Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПЕРЕЛІК. потрібного інструменту для роботи електромонтера
Читайте также:
  1. V. Перелік практичних навичок
  2. ViІ. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  3. В переліку спеціальностей та напрямів підготовки
  4. Наведіть перелік типових СППР
  5. ПЕРЕЛІК
  6. Перелік автоматичних проводок
  7. Перелік ІНСТРУКТИВНО-МСТОДИЧНИХ ТА ІнШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ БУЛИ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ
  8. Перелік лабораторних робіт з предмета
  9. Перелік навчально-методичної літератури

 

потрібного інструменту для роботи електромонтера

1. Електричні гострозубці 1 шт.

2. Електровідкрутка 1 шт.

3. Електроплоскогубці 1 шт.

4. Прилад для визначення напруги 1 шт.

 

 

§28. ТЕЛЕГРАМА / ТЕЛЕФОНОГРАМА / ФАКС

 

Телеграма— повідомлення, передане телефоном. Узагальнена назва різних документів, які надсилаються, як правило, каналами телеграфного

У телеграмі подається словесна інформація про певну подію в житті держави, трудового колективу, громадянина, вказується точна адреса: індекс, місто (село, район, область), номер поштового відділення, номер будинку, назва установи (підприємства), прізвище адресата.

Телеграми є звичайні, термінові, «блискавки», урядові, міжнародні. Останні подаються з головпоштамту міста. Текст записують латинськими літерами (зразки відтворення українських літер латинськими буквами подаються на поштамті). Прийом й передавання урядових телеграм здійснюється в першу чергу. Звичайні, чи індивідуальні, телеграми пишуть без сполучників, прийменників, розділових знаків (скорочення «крпк» та «км» — крапка й кома — вживають в особливих випадках), без абзаців і переносів (є вираз «телеграфний стиль»). Значеннєві відтінки слів та їх зв'язок передаються закінченнями й порядком слів у реченні. Службові телеграми пишуть у двох примірниках: перший, затверджений підписом відповідальної посадової особи, надсилають до відділення зв'язку, другий (копію) — підшивають до справи. Телеграми пишуть лише з лицьового боку телеграфного бланка або чистого аркуша паперу. Підпис ставлять в останньому рядку після тексту. Свою адресу адресант записує повністю — вона не входить до тексту телеграми й не оплачується адресантом.

Телефонограма більш поширена й передається адресатові телефоном.

Текст диктується представником адресанта й записується представником адресата, перевіряється повторним прочитанням. Текст телефонограм стислий, відредагований, без важких для вимови слів і зворотів, обсягом до 50 слів; передається в межах міста, району, області. Телефонограми записують у спеціальні журнали й доводять до відома адресатів.

Реквізити телефонограми: назва документа, номер, дата; назва адресанта — установи, яка передає телефонограму, від кого; назва адресата, прізвище службової особи — одержувача телефонограми; час прийняття, текст, підпис.Факс — узагальнена назва різноманітних за змістом документів, що надходять до установ, підприємств, фірм через телекомунікативний зв'язок чи принтер.

Реквізити факсу такі ж, як і телефонограми, із зазначенням факсу адресата. Факс — це ксерокопія переданого документа: таблиці, рисунка, креслення, листа. Одержані факси з важливою інформацією копіюються за необхідності зберігати їх певний час.

 

Зразок


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты