Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН
Читайте также:
  1. Автоматизація комп‘ютерних проектів. Автоматизований розрахунок обміну валют
  2. Вибір та розрахунок кількості транспортного обладнання
  3. Годинні тарифні ставки, передбачені для робочих різних розрядів
  4. Загальний вид рівняння парної регресії.
  5. Загальний випадок кола змінного синусоїдного струму
  6. Загальний порядок укладання господарських договорів. Стаття 181
  7. Закон — це об'єктивний, суттєвий, необхідний, стійкий, загальний зв'язок матеріальних та духовних явищ, який визначає характер і напрямок їхнього руху та розвитку.
  8. Конструктивний розрахунок
  9. Методи оцінювання вартості цінних паперів та розрахунок їх прибутковості

Навчальної дисципліни “Релігієзнавство”

№ теми Тема Всього годин   У тому числі
лекції практичні заняття самостійна робота
Змістовний модуль I. Походження релігій. Національні релігії. Світові релігії (І частина)
1.1 Загальна характеристика релігієзнавства. Релігія як суспільне явище.
1.2 Ранньоісторичні форми релігії.  
1.3 Національні релігії.  
1.4 Світові релігії. Загальна характеристика християнства.
1.5 Православ’я.  
1.6 Католицизм. Протестантизм.  
Змістовний модуль II. Світові релігії (ІІ частина). Релігія як соціальний феномен сучасності
2.1 Іслам.
2.2 Буддизм.  
2.3 Новітні релігійні течії.  
2.4 Релігія в Україні: історія та сучасність.  
2.5 Релігія і церква в системі державно-правових відносин.
Індивідуальна робота      
Разом

 

Затверджено

вченою радою Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

(протокол № 3 від 16.11.12 р.)

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “РЕЛІГІЄЗНАВСТВО”

 

Зміст

 

Розділ1. Походження релігії.

Національні релігії

Загальна характеристика релігієзнавства.

Релігія як суспільне явище

 

Предмет і метод релігієзнавства. Основні розділи релігієзнавства. Релігія і вільнодумство в історії суспільства. Релігія в системі суспільної свідомості. Релігія і право як форми суспільної свідомості. Зв’язок релігійних та правових нормативів. Структурні елементи релігії та їх взаємодія. Основні соціальні функції релігії та церкви. Наукові підходи в питанні походження та сутності релігії. Типологія релігій.

 

Ранньоісторичні форми релігії

Виникнення та загальна характеристика первісних форм релігії. Міф та міфологія як світоглядне підґрунтя релігії. Ранньоісторичні форми релігії та родоплемінні культи: фетишизм, магія, анімізм, тотемізм, землеробський культ, шаманізм, язичництво. 

Національні релігії

Характерні ознаки національних релігій. Релігійні уявлення Давнього Єгипту. Зороастризм (маздеїзм, вогнепоклонництво). Релігійні уявлення античної Греції і Риму. Індуїзм, джайнізм, сикхізм – національні релігії індійців. Китайські національні релігії – даосизм, конфуціанство. Синтоїзм – національна релігія японців. Іудаїзм як релігія єврейського народу: священні книги, догматика, течії.

 

Розділ2. Світові релігії


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты