабілеті:

- идентификация

- рефлексия

- эмпатия

+ сенситивтілік

- аффилиация

? 128

Ұғыну үшін өзін басқа адамның орнына қою арқылы өзін-өзі сезініп түсіну, яғни басқа адамды өзімен салыстыру:

+ идентификация

- рефлексия

- эмпатия

- сенситивтілік

- аффилиация

? 129

Науқастын уайымын эмоционалды түрде медициналық қызметкер өз басына отырып сезінуі, науқастын қайғы-қасіретімен ортақтасу:

- идентификация

- рефлексия

+ эмпатия

- сенситивтілік

- аффилиация

? 130

Тұлға аралық қимыл ұйымдастыру, қатынасушылардың өзара қозғалыспен әрекет алмасуы:- идентификация

- рефлексия

- эмпатия

+ сенситивтілік

- аффилиация

?131

Ара қатынас партнерлерінің бір-бірімен ақпарат алмасуы,білімді,ой-пікірді,сезімді беруімен қабылдау үрдісі:

- диалог

+ коммуникация

- манипуляция

- интеракция

- перцепция

? 132

Мақсатына қарай тұлға аралық қатынастың түрлеріне жатады:

- имперация,манипуляция,перцепция

- манипуляция,интеракция,императив

- манипуляция,интеракция,диалог

- интеракция,диалог,императив

+ императив, манипуляция, диалог.

? 133

Өз ортақтасу серігінің тәртібі және іс әрекетіне бақылау жасау мақсатында әсер етудің директивті формасы:

+ императив

- коммуникация

- манипуляция

- интеракция

- перцепция

? 134

Медициналық қызметкердің коммуникативті қабілетін көрсетілген барлық қасиеттер қамтиды,тек біреуінен басқасы:

- тұлға аралық коммуникацияға шеберлік

- бір-бірін қабылдауға және түсінуге шеберлік

+ басқа адамдардың жағғымсыз қасиеттеріне назар аудармау шеберлігі

- науқастын психологиялық қорғанысын және жасырын себептерін анықтай алу шеберлігі

- науқастын эмоционалды жағдайын түсіне алу шеберлігі

? 135

Медицина қызметкерінің салмақтылығы,біркелкі күйде болуы,эмоцияларын және тәртібін сақтап бақылауы аталады:

- коммуникативтік үрдіс- коммуникативтік біліктілік

- коммуникативтік дағдылар

- коммуникативтік потенциал

+ коммуникативтік төзімділік

? 136

Ақпаратты қабылдаушы адам:

- коммуникатор

- рецепиент

- интроверт

- экстроверт

+ коммуникант

? 137

Ақпаратты жіберуші адам:

+ коммуникатор

- рецепиент

- интроверт

- экстроверт

- коммуникант

? 138

Басқа субъектілермен тиісті дәрежеде қарым-қатынас жасай отырып,медициналық жәрдем шараларының тиімділігі мен нәтижесін арттыру:

- коммуникативтік үрдіс

- коммуникативтік біліктілік

+ коммуникативтік дағдылар

- коммуникативтік потенциал

- коммуникативтік төзімділік

? 139

Вербальды және вербальды емес тәсілдерді нәтижелі қолдана білу арқылы қарым-қатынас жасау қабілеті:

- коммуникативтік үрдіс

+ коммуникативтік біліктілік

- коммуникативтік дағдылар

- коммуникативтік потенциал

- коммуникативтік төзімділік

? 140

Коммуникативті үрдіс бұл:

- басқа адамдармен байланысу,қарым-қатынас орнату

- адамдардың қатынасу үшін белгілі жүйе ретінде сөзді пайдалану

- қатынасу үшін тілден басқа белгілерді қосымша пайдалану

- вербальды және вербальды емес тәсілдерді нәтижелі қолдана білу арқылы қарым-қатынас жасау қабілеті

+ қарым-өатынас жасауы арқылы адамдардың ойларыме,көңіл-күйімен және мүдделерімен танысуы,хабардар болуы нәтижесінде әрекеттесуі

? 141

Жас маманның кәсіптік әрекетке үйренуі:

+ кәсіптік бейімділік

- кәсіптік білім

- кәсіптік бедел

- кәсіптік төзімділік

- кәсіптік қабілет

? 142

Осы психологиялық қасиет арқылы медициналық қызметкер үнемі және тығыз түрлі әлеуметтік жанасуда болады,науқасқа жәрдем беріп,кәсіптік деформациядан қорғайды:

- идентификация

- рефликация

- эмпатия

- сенситивтілік

+ аффилиация

? 143

Жіберушіден қабылдаушыға ақпараттын жүру жолы:

+ коммуникация арнасы

- қабылдау жолы

- коммуникатор

- коммуникант

- ақпарат жолы

? 144

Медициналық қызметкердің науқасты түсінуі,білуі,тәрбиелеуі негізінде тұлға аралық нәтижелі қатынас орнатуы:

- императив

- коммуникация

- манипуляция

- интеракция

+ перцепция

? 145

Вербальды коммуникация бұл:

- тілден басқа белгілерді қосымша пайдалану

+ белгі жүйесі ретінде сөзді пайдалану

- адамдар сұхбаттаса келе,бірін-бірі түсініп,танысады

- басқа адамдармен байланысу,қарым-қатынас орнату

- өзара қимыл ұйындастыру

? 146

Вербальды емес коммуникация бұл:

+ тілден басқа белгілерді қосымша пайдалану

- белгі жүйесі ретінде сөзді пайдалану

- адамдар сұхбаттаса келе,бірін-бірі түсініп,танысады

- басқа адамдармен байланысу,қарым-қатынас орнату

- өзара қимыл ұйындастыру

? 147

Вербальды емес әрекетке барлығы жатады, тек біреуінен басқасы:

- мимика,жест

+ сөз арқылы жанасу

- поза

- көзқарас

- дауыс ерекшеліктері

? 148

Оптико-кинетикалық жүйелі знактарға жатады:

- дауыс ырғағы,жест

- дене қимылы

+ жест,мимика,пантомимика

- бет қимылы

- даусының ырғағы,дене қимылы

? 149

Пантомимика дегеніміз:

- дауыс ырғағы,жест

+ дене қимылы

- жест,мимика,пантомимика

- бет қимылы

- даусының ырғағы,дене қимылы

? 150

Мимика дегеніміз:

- дауыс ырғағы,жест

- дене қимылы

- жест,мимика,пантомимика

+ бет қимылы

- даусының ырғағы,дене қимылы

? 151

Жестикуляцияға жатады:

- дауыс ырғағы,жест

+ дене қимылы

- жест,мимика,пантомимика

- бет қимылы

- даусының ырғағы,дене қимылы

? 152

Вокалдық ( дауыстың ) құралға жатады

- дауыс ырғағы,жест

- дене қимылы

- жест,мимика,пантомимика

- бет қимылы

+ даусының ырғағы,дене қимылы

? 153

Вербальды емес тәсілдерді қолдану:

+ медицина қызметкерінің коммуникативтік білгерлігінің дәрежесін жоғары деңгейге жеткізіп, шеберлігін шындап,сомдайды

- кей жағдайда кері әсерін тигізеді

- айтарлықтай қарым-қатынас жасағанда пайдасын тигізбейді

- медицина қызметкеріне қолдануға мүлдем болмайды

- медицина қызметкерінің білгерлігін төмендетеді

? 154

Визуальды қатынас бұл:

- сөз арқылы жанасуы

+ көз жанасуы

- қимыл-әрекет арқылы қатынас жасау

- бет қимылы

- диалог арқылы қарым-қатынас жасау

? 155

Қатынасу үстінде қалыпты жағдайда адамға тік қарау мезгілі аспауы керек:

+ 3 секундтан

- 1 минуттан

- 30 секундтан

- 2 минуттан

- 3 минуттан

? 156

«Жабық» позаларға барлығы жатады, тек біреуінен басқасы:

- «Напалеон позасы»

- аяғын айқастыра отыру

- қол ұшын қалтаға салуы

- қолдарын арқасына жасырады

+ бетке тік қарау

? 157

«Ашық» позаларға жатады:

- «Напалеон позасы»

- аяғын айқастыра отыру

- қол ұшын қалтаға салуы

+ басы және денесі қатынасушыға қарай бұрылған,бетке тік қарауы

- қолдарын арқасына жасырады

? 158

«Интимдік дистанция» қашықтығы:

+ 0-45 см

- 45-120 см

- 120-400 см

- 4-7,5 м

- 3-4,5 м

? 159

«Жекелік дистанция» қашықтығы:

- 0-45 см

+ 45-120 см

- 120-400 см

- 4-7,5 м

- 3-4,5 м

? 160

«Әлеуметтік дистанция» қашықтығы:

- 0-45 см

- 45-120 см

+ 120-400 см

- 4-7,5 м

- 3-4,5 м

? 161

«Көпшілік дистанция» қашықтығы:

- 0-45 см

- 45-120 см

- 120-400 см

+ 4-7,5 м

- 3-4,5 м

? 162

Егер науқас адамның өзіне сұхбаттасу қашықтығын таңдауға мүмкіншілік берсе, ол неше метр қашықтықта орналасатыны анықталған:

+ 2 м

- 3 м

- 4 м

- 1,5 м

- 1 м

? 163

Тиімді қатынасуына теріс әсер беретін қолайсыз беталыстарға жатады барлығы, тек біреуінен басқасы:

- «ореола» әсері

- «проекциялау» әсері

- «біріншілік» әсері

+ «екіншілік» әсері

- «соңғы мәлімет» әсері

? 164

«Ореола» әсері сипатталады:

- медицина қызметкері науқасты басқа науқасқа ұқсатын қорытынды жасайды

+ егер науқас туралы жалпы көзқарас жағымды болса, онда оның жақсы жақтары тіпті жоғары бағаланады

- медицина қызметкері аналогия негізінде науқасқа өзінің жеке қасиеттерін және эмоционалды жағдайларын ұқсастырады

- алғаш естіген немесе көрген мәлеметтер, н бұл адамға деген қатынасқа тікелей әсер ете алады

- соңғы мәлімет жағымсыз болса, бұл ол туралы алдындағы онды көзқарасты керісінше өзгертуі мүмкін

? 165

«Біріншілік» әсері сипатталады:

- медицина қызметкері науқасты басқа науқасқа ұқсатын қорытынды жасайды

- егер науқас туралы жалпы көзқарас жағымды болса, онда оның жақсы жақтары тіпті жоғары бағаланады

- медицина қызметкері аналогия негізінде науқасқа өзінің жеке қасиеттерін және эмоционалды жағдайларын ұқсастырады

+ алғаш естіген немесе көрген мәліметтер, келешекте бұл адамға деген қатынасқа тікелей әсер ете алады

- соңғы мәлімет жағымсыз болса, бұл ол туралы алдындағы онды көзқарасты керісінше өзгертуі мүмкін

? 166

«Соңғы мәлімет» әсері сипатталады:

- медицина қызметкері науқасты басқа науқасқа ұқсатын қорытынды жасайды

- егер науқас туралы жалпы көзқарас жағымды болса, онда оның жақсы жақтары тіпті жоғары бағаланады

- медицина қызметкері аналогия негізінде науқасқа өзінің жеке қасиеттерін және эмоционалды жағдайларын ұқсастырады

- алғаш естіген немесе көрген мәлеметтер, н бұл адамға деген қатынасқа тікелей әсер ете алады

+ соңғы мәлімет жағымсыз болса, бұл ол туралы алдындағы онды көзқарасты керісінше өзгертуі мүмкін

? 167

«Проекциялау» әсері сипатталады:

- медицина қызметкері науқасты басқа науқасқа ұқсатын қорытынды жасайды

- егер науқас туралы жалпы көзқарас жағымды болса, онда оның жақсы жақтары тіпті жоғары бағаланады

+ медицина қызметкері аналогия негізінде науқасқа өзінің жеке қасиеттерін және эмоционалды жағдайларын ұқсастырады

- алғаш естіген немесе көрген мәлеметтер, н бұл адамға деген қатынасқа тікелей әсер ете алады

- соңғы мәлімет жағымсыз болса, бұл ол туралы алдындағы онды көзқарасты керісінше өзгертуі мүмкін

? 168

Науқастын қолын төсіне айқастыру, қолын арқасына ұстауы көп жағдайларда білдіреді:

- сұхбатқа даярлығын

+ қорғаныш реакцияларын

- науқастын агрессивтілігін

- медиәиналық қызметкерге сенімділігін

- науқастын қарсылығын

? 169

Қолдарын беліне таянуы, алақанын төмен қарап ұстауы, саусақтарын жоғары қарай бағытта ұстауы білдіреді:

- сұхбатқа даярлығын

- қорғаныш реакцияларын

- науқастын агрессивтілігін

- медиәиналық қызметкерге сенімділігін

+ науқастын қарсылығын

? 170

Клиникалық жағдайда, қарқынды сөйлеу:

+ көбінесе үрейленудін, қозудын белгісі

- қуанудын белгісі

- қорқудын белгісі

- қайраттылықтын белгісі

- үрейленудін белгісі

? 171

Егер науқасқа дәрігердің жалпы көзқарасы теріс болса, онда оның жақсы жақтары да байқалмайды:

+ «ореола» әсері

- «проекциялау» әсері

- «біріншілік» әсері

- «екіншілік» әсері

- «соңғы мәлімет» әсері

? 172

« Барлық адамдар маған ұқсас» немесе «басқалар маған қарама-қарсы»

- «ореола» әсері

+ «проекциялау» әсері

- «біріншілік» әсері

- «екіншілік» әсері

- «соңғы мәлімет» әсері

? 173

Науқастын жан дүниесін қабылдауы медициналық қызметкердін көңіл-күйңне байланысты болады:

- «ореола» әсері

- «проекциялау» әсері

+ «біріншілік» әсері

- «екіншілік» әсері

- «соңғы мәлімет» әсері

? 174

Қатынасу үшін тілден басқа белгілерді қосымша пайдалану:

- вербальды коммуникация

- дамытушы коммуникация

+ вербальды емес коммуникация

- қосымша коммуникация

- императивті коммуникация

? 175

Жест,мимика,пантомимика жатады:

+ оптико-кинетикалық жүйелі знақтарға

- визуальды қатынасқа

- паралингвистикалық компоненттерге

- вокалдық құралға

- вербальды қатынасқа

? 176

Көз жанасуы бұл:

- оптико-кинетикалық жүйелі знақтарға

+ визуальды қатынасқа

- паралингвистикалық компоненттерге

- вокалдық құралға

- вербальды қатынасқа

? 177

Адамның даусының тембрі,диапазоны,екпіні бұл:

- оптико-кинетикалық жүйелі знақтарға

- визуальды қатынасқа

+ паралингвистикалық компоненттерге

- вокалдық құралға

- вербальды қатынасқа

? 178

Қатынасу үшін белгілі жүйесі ретінде сөзді пайдалану:

+ вербальды коммуникация

- дамытушы коммуникация

- вербальды емес коммуникация

- қосымша коммуникация

- императивті коммуникация

? 179

Паралингвистикалық компоненттерге жатады барлығы, тек біреуінен басқасы:

- дауыстың қаттылығы

- дауыстың қарқындылығы

- дауыстың ырғағы

- паузалар

+ пантомимика

? 180

Дене қимылы бұл:

+ пантомимика

- визуальды қатынас

- паралингвистикалық компонент

- мимика

- вебальды қатынас

? 181

Түрлі дыбыстар – жөтелу,ыңырсу,есінеу,терең демалу,сөйлесу және т.б.-бұл:

- оптико-кинетикалық жүйелі знақтарға

- визуальды қатынасқа

+ паралингвистикалық компоненттерге

- вокалдық құралға

- вербальды қатынасқа

? 182

«Жабық» позалар білдіреді:

- науқастын назалануын

- қатынасқа даярлығын

+ қатынасқа қарсылығын

- вокалдық құрал

- науқастын қорқуын

? 183

«Ашық» позалар білдіреді:

- науқастын назалануын

+ қатынасқа даярлығын

- қатынасқа қарсылығын

- вокалдық құрал

- науқастын қорқуын

? 184

Медициналық қызметкерлер науқаспен қарым-қатынас жасағанда барлығын пайдалану керек, тек біреуінен басқасын:

- оптико-кинетикалық жүйе

- визуальды қатынас

- «ашық позаларды»

+ «жабық позаларды»

- вербальды қатынас

? 185

Клиникалық интервью принциптеріне барлығы жатады,біреуінен басқасы:

- реттілік

- адекваттылық

- қол жетерлік

- тексерілуі

+ стереотиптілік

? 186

Клиникалық интервью құралады:

- бір сатыдан

- екі сатыдан

- үш сатыдан

+ төрт сатыдан

- бес сатыдан

? 187

Конфиденциальдылық кепілділігі клиентке ұсынылады:

+ интервьюдің 1-ші сатысында

- интервьюдің 2-ші сатысында

- интервьюдің 3-ші сатысында

- интервьюдің 4-ші сатысында

- интервьюдің 5-ші сатысында

? 188

Бірінші интервью ұзақтығы:

- 20 минут

- 30 минут

- 40 минут

+ 50 минут

- 60 минут

? 189

Медициналық қызметкерімен науқастың қатынасуының 1-ші кезеңі:

- аурудың ішкі бейнесін бағалау

+ сұхбаттың бастауыш мотивтерін анықтау

- адамның психологиялық бейнесін анықтау

- болжамды емдеу нәтижелерін түсіндіру

- дайындық кезеңі

? 190

Медициналық қызметкерімен науқастың қатынасуының 2-ші кезеңі:

- сұхбаттың бастауыш мотивтерін анықтау

- адамның психологиялық бейнесін анықтау

+ аурудың ішкі бейнесін бағалау

- дайындық кезеңі

- болжамды емдеу нәтижелерін түсіндіру

? 191

Медициналық қызметкерімен науқастың қатынасуының 3-ші кезеңі:

- болжамды емдеу нәтижелерін түсіндіру

- сұхбаттың бастауыш мотивтерін анықтау

- аурудың ішкі бейнесін бағалау

+ адамның психологиялық бейнесін анықтау

- дайындық кезеңі

? 192

Медициналық қызметкерімен науқастың қатынасуының 4-кезеңі:

- адамның психологиялық бейнесін анықтау

- дайындық кезеңі

- сұхбаттың бастауыш мотивтерін анықтау

- аурудың ішкі бейнесін бағалау

+ болжамды емдеу нәтижелерін түсіндіру

? 193

Сұхбаттасу принциптеріне келесілердің барлығы жатады,тек біреуінен басқасы:

- қойылған сауалдарға,дәрігердің жасаған тұжырымы дәл,ашық сәйкес және түсінікті болуы

- бірізділік және адекватты,біркелкі болуы

+ арнайы терминдердің қолданылуы

- сұрастыру алалықсыз,және біркелкі болуы

- алынған мәліметті тексеру мүмкіншілігі болуы.

? 194

Сұхбаттасуға сенімділік тудыратын жағдай жасау.Бұл медициналық сұхбаттасудың кезеңі:

+ бірінші

- үшінші

- екінші

- төртінші

- бесінші

? 195

Медициналық қызметкер толық назарын аударып тыңдайды,яғни белсенді тыңдаушы роліне ауысады.Бұл медициналық сұхбаттасудың кезеңі:

- бірінші

- үшінші

+ екінші

- төртінші

- бесінші

? 196

Сұхбаттасушы аурудың осы пікірлесуден және емдеуден тосатын нәтижелерін анықтауға бағытталады.Бұл медициналық сұхбаттасудың кезеңіне:

- бірінші

+ үшінші

- екінші

- төртінші

- бесінші

? 197

Медициналық қызметкер тағы белсенділікті өз қолына алады.Бұл тәсіл арқылы аурудың жағдайын дәл анықтап,оның тұлғалық және ауруына байланысты құпияларын ашып,ем нәтижесін өсіруге болады.Бұл медициналық сұхбаттасудың кезеңі:

- бірінші

- үшінші

- екінші

+ төртінші

- бесінші

? 198

Құрылу дәрежесіне қарай интервьюдің бір түріне жатады:

- негізгі интервью

- алдын ала жүргізілген интервью

+ стандарттандырылған интервью

- қадағалау интервью

- индивидуалды интервью

? 199

Зерттеу дәрежесіне қарай интервью бір түріне жатады:

- стандарттандырылған интервью

+ алдын ала жүргізілген интервью

- стандарттандырылмаған интервью

- жартылай стандарттандырылған интервью

- индивидуалды интервью

? 200

Қатысушылардың санына қарай интервьюдің бір түріне жатады.

- стандарттандырылған интервью

- алдын ала жүргізілген интервью

- стандарттандырылмаған интервью

- жартылай стандарттандырылған интервью

+ индивидуалды интервью

? 201

Интервьюдің негізгі фазаларына жатады:

+ адаптация,қойылған мақсатқа жету,қозуды шешу

- адаптация,синестезия,қойылған мақсатқа жету

- қозуды шешу,сенсибилизация,қойылған мақсатқа жету

- синестезия,сенсибилизация,қойылған мақсатқа жету

- адаптация,сенсибилизация,синестезия

? 202

Интервьюде сұрақтардың құрылуы және олардың нәтижесі алдын ала анықталады.Интервьюдің түрін анықтаңыз:

- қадағалау интервью

- индивидуалды

+ стандарттандырылған

- стандарттандырылмаған

- негізгі интервью

? 203

Медициналық қызметкер жалпы жоспарға сүйене отырып,жағдайға байланысты сұрақтар қояды.Интервьюдің түрін анықтаңыз:

- негізгі интервью

- қадағалау интервью

- стандарттандырылған

+ стандарттандырылмаған

- индивидуалды

? 204

Күдікті нәтижелерді тексерген кезде қолданылады.Интервьюдің түрін анықтаңыз:


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 42; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.062 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты