Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаLt;question>Нарықтың қандай 2 түрі шеңбер айналым моделіне енгізілген?
 

 

 

Lt;question>Төмендегілердің қайсысы қоғамдық өндірістің 1 бөлімшесіне жатпайды?

<variant>Тұрғын үй құрылысы.

<variant>Басқа кәсіпорындарға шикізат ретінде пайдаланатын жеңіл өнеркәсібі өнімін өндіру.

<variant>Өндіріс құрал-жабдықтарынан тұратын ауыр өнеркәсіп өнімін өндіру.

<variant>Қайта өңдеу үшін ауыл шаруашылық шикізатын өндіру.

<variant>Құрылыс өндірісі.

 

<question>Қоғамның соңғы өнімін есептеу үшін таза өнімге қандай элементті қосу керек?

<variant>Қосымша өнім.

<variant>Қажетті өнім.

<variant>Аралық өнім.(ағымдағы материалдық шығындар).

<variant>Жиынтық қоғамдық өнім.

<variant>Шекті өнім.

<question>Ұлттық табысты анықтау үшін қоғамдық жиынтық өнімнен қандай элементті алып тастау керек?

<variant>Негізгі қорларды толтыруға арналған құн.

<variant>Өндірістің тұтынылған қаржыларын толтыру үшін қор.

<variant>Қажетті өнім.

<variant>Қосымша өнім.

<variant>Орташа өнім.

 

<question>Қоғамдық ұдайы өндіріс тиімділігін көрсететін формула:

<variant>ҚЖӨ/НҚҚ.

<variant>m=m/v*100%.

<variant>P=m/c+V*100%.

<variant>MV=PQ.

<variant>MV/Q.

 

lt;question>Нарықтың қандай 2 түрі шеңбер айналым моделіне енгізілген?

<variant>Ақшалай нарық және ресурстар нарығы.

<variant>Нақты және ақшалай нарық.

<variant>Нақты және өнімдер мен қызметтер нарығы.

<variant>Өнімдер мен қызметтер нарығы және ресурстар нарығы.

<variant>Ақшалай нарық

 

 

<question>Монополияның пайда болуының негізгі себебі:

<variant>Бәсекелік күрестің күшеюі.

<variant>Тауар өндірушілер арасындағы келісушілік.

<variant>Өндірістің шоғырлануы.

<variant>Нарықтың болуы.

<variant>Сатып алушы үшін күрес.

 

<question>Нарықтық экономикада мемлекеттің ролі қандай?

<variant>Байқалмайды.

<variant>Маңызды.

<variant>Көптеген салаларда байқалады.

<variant>Шектеулі.

<variant>Белсенді.

 

<question>Қандай шарттардың сақталуы жетілген бәсекені сипаттайды?

<variant>Белгілі бір тауардың ауыстырушылары жоқ.

<variant>Нарық кедергілермен белгіленген.

<variant>Нарықта бірдей тауар ұсынады.

<variant>Нарықта жалғыз сатушы.

<variant>Нарыққа кіру және шығу шарттары қойылады.

 

 

<question>Төмендегі көрсетілген қызметтердің қайсысы еңбек нарығының қызметтеріне жатпайды?

<variant>Қалыптасқан қоғамдық еңбек бөлінісіне сәйкес жұмыс күшінің пропорционалды бөлінуін қамтамасыз ету.

<variant>Тиімді және рационалды жұмысбастылықты ынталандыру.

<variant>Еңбек қатынастарының субъектілерінің экономикалық мүдделерін келістіру.

<variant>Өнім өндірісіне қоғамға қажетті еңбек шығындарын есептеу.

<variant>Еңбек ақының жіктелуі.

 

<question>Нарық – бұл:

<variant>Бөлу қатынастары.

<variant>Сұраныс пен ұсыныстың өзара байланысы.

<variant>Сатып алу, сату актілерінің жиынтығы.

<variant>Жауаптар дұрыс.

<variant>Өндіріс, бөлу, айырбас, тұтыну процестерін қамтитын адамдар арасындағы экономикалық қатынастар жүйесі .

 

<question>Нарық инфрақұрлымына не жатпайды?

<variant>Банктер.

<variant>Биржалар (еңбек, қор, тауар).

<variant>Аудиторлық фирмалар.

<variant>Қор биржалары.

<variant>Мемлекет.

 

<question>Бәсеке – бұл:

<variant>Капиталды тиімді пайдалану жолы.

<variant>Қызмет етуші экономикалық субъектілердің мінез-құлқын анықтайтын нормалар мен ережелер жиынтығы.

<variant>Нарықтың қозғаушы күші.

<variant>Жоғары пайда табу мақсатында өндірушілердің күресі сатып өткізу каналдары үшін күрес.

<variant>Сатып өткізу бағыттары орындары үшін күрес.

 

<question>Олигополия төмендегілерді қарастырады:

<variant>Олигополисттер бір бірімен келісушілікке келеді.

<variant>Олигополисттер өз бәсекелестерінің іс-әрекетін ескермейді және өздерін жетілген бәсеке кезіндегідей ұстайды.

<variant>Олигополисттер бәсекелестерінің іс-әрекетін болжауға ұмтылады, бірақ белгілі бір экономикалық қауымдастық шегінде қызмет етеді.

<variant>Олигополистер мүшелері пайданы көздейді.

<variant>Көптеген сатушылардың болуын.

 

<question>Монополия – бұл нарықтық құрылым, бұл кезде:

<variant>Салаға кіру.

<variant>Бір ғана сатушы әрекет етеді .

<variant>Бағаларды бақылау мүмкін емес.

<variant>Өнім түрлері жіктелмейді.

<variant>Капитал бәсекесі.

 

<question>Жетілген бәсеке жағдайына не жатпайды?

<variant>Нарыққа еркін кіріп және шыға алу.

<variant>Еркін баға белгілеу.

<variant>Ақпараттың шектеулігі.

<variant>Бір текті тауарлар.

<variant>Сатушы мен сатып алушының көп болуы.

 

<question>Төмендегі белгілердің қайсысы салада бәсекенің жоқтығын дәлелдейді?

<variant>Орташа елмен салыстырғанда, анағұрлым төмен еңбек ақы төлеу деңгейі .

<variant>Белгілі экономикада пайда деңгейінің қалыптыдан төмен болуы.

<variant>Сала фирмаларының өндірістің кеңеюіне қабілетсіздігі.

<variant>Басқа фирмалардың белгілі салаға кіру мүмкін еместігі.

<variant>Бағалық емес бәсекенің болмауы.

 

<question>Төмендегі құбылыстардың қайсысы өнімге тұтыну сұранысының төмендеу салдары болып есептелмейді?

<variant>Осы салада пайдаланатын ресурстар бағасының өсуі.

<variant>Бұл өнімді өндіретін сала табысының төмендеуі.

<variant>Өнім ұсынысының қысқаруы.

<variant>Саладағы өндірістің қысқаруы.

<variant>Өнім бағасының төмендеуі.

 

<question>Бағалы механизмнің көптеген кемшіліктері бола тұрып, бір ғана артықшылығы бар. Ол:

<variant>Экономиканың тұрақты дамуында.

<variant>Нарықтың барлық агенттеріне жеке еркіндік ұсынуында.

<variant>Табыстардың тепе-теңдік бөлінуінде.

<variant>Ресурстардың тиімді бөлінуінде.

<variant>Сұраныс көлемін анықтауда.

 

<question>Нарықтың негізгі үш элементі:

<variant>Баға, сұраныс және ұсыныс..

<variant>Баға, сапа және бәсеке.

<variant>Сапа, пайдалылық және қажеттілік.

<variant>Сапа, саны, баға.

<variant>Сапа, сұраныс және ұсыныс.

 

<question>Нарықтық бәсекенің мәнділігі мынада:

<variant>Ұсыныс пен сұранысқа әсерін шектейді.

<variant>Пайда алу ынтасы төмендейді.

<variant>Өндірушілердің тиімді жұмыс істеу ынтасын арттырады..

<variant>Өндірушілер бағаны бақылай алатын нарық қалыптастырады..

<variant>Монополияның пайда болуына әкеледі.

 

<question>Егерде мемлекет бағаны нарықта тепе-теңдік бағадан төмен белгілесе, бұл кезде:

<variant>Бұрынғы тауарлар көлемі сатылады.

<variant>Сатып алушылардың пайдасы сатушылардың шығындарынан көп.

<variant>Тұтынушылар жағдайы төмендеуі мүмкін.

<variant>Өндірушілердің пайдасы міндетті түрде жоғарлайды.

<variant>Өндірушілердің пайдасы азаяды.

 

<question>Тауар ұсынысының қысқаруы, ненің көбеюіне әкеледі?

<variant>Тәуелсіз тауарларға деген сұраныстың.

<variant>Өзара алмастырылатын тауарға деген сұраныстың.

<variant>Өзара толықтырушы тауарларға деген сұраныстың.

<variant>Тауарға деген сұраныс, бағасы бойынша икемді болған жағдайда, сатушының жалпы пайдасы.

<variant>Осы тауарға деген сұраныс.

 

<question>Егер тауардың бағасы төмендесе, ал сұраныс қисығы өссе:

<variant>Жалпы түсім икемділік 1-ге тең нүктеге дейін көтеріледі де, одан кейін азаяды.

<variant>Табыс бойынша сұраныс икемділігі қысқарады.

<variant>Сұраныс заңы бұзылады.

<variant>Тауар алмастырушыларды тұтынуға ынталандырады.

<variant>Икемділік коэффициенті өзгермейді.

 

<question>Егер тауарға деген бағаның 1% төмендеуі, сұраныс көлемін 2% ұлғайтса, онда сұраныс:

<variant>Икемді.

<variant>Икемсіз.

<variant>Бірлік икемді.

<variant>Абсолютті икемсіз.

<variant>Абсолютті икемді.

 

<question>Қазіргі экономикада нарық қандай қызмет атқарады:

<variant>Несиелік.

<variant>Реттеушілік.

<variant>Салықтық.

<variant>Әлеуметтік.

<variant>Өндірістік.

 

<question>Нарықтың пайда болу жағдайына жататындар:

<variant>Жеке меншікке негізделген тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы.

<variant>Ақшаның пайда болуы.

<variant>Маманданған еңбек бөлінісі.

<variant>Орталықтанған мемлекеттің пайда болуы.

<variant>Айырбас пайда болуы.

 

<question>Географиялық орны бойынша нарық қалай бөлінеді?

<variant>Ақшалы.

<variant>Тауарлы.

<variant>Ұлттық.

<variant>Жұмысшы күшінің нарығы.

<variant>Бағалы қағаздар нарығы.

 

<question>Бәсекелестікті шектеу деңгейіне қарай нарықты қалай айырады?

<variant>Ұлттық.

<variant>Ақшалай.

<variant>Жергілікті.

<variant>Монопольді.

<variant>Тауарлы.

 

<question>Сұраныс бағасы бұл:

<variant>Сатушылардың нарыққа шығарған тауарлардың минимальді бағасы.

<variant>Тұтынушылардың берілген тауарға төлеуге келісетін минимальді бағасы.

<variant>Сатушылардың нарыққа шығарған тауарлардың максимальді бағасы.

<variant>Тұтынушылардың берілген тауарға төлеуге келісетін максимальді бағасы.

<variant>Сатушылар мен сатып алушылардың келісім бағасы..

 

<question>Гиффен тауары- бұл:

<variant>Ақшалай табыс өскенде сұраныс азаятын тауар.

<variant>Бағасы өскенде, сұранысы өзгермейтін тауар.

<variant>Тұтынушының нақты табысы төмендегенде және тауарлардың бағасы өзгерген жағдайда сұранысы өсетін тауар.

<variant>Бағасы өскенде, сұранысы көлемі де өсетін тауар.

<variant>Бағасы өзгермегенде, сұранысы өзгермейтін тауар.

 

<question>Сұраныс пен ұсыныстың экономикалық заңдары:

<variant>Аралық нарықтық экономикадағы бәсекелік баға қалыптасу заңдары.

<variant>Нарықтық тепе-теңдіктен төмен деңгейдегі, әлеуметтік мағынадағы тауарларға мемлекеттік жоспарлы баға белгілеу заңдары.

<variant>Тұтыну сұранысының заңдары.

<variant>Балық экономикалық жүйедегі заңдар.

<variant>Жалпы экономикалық заң.

 

<question>Баға қалыптастыру механизмінде сұраныс нені сипаттайды?

<variant>Сатылып алынатын тауар мен бағаның арасындағы кері тәуелділікті.

<variant>Берілген тауарға тұтынушының сұранысының біртіндеп азаюы.

<variant>Тауар бағасымен сатылып алынатын көлемінің арасындағы тікелей тәуелділік.

<variant>Шығарылған өнім көлемі.

<variant>Сұраныс көлемін.

 

<question>Сұраныс қисығының өзгеруі неге байланысты?

<variant>Сатылып алынатын тауардың баға деңгейіне.

<variant>Экономикалық ресурс бағасына.

<variant>Өндіріс технологиясына.

<variant>Сатушылар санына.

<variant>Альтернативтік тауар бағасына.

 

<question>Тауар ұсынысының заңы - бұл:

<variant>Баға мен ұсыныс арасындағы тікелей байланыстылықты.

<variant>Тұтынушылардың табысы.

<variant>Заттың пайдалылығы.

<variant>Нарықтағы ұсынылған ұсыныс көлемі.

<variant>Инфляциялық күтімдер.

 

<question>Нарықтағы тауар ұсынысы неге тәуелді?

<variant>Өндірілетін тауарлардың ресурстарының бағасына.

<variant>Орташа табысқа.

<variant>Өзара алмастырылатын тауар бағаларының өсуіне.

<variant>Сұраныс көлеміне.

<variant>Бәсеке күреске.

 

<question>Бәсеке теңдік деңгейінен жоғары баға қою әрекеті, төмендегілерге алып келеді:

<variant>Бағасы өскен тауарда тапшылық болуы.

<variant>Товар бағасының өсуі артықшылыққа алып келеді.

<variant>Тұтынушылар арасында кикілжің туады.

<variant>Артықшылық та, тапшылық та болиайды.

<variant>Товардың сату көлемі артады.

 

<question>Тепе-теңдік баға графигі нені көрсетеді?

<variant>Сұраныс көлемі мен ұсыныс көлемі теңдігін.

<variant>Баға мен сату көлемінің арасындағы тікелей тәуелділікті.

<variant>Сұраныс бағасын.

<variant>Ұсыныс бағасын.

<variant>Артықшылықты көрсетеді.

 

<question>Капиталдың жалпы формуласын көрсет:

<variant>Т-А-Т.

<variant>Т-Т-А.

<variant>А-Т-А1.

<variant>А-Т-Т.

<variant>А-Т-А.

 

<question><< Жұмыс күшінің >> дұрыс анықтамасын көрсет:

<variant>Жұмыс күші-бұл еңбектің бағасы.

<variant>Жұмыс күші-бұл адамның еңбегі.

<variant>Жұмыс күші-бұл жұмысшы.

<variant>Жұмыс күші-бұл адамның еңбекке дене және рухани қаблеттілігінің жиынтығы.

<variant>Жұмыс күші-бұл адамның еңбекке қабілеттілігі.

 

<question>Мына формула айналымдағы капиталдың қайсысын көрсетеді?

Т-А1””Ө””Т1

<variant>Саудалық.

<variant>Ақшалай.

<variant>Өндірістік.

<variant>Өнеркәсіптік.

<variant>Тауарлық.

 

<question>Капиталдың түріне негізгі және айнымалы болып бөліну тән:

<variant>Ақшалай.

<variant>Өндірістік.

<variant>Тауарлы.

<variant>Қарыз.

<variant>Саудалық.

 

<question>Өндірістік капитал қай сферада пайдаланылады?

<variant>Өнеркәсіпте.

<variant>Саудада.

<variant>Қызметте.

<variant>Білімде.

<variant>Мәдениетте.

 

<question>Өндірістік капиталдың функциясы қандай?

<variant>Тұтыну құны өндірісі.

<variant>Құн өндіру.

<variant>Қосымша құн өндіру.

<variant>Өндіріс тауары.

<variant>Айырбас құнды өндіру.

 

<question>Қандай себепке байланысты капитал негізгі және айнымалы болып бөлінеді:

<variant>Құнның қалыптасуының қатысуына байланысты.

<variant>Өндірісте қосымша құнға қатысуына байланысты.

<variant>Құнның дайын тауарға аударылуына байланысты.

<variant>Материалдық байлықтың құрылуына байланысты.

<variant>Жұмысшы күшінің еңбегіне байланысты.

 

<question>Капитал айналысы дегеніміз не?

<variant>Капиталдың өндіріс және айналыс саласындағы қозғалысы.

<variant>Капиталдың 3-сатыдан кезекті түрде өтуі өзгермелі түрде 3-түріне ауысуы.

<variant>Капиталдың шеңбер айналымының үнемі қайталануы және жаңаруы.

<variant>Капиталдың айналыс саласына өтуі.

<variant>Капиталдың ұдайы өндірісте болуында.

 

<question>Негізгі капиталдың моральдық тозуы нені сипаттайды?

<variant>Ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру.

<variant>Көліктің бірдей конструкциясының құнының төмендеуі.

<variant>Өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты тұтыну құнын жою.

<variant>Еңбек өнімділігі мен техникалық прогрестің өсуіне байланысты құнның жойылуы.

<variant>Пайдалану мерзімінің өтелуіне байланысты.

 

<question>Негізгі капитал деген не?

<variant>Өндіріс процесінде құнын өзгертпейтін капитал.

<variant>Бірнеше өндіріс процесіне қатысатын және өз құнын жаңа өнімге бөлшектеп ауыстыру .

<variant>Өндіріс процесінде өз құнын толық жоятын және оны жаңа өнімге толық аударатын капитал.

<variant>Натуралдық түрі толық түрде өзгеретін капитал.

<variant>Құнды қағаз түріндегі капитал.

 

<question>Негізгі капиталдың табиғи тозуы:

<variant>Ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру.

<variant>Еңбек өнімділігі мен техникалық прогрестің өсуіне байланысты құнның жойылуы.

<variant>Көліктің бірдей конструкциясының құнының төмендеуі.

<variant>Өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты тұтыну құнын жою.

<variant>Техникалық прогреске байланысты.

 

<question>Жұмыс күшінің тұтыну құны қалай сипатталады?

<variant>Тұтыну құн өндірісі.

<variant>Жұмысшы күшінің құнынан артық құн өндіреді.

<variant>Өндіріс құрал-жабдықтар құнын жаңа өнімге аударады.

<variant>Қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандырады.

<variant>Жұмыс күшінің құнына тең құн өндіреді.

 

<question>Қосымша жұмыс уақытына анықтама бер:

<variant>Кәсіпкерге істелінеген жұмыс уақыты.

<variant>Жұмыс күшінің өз құнын өндіретін уақыт.

<variant>Процент уақыт өлшемінде өндірілетін өнім өндірілетін уақыт.

<variant>Барлық жұмыс күн.

<variant>Өнім өндірісіне кететін уақыт.

 

<question>Жаңадан өндірілген қосымша құн дегеніміз не?

<variant>Жұмыстың абстрактылық еңбекүшін жасалынған құны шамасы жағынан (V+m)ге тең.

<variant>Қосымша құн.

<variant>Жұмыс күшінің құнына тең.

<variant>Өндіріс құрал жабдықтар жұмсалатын құн.

<variant>Қоғамдық өнімнің құнына тең құн.

 

<question>Өзгермелі капитал немен сипатталады?

<variant>Жұмысшы күші капиталдың бөлігі ретінде.

<variant>Авансыланған капитал түрінде.

<variant>Өндіріс құрал жабдық жұмсалатын кәсіпкерлік шығын.

<variant>Тұтыну затына жұмсалған шығын.

<variant>Шикізатқа жұмсалған шығын.

 

<question>Капиталдың қай түрі қосымша құн көзі болып табылады?

<variant>Капиталдың барлық түрі.

<variant>Өзгермелі және тұрақты капитал сатып алу.

<variant>Негізгі капитал.

<variant>Тұрақты капитал.

<variant>Өзгермелі капитал.

 

<question>Қосымша құн нормасы нені көрсетеді?

<variant>Жалдамалы жұмысшылардың қолдану дәрежесі.

<variant>Капитал өсімінің дәрежесі.

<variant>Қосымша құнның шамасы.

<variant>Капитал тиімділігін.

<variant>Жұмысшылардың жалақысын.

 

<question>Ұдайы өндіріс бұл:

<variant>Халыққа қажетті өнімдер өндірісі.

<variant>Үнемі қайталанып және жаңарып отыратын өндіріс.

<variant>Алдағы уақытта өндірілетін өндіріс.

<variant>Жыл сайын өндіріліп отыратын өнімдер тобы.

<variant>Еңбек және өнім айырбастау қатынастары.

 

<question>Капиталдың алғашқы жинақталуы – бұл:

<variant>Жеке секторды құру.

<variant>Жерді босату.

<variant>Еңбекті босату және жалдамалы жұмысшыларды қалыптастыру.

<variant>Өндіріс құрал жабдықтары мен ақшаның капиталға айналуы.

<variant>Қосымша құнды өндіру.

 

<question>Ақшаның сатып алу қабілеттілігі:

<variant>Инфляция кезеңінде артады.

<variant>Инфляция кезеңінде азаяды.

<variant>Дефляция кезеңінде азаяды.

<variant>Инфляциялық байланыста өзгеріске ұшырайды.

<variant>Дефляциялық байланыста өзгеріске ұшырайды.

 

<question>Негізгі капиталдың элементтерінің тұтыну құнын жою дегеніміз:

<variant>Техниканы жаңарту.

<variant>Моральдық тозудың 1-түрі.

<variant>Табиғи тозу.

<variant>Өндіріс құрал жабдықтарын қайта өндіруге кеткен шығын.

<variant>Моральдық тозудың 2-түрі.

 

<question>Инвестиция – бұл:

<variant>Мүліктерді сатып алу.

<variant>Ағымдағы уақыт мерзімінде жойылмаған табыстың бір бөлігі.

<variant>Барлық өндірістік және өндірістік емес ресурстарға салым.

<variant>Ұзақ мерзімге қолданатын тауар валюта және сатып алу.

<variant>Құнды қағаздарға жұмсалатын табыстың бір бөлігі.

 

<question>Мына формуланы Т-А қай капитал айналымы көрсетеді:

<variant>Өндірістік.

<variant>Тауарлы.

<variant>Шикізатқа

<variant>Қызметтік .

<variant>Капиталдың барлық түрінде.

 

<question>Өндіріс тиімді, егер:

<variant>Барлық ресурстарды толықтай пайдалану.

<variant>Қамтамасыз етілген еңбек ресурстарын пайдалану.

<variant>Өндірістік ресурстарды толық пайдалану.

<variant>Оның ішінде өндіріс факторларының өнімділігі азаю заңы қызметін атқармаса.

<variant>Табиғи ресурстарды толық пайдалану.

 

<question>Егер экономикада дөңес өндіріс мүмкіншілік қисығы оңға және төмен жылжыса:

<variant>Альтернативті шығын көбейеді.

<variant>Альтернативті шығын төмендейді.

<variant>Альтернативті шығын тұрақты.

<variant>Шекті шығын өседі.

<variant>Шекті шығын азаяды.

 

<question>Жай ұдайы өндіріс:

<variant>Жылдан жылға өндіріс мөлшері өзгермейтін өндіріс.

<variant>Алтын шығарумен байланысты ұдайы өндіріс.

<variant>Жаңа ресурстарды игерумен байланысты ұдайы өндіріс.

<variant>Жеке тұтынудың төмендеуі.

<variant>Қол еңбегіне негізделген ұдайы өндіріс.

 

<question>Өндіріс шығыны дегеніміз:

<variant>Еңбек шығынының жиынтығы.

<variant>Қайта қарастырылған құн.

<variant>Тауарға жұмсалған капитал құны.

<variant>Тұрақты және өзгермелі шығын соммасы.

<variant>Еңбек күшіне жұмсалған шығын.

 

<question>Пайда дегеніміз:

<variant>Фирманың қосымша құнға айналуы.

<variant>Тауар бағасының құнға жоғарлауы.

<variant>Өнеркәсіптің табысы.

<variant>Қосымша құнның түрі өзгерген формасы .

<variant>Қорлану процесі.

<question>Пайда нормасы мен қосымша құн ара-қатынасы тең:

<variant>Авансланған капиталға.

<variant>Өзгермелі капиталға.

<variant>Тұрақты капиталға.

<variant>Негізгі капиталға.

<variant>Айналым капиталға.

 

<question>Қоғамдық шығындар мен кәсіп орын шығындары арасындағы сандық сәйкестік түсінігі:

<variant>W >K қосымша құн өнімінің мөлшеріне.

<variant>K=W.

<variant>K > W математикалық шығын мөлшері.

<variant>K > W құралдардың амортизациялық мөлшеріне.

<variant>W >K жалақы мөлшеріне.

<question>Мынаны қабылдау дұрыс па өндіріс шығыны – бұл:

<variant>Өндіріс және жарнама шығындары.

<variant>Өндіріске және тауарға жұмсалған шығын.

<variant>Тұрақты және өзгермелі шығын.

<variant>Қажетті тауарға шығын.

<variant>Ресурстарға жұмсалынатын шығындар.

 

<question>Өзгермелі шығын – бұл:

<variant>Альтернативті өндіріс шығындары.

<variant>Өндіріс көлемінің өзгеруіне байланысты шығындар.

<variant>Айқын және айқын емес шығындар.

<variant>Өндірістің өзгермелі көлеміне байланысты өзгеретін шығындар.

<variant>Айқын шығындар.

 

<question>Жалпы шығын – бұл:

<variant>Айқын шығын.

<variant>Тұрақты шығын .

<variant>Өзгермелі шығын.

<variant>Экономикалық шығын.

<variant>Тұрақты және өзгермелі шығын.

 

<question>Орташа шығын – бұл:

<variant>Бірлік өнімге кеткен тұрақты шығын.

<variant>Бірлік өнімге кеткен ауыспалы шығын соммасы.

<variant>Бірлік өнімге кеткен экономикалық шығын .

<variant>Бірлік өнім.

<variant>Өнімге кеткен шығын.

 

<question>Шекті шығын – бұл:

<variant>Өндіріс көлемі нөлге тең шығын.

<variant>Әрбір өнімге кеткен шығын.

<variant>Өндірістің өсуіне мүмкіндік бермейтін өндірістік өнім шығындары.

<variant>Өндірістегі қосымша өнімге кеткен шығын.

<variant>Альтернативтік шығын.

<question>Жердің сапасымен байланысты рента түрі:

<variant>Абсолютті рента.

<variant>1 дифференциалды рента.

<variant>2 дифференциалды рента.

<variant>Рентаның барлық түрлері.

<variant>Монополиялық рента.

<question>Дифференциалды рентаның пайда болу себебі:

<variant>Жердің орналасу аймағына байланысты.

<variant>Жердің орналасу және өнімділігі байланысты.

<variant>Жердің шектеулігі.

<variant>Жерге жеке меншік монополиясы.

<variant>Жерге монополиялы шаруашылық объектісі ретінде.

<question>Абсолютті рентаның болу себептері:

<variant>Жердің орналасу және өнімділігіне байланысты.

<variant>Жерге жеке меншік монополиясының болуы.

<variant>Жердің шектеулігі.

<variant>Жерге монополиялы шаруашылық обьектісі ретінде.

<variant>Рентаның мөлшеріне байланысты.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 57; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты