Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСПИСОК / КАТАЛОГ / ПЕРЕЛІК
Читайте также:
  1. V. Перелік практичних навичок
  2. ViІ. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  3. БИБЛИОГАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  4. Библиографический список
  5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  7. Библиографический список
  8. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  9. Библиографический список
  10. Библиографический список

Список — письмовий документ, перелік у певному порядку з метою інформування або реєстрування кого-, чого-небудь: предметів, об'єктів, документів, книг, установ, їхніх підрозділів, працівників установи, підприємства, навчального закладу. Часто це додаток до наказу.

Титульний список — поіменний перелік будов, що вносяться в плани капітального будівництва із зазначенням місця, термінів початку й закінчення будівництва, проектної потужності й кошторисної вартості.

Складається у формі таблиці. Реквізити списку такі: назва, №; перелік предметів, документів; осіб — прізвища, імена, по батькові — в алфавітному порядку; перелік осіб для отримання певних коштів — заробітної плати, премії, відпускних — вимагає точного вказування суми й за який період; якщо перелік предметів чи документів, то із зазначенням їхніх номерів і вихідних даних; графа «Примітки» або «Для поміток про одержання»; «Усього» — сума грошей, кількість предметів, одиниць документів (число — цифрами і словами); підписи керівника установи й головного бухгалтера з розшифруванням прізвищ.

Каталог синонім до слова список. За походженням грецьке слово (каталог; — перелік) означає систематичний перелік предметів, дібраних за якоюсь ознакою; список предметів, укладений в алфавітному порядку для полегшення їх розшуку (напр. каталог картин, книг). Бібліотечні каталоги (наявні в кожній бібліотеці) допомагають віднайти певну книгу, статтю, довідники, кандидатські чи докторські дисертації, автореферати дисертацій тощо.

Перелік — перелік предметів, речей, що пересилаються державною поштою або міжнародними засобами зв'язку цінною чи заказною бандероллю або посилкою.

Під час ревізійної перевірки подається перелік наявних предметів, матеріалів, вказується вага, ціна, сума та інші параметри. Не обов'язковий запис в алфавітному порядку.

Виконуючи кандидатську, докторську дисертації, курсову чи дипломну роботи, їхні автори (студент, дисертант, слухач, учень старших класів) повинні вміти укласти список використаної літератури (розміщують після виконаної роботи) з дотриманням загальноприйнятих на даний час розділових знаків і послідовності розташування назв використаних джерел. Завдання викладача вузу, технікуму, вчителя школи, ліцею, коледжу ознайомити студента, учня з названими вимогами. 

 

Зразок

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

від 22 червня 1999 р. № 1110

 

ПЕРЕЛІК

 

посад наукових працівників державних наукових установ,

організацій та державних вищих навчальних закладів

III—IV рівнів акредитації, яким може встановлюватися

надбавка за стаж роботи у науковій сфері

 

Президент, віце-президент, академік-секретар, член президії, головний учений секретар президії, заступник головного ученого секретаря президії Національної академії наук, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук, Академії правових наук, Академії мистецтв

Керівник наукової установи (її філіалу) (генеральний директор, директор — начальник)

Заступник керівника наукової установи (її філіалу) з наукової роботи (генерального директора, директора — начальника)

Головний інженер (технолог, конструктор, інші спеціалісти) (за умови, що вони ведуть та/або організовують наукову й науково-технічну діяльність у науковій установі, організації, вищому навчальному закладі III—IV рівнів акредитації, лабораторії підприємства)Заступник головного інженера (технолога, конструктора, інших спеціалістів)

Генеральний конструктор, заступник генерального конструктора

Учений секретар

Начальник (завідувач) підрозділу (науково-дослідного/наукового) відділу/лабораторії, частини, сектора, групи тощо

Науковий співробітник (головний, провідний, старший, молодший)

Головний інженер (технолог, конструктор, інші спеціалісти) проекту

Інженер-технолог, інженер-конструктор, радник, інші спеціалісти (провідний, старший, усіх категорій)

 

Зразок

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

зв'язку та інформатизації

України - 06.07.99 № 6

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты