Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГАЛУЗЕВІ ТОРГОВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Читайте также:
  1. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  2. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА
  4. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації
  5. ГЛОБАЛЬНО-УНІВЕРСАЛЬНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
  6. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці, гігієни та пожежної безпеки
  7. Дія законів організації
  8. Діяльність дитячих і юнацьких громадських організацій як одна із форм організації дозвілля учнів та студентів.
  9. Елементи проектування організації

6.4.1. Багатосторонні міжурядові організації з регулювання світових товарних ринків

Організаційними формами реалізації міжурядових товарних угод, розроблених та існуючих під егідою ЮНКТАД, є Міжнарод­ні товарні організації (МТО), Міжнародні консультативні коміте­ти і Міжнародні дослідницькі групи (МДГ) (див. рис. 6.2). Метою створення міжнародних товарних організацій є спостереження за виконанням міжнародних товарних угод, вивчення стану світо­вих товарних ринків і вироблення рекомендацій урядам країн-учасниць.

Рис. 6.2. Типізація міжурядових організацій з регулювання світових товарних ринків

Міжнародні товарні організації створені на основі міжнарод­них товарних угод, володіють правосуб'єктністю, мають конкретні цілі й організаційну структуру. Залежно від виду відповідної то­варної угоди кожна міжнародна організація використовує спеці­ально створені механізми.

Організаційна структура міжнародних товарних організацій однотипна і включає Міжнародну раду. Виконавчий комітет і

Виконавчого директора. Міжнародна рада (вищий орган) склада­ється з представників усіх учасників Угоди. Вона проводить ре­гулярні чергові й позачергові сесії, на яких приймаються рішен­ня, пов'язані з реалізацією Угоди. Розподіл голосів під час прийняття рішень базується на формальній рівності сторін — країн-експортерів та імпортерів. Виконавчий комітет — це ви­щий виконавчий орган, який здійснює поточне спостереження за станом кон'юнктури світового ринку і розробляє рекомендації з механізму його регулювання.

Міжнародні ради створені в межах міжнародних товарних угод з метою сприяння їх реалізації через регулювання відносин між учасниками угод, надання їм інформації про стан і тенденції розвитку світового товарного ринку і вжиття заходів з його регу­лювання. Вони не володіють правосуб'єктністю. Робочими орга­нами міжнародних рад є пленарні сесії, комітети і секретаріат.

Міжнародні консультативні організації створюються у вигляді комітетів, мета яких— сприяння розвиткові міжнародної торгівлі відповідним товаром шляхом надання учасникам інформації про стан кон'юнктури світових товарних ринків, обговорення проб­лем, пов'язаних з розвитком виробництва і міжнародної торгівлі даним товаром, регулюванням ринкових цін.Міжнародні дослідницькі групи з сировинних товарів (МДГ) — це міжурядові багатосторонні організації, які діють під егідою ЮНКТАД і створюються для обговорення актуальних проблем розвитку світових товарних ринків І прийняття по них необхід­них рекомендацій країнам-учасницям.

6.4.2. Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК)

Реальний вплив на регулювання товарного ринку справляє неве­лика кількість асоціацій. Найбільших успіхів досягли практично тільки члени ОПЕК (Організації країн — експортерів нафти). Цьому сприяло кілька чинників: особливість нафти як базового сировинно­го товару; концентрація її видобутку в невеликій кількості країн, що розвиваються; високий ступінь залежності розвинутих країн від ім­порту нафти; зацікавленість ТНК у зростанні цін на нафту.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 48; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.075 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты