Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбробка і аналіз ФРД
Читайте также:
  1. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  2. АВС-аналіз по об'єму продажу товарів за період
  3. Аналіз адитивної та мультиплікативної моделі тимчасового ряду.
  4. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  5. Аналіз багатофакторної лінійної моделі регресії
  6. Аналіз беззбитковості
  7. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  8. Аналіз господарської діяльністї
  9. АНАЛІЗ ДИСКРЕТНОІ САК
  10. Аналіз дитячих творів.

Обробка даних листа спостережень ФРД проводиться в такому порядку:

- визначається тривалість елементів витрат часу і їх індекси (таблиця 1).

- складається зведення однойменних витрат часу (таблиця 2);

- складається фактичний баланс робочого дня (таблиця 3);

- розраховується проектний баланс робочого дня (таблиця 4);

 

Таблиця 1 – Лист спостережень індивідуальної фотографії робочого дня

Початок спостереження:_______________

Кінець спостереження: _______________

Тривалість спостереження:____________

Спостерігач: П.І.Б.__________________

№ п/п Що спостерігалося Поточний час год.-хв. Тривалість, хв. Характеристика витрат часу (індекс)
1. 2. ... Прийом зміни Приготування бирок ........... 8-10 8-26 ... ... РПЗ РПЗ ...

 

У графі 2 вказується найменування витрат робочого часу і перерв в роботі в тій послідовності, в якій проводилося спостереження протягом зміни.

У графі 3 фіксується час закінчення окремих операцій.

У графі 4 вказується тривалість кожної операції, яка визначається як різниця між часом початку подальшої і кінцем попередньої операції. Сума тривалості всіх операцій і перерв в роботі повинна дорівнювати тривалості зміни.

У графу 5 заносять умовні позначення елементів витрат робочого часу (індекси):

 

РО - час основної роботи;
РДОП - час допоміжної роботи;
РПЗ - час підготовчо-завершальної роботи;
РОРМ - робота, пов'язана з обслуговуванням робочого місця;
ПОП - тривалість перерви на особисті потреби та відпочинок;
ОБ - тривалість обідньої перерви;
РВИП - час випадкової роботи;
РОТП - час втрат з організаційно-технічних причин;
ВПТД - втрати часу через порушення трудової дисципліни, включаючи передчасний відхід з робочого місця.

 

Угрупування однорідних елементів витрат робочого часу і розрахунок їх загальної тривалості за період спостереження проводиться за формою, приведеною в таблиці 2.

 

 

Таблиця 2 – Зведення однойменних витрат часу по листу спостереження ФРД

 № п/п Що спостерігалося Характе-ристика витрат часу (індекс) Тривалість, хв. Сума, хв. Повторюваність Середня Тривалість, хв.
1. Прийом зміни РПЗ
2. Приготування бирок РДОП
3. Завантаження центрифуги РО 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2,2
……………………. ….. ……… ….. ….. …….
Разом:        

 

Фактичний баланс робочого дня складається за формою, приведеною в таблиці 3.

 

Таблиця 3 – Фактичний баланс робочого дня за даними ФРД

 

Елементи витрат часу Характеристика витрат часу (індекс) Сумарна тривалість за зміну Зайва тривалість, що підлягає скороченню, хв.
хв. % до підсумку
Робота підготовчо-завершальна: - прийом і здача зміни -……………………… РПЗ       ….     2,08 ….     ….
Разом:    
Робота основна: - завантаження центрифуги - розвантаження центрифуги -……………................   РО1 РО2     ….   6,25 7,5 ….   - - ….
Разом:   13,75 -
Робота допоміжна: - приготування бирок -………….…………. РДОП   ….   …. ….   ….
Разом:   ….
Баланс:  

 У графі 5 таблиці 3 вказуються прямі втрати робочого часу по операціях, як залежні від дій робітника, так і викликані організаційно-технічними причинами.

Ефективність використання робочого часу в цілому визначається за допомогою наступних коефіцієнтів

1. Коефіцієнт оперативної роботи (КОП)

 

, (1)

 

де РО - час основної роботи, хв.

РДОП - час допоміжної роботи, хв.

ТЗМ – тривалість зміни, хв.

 

2. Коефіцієнт втрат часу з організаційно-технічних причин (КОТП)

 

(2)

 

де РОТП - час втрат з організаційно-технічних причин, хв.

3. Коефіцієнт втрат робочого часу з вини робітника

 

 

(3)

 

де ВПТД - втрати часу через порушення трудової дисципліни, включаючи передчасний відхід з робочого місця, хв.

 

 

- відповідно фактична перерва на особисті потреби та відпочинок і нормативно встановлена, хв.;

 

РВИП - час випадкової роботи, хв.;

ОбФ, ОбНОРМ - обідня перерва фактична і нормативно встановлена, хв.;

 

, - час підготовчо-завершальної роботи фактичної і нормативно встановленої, хв.;

Р , Р - робота, пов'язана з обслуговуванням робочого місця, фактична і, відповідно, нормативно встановлена, хв.При правильному визначенні значень названих коефіцієнтів, їх сума повинна складати

 

КОП + КОТП + КВР = 1,0 (4)

 

Загальна тривалість часу, що виключається з балансу, виявленого при аналізі ФРД (гр.5 таблиці 3), є резервом часу і надалі переходить в категорію «Час оперативної роботи» проектного балансу.

 

 

Таблиця 4 – Проектний баланс робочого дня

 

Елементи витрат часу Індекс Сумарна тривалість за зміну
хв. % до підсумку
Робота підготовчо-завершальна: - прийом і здача зміни -……………………… РПЗ       ….     1,66 ….
Разом:   1,66
Робота основна: - завантаження центрифуги - розвантаження центрифуги -……………................   РО1 РО2 ….   .... …. ….   …. …. ….
Разом:      
Баланс:  

 

За даними таблиці 3 і таблиці 4 визначаються наступні показники:

1. Можливий приріст продуктивності праці (∆ПП) при усуненні прямих втрат робочого часу

∆ПП , (5)

де - фактичні витрати оперативного часу, хв.

ВОТП - втрати часу з організаційно-технічних причин, хв.

ВВР - втрати робочого часу, що виникли з вини робітника, хв.

 

 

2. Максимально можливий приріст продуктивності праці при усуненні всіх втрат і нераціональних витрат робочого часу

∆ПП (6)

де - відповідно фактичні і нормативні витрати оперативного часу, хв.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты