Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА) талғам 8 страница
Читайте также:
  1. D. Қолқа доғасынан 1 страница
  2. D. Қолқа доғасынан 2 страница
  3. D. Қолқа доғасынан 3 страница
  4. D. Қолқа доғасынан 4 страница
  5. D. Қолқа доғасынан 5 страница
  6. D. Қолқа доғасынан 6 страница
  7. D. Қолқа доғасынан 7 страница
  8. D. Қолқа доғасынан 8 страница
  9. D. Қолқа доғасынан 9 страница
  10. Hand-outs 1 страница

C) Мектептің, отбасының және қоғамның тәрбиелі әсер етуінің бірлігінде.

D) Мектептік және мектептен тыс мекемелердің өзара әрекет етуінде.

Е) Жалпы және қосымша білім берудің өзара әеркеттесуінде.

131. Педагогикаға алғаш рет «Дидактика» терминін енгізді:

А) В Ратке.

В) Ю.К.Бабанский.

С) Я.А.Коменский.

D) К.Д.Ушинский.

Е) И.Г.Песталоцци.

132. Қай ғалым ұжымда тәрбиелеудің перспективалық жолын ұсынды:

А) А.С.Макаренко.

В) Ю.К.Бабанский.

С) Я.А.Коменский.

D)К.Д.Ушинский.

Е) И.Г.Песталоцци.

133. Педагогтың негізгі белгісі неде:

А) Тұлғаның адамгершілік сапаларының қалыптасуында.

В) Оқушының тәрбиеленуінде.

С) Білік пен дағдының қалыптасуында.

D) Жеке тұлғаға деген ізгілік қатынасы.

Е) Білімді беру процесінде.

134. Педагогиканың негізгі категориялары:

А) Тәрбие, білім беру, оқыту, педагогикалық процесс.

В) Тәрбие, тұлға, әрекет.

С) Оқыту, тәрбие.

D) Даму, әрекет.

Е) Қалыптасу.

135. Тұлға дамуының қозғаушы күші болып табылады:

А) Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі.

В) Тұқымқуалаушылық.

С) Тәрбиелеу әдісі.

D) Қарама-қайшылық.

Е) Тәрбие принципі.

136. Көрсетілгендердің қайсылары бақылаудың графикалық әдісіне жатады:

А) Графиктер, схемалар, кестелер.

В) Диктанттар және мазмұндамалар.

С) Практикалық жұмыстар.

D) Тәжірибелер.

Е) Жеке сұрақ-жауап.

137. Тұтас педагогикалық процесс болып табылады:

А) Оқытушы, оқушы, мақсат, міндеттер, мазмұн, формалар, құралдар, әдістер, тәсілдер.

В) Оқушылар.

С) Оқытушылар және оқушылар.

D) Мақсат, міндеттер, мазмұн.

Е) Оқытушы.

138. Әрекетті көп рет қайталау әдісі болып табылады:А) Жаттығу.

В) Қоғамның көзқарасы.

С) Әңгіме.

D) Мадақтау.

Е) Сендіру.

139. ҚР-ның жоғары білім берудің жаңа моделі не болып табылады:

А) ЖОО, аспирантура, докторантура.

В) Бакалавриат, магистратура, докторантура.

С) Орта жалпы білім беретін мектеп, колледж, ЖОО.

D) Мектепке дейінгі, мектептегі, орта-арнаулы, жоғары білім.

Е) Колледж, институ, университет.

140. Педагогика мына ғылымның құрамдас бөлігі болып табылады:

А) Философияның.

В) Эстетиканың.

С) Этиканың.

D) Антропологияның.

Е) Психологияның.

141. Дағды – бұл:

А) Автоматты түрге дейін жеткен іскерлік.

В) Адамның ойының бірлігі.

С) Әрекетті көп қайталау.

D) Оқыту принципі.

Е) Оқыту әдісі.

142. Оқушылардың шынайы мүмкіндігін қажет ететін принцип:

А) Көрнекілік.

В) Беріктік.

С) Қол жетерлік.

D) Жүйелілік.

Е) Мазмұнды.

143. Педагогикалық ғылымның негізгі міндеті болып табылады:А) Оқыту мен тәрбиеның заңдылықтарын ашу.

В) Оқушылардың бейімділігін оқып-үйрену.

С) Оқушылардың дарындылығын оқып-үйрену.

D) Балалық шақ ұжымын қалыптастыру.

Е) Тәрбиеленуші тұлғасын дамыту.

144. Педагогикалық потенциал – бұл:

А) Табиғи және алынған сапалар жүйелерінің ұйымдасқан жиынтығы, белгілі дәрежеде педагогтың өз міндеттерін анықтайтын.

В) Тұлғамен өзара әрекет ету және оған сыпайылық білдіру.

С) Тәрбиеленушіні қатаң түрде басқару және бақылау.

D) Педагогикалық процестің технологиялылығы.

Е) Педагогтың мақсатты бағытталған әрекеті.

145. Педагогикалық шеберлікті қалыптастырудың негізі – бұл:

A) Адамның ойының бірлігі.

В) Әрекетті көп қайталау.

С) Оқыту принципі.

D) Педагогикалық процестің технологиялылығы.

Е) Оқытушы тұлғасының кәсіби білімін, білігін, педагогикалық қабілетін және сапасын жинақтау.

146. Педагогикалық шеберлік – бұл:

А) Мұғалімнің жеке мәдениеті, білімі және ой өрісінің өзіндік ерекшелігі, оның оқытудың және тәрбиелеудің тәсілдерін жеткілікті игеруімен, педагогоикалық техникамен және озат тәжірибемен қаруланған, жан-жақты теориялық дайындалған.

В) Тәрбиеленушіні қатаң түрде басқару және бақылау.

С) Педагогикалық процестің технологиялылығы.

D) Педагогтың мақсатты бағытталған әрекеті.

Е) Педагогтың білім, білік және дағдысы.

147. Жас ерекшелік – бұл:

А) Белгілі өмір кезеңін сипаттайтын анатомо-физиологиялық және психикалық сапалар.

В) Шығармашылық қабілеттердің даму деңгейі.

С) Білім, білік, дағды.

D) Әрекетті ерекшелік.

Е) Адамның деке ерекшелігі.

148. Көрсетілгеннің бірі педагогикалық категорияға жатпайды:

А) Тәрбие.

В) Даму.

С) Оқыту.

D) Қалыптасу.

Е) Үйрену.

149. Қай кезеңде педагогика өзбетінше ғылым болып саналды:

А) Жаңа кезеңде.

В) Өрлеу дәуірінде.

С) Ағарту кезеңінде.

D) Орта ғасырда.

Е) Қазіргі заманда.

150. Білім берудің міндетіне жатпайды:

А) Білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдай жасау.

В) Тұлғаның шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік негіздерін және салауатты өмір салтын қалыптастыру.

С) Әлемдік және отандық мәдениет жетістігіне қатыстыру.

D) Оқытуға жаңа технологияларды енгізу.

Е) Оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту.

151. Оқу бағдарламасы – бұл:

А) Әр пәннің мазмұны, игеруге қажетті білім, білік және дағды көлемі бойынша, сондай-ақ оқу жылының тақырыптары және бөлімдерінің мазмұны бойынша анықталатын мемлекеттік құжат.

В) Мектепте оқып-үйренуге байланысты оқу пәндерінің құрамын нақтылайтын мемлекеттік құжат.

С) Сәйкес келетін ғылым немесе өнер саласынан алынған білім, білік және дағдының дидактикалық негізделген жүйесі.

D) Педагогикалық процестің технологиялылығы.

Е) Педагогтың әрекетін ерекше көрсететін құжат.

152. Оқу жоспары – бұл:

А) Әр пәннің мазмұны, игеруге қажетті білім, білік және дағды көлемі бойынша, сондай-ақ оқу жылының тақырыптары және бөлімдерінің мазмұны бойынша анықталатын мемлекеттік құжат.

В) Мектепте оқып-үйренуге байланысты оқу пәндерінің құрамын нақтылайтын мемлекеттік құжат.

С) Сәйкес келетін ғылым немесе өнер саласынан алынған білім, білік және дағдының дидактикалық негізделген жүйесі.

D) Педагогикалық процестің технологиялылығы.

Е) Педагогтың әрекетін ерекше көрсететін құжат.

153. Оқу пәні – бұл:

А) Әр пәннің мазмұны, игеруге қажетті білім, білік және дағды көлемі бойынша, сондай-ақ оқу жылының тақырыптары және бөлімдерінің мазмұны бойынша анықталатын мемлекеттік құжат.

В) Мектепте оқып-үйренуге байланысты оқу пәндерінің құрамын нақтылайтын мемлекеттік құжат.

С) Сәйкес келетін ғылым немесе өнер саласынан алынған білім, білік және дағдының дидактикалық негізделген жүйесі.

D) Педагогикалық процестің технологиялылығы.

Е) Педагогтың әрекетін ерекше көрсететін құжат.

154. Өткен материалды жаңа материалмен байланыстыратын оқытудың дидактикалық принципін көрсетіңіз:

А) Қол жетерлік.

В) Көрнекілік.

С) Саналылық.

D) Ғылымилық.

Е) Бірізділік.

155. И.Гербарт бойынша тәрбие мақсаты болып табылады:

А) Адамның шығармашылық мүмкіндігін ашу.

В) Тәрбиеленушіні болашаққа даярлау.

С) Адамның үйлесімді қалыптасуына бағытталған, қызығушылығын жан-жақты дамыту.

D) Тұлғаның еркін, әрекетті, ізгілікті болуына даярлау.

Е) Оқуға деген қызығушылығын қалыптастыру.

156. Оқушылардың өзіндік оқу жұмысы – бұл:

А) Педагогтың қатысуынсыз орындалатын оқу әрекетінің формасы.

В) Оқытушының жеке тапсырмаларын орындау.

С) Сыныптан тыс оқу жұмысы.

D) Жеке оқу әрекеті.

Е) Жеке тапсырмаға сәйкес оқушының оқу әрекеті.

157. Дидактиканың негізгі пәні болып табылады:

А) Білім беру процесі – оқу.

В) Тұлға дамуы.

С) Тұлғаның қалыптастыру.

D) Адамды тәрбиелеу.

Е) Адамды білімдендіру.

158. Тұлғаны қалыптастыру – бұл:

А) Адамдарға саналы әрекеттен тәуелсіз алуан жағдайдағы әсер ету процесі.

В) Білімді игеру негізінде практикалық және теориялық әрекетті орындаудағы өздігінен және саналы түрде даярлығы.

С) Адамның әлеуметтік маңызы ретінде факторлардың барлығын қосқан кездегі құрылу процесі: экологиялық, әлеуметтік, идеологиялық, психологиялық және т.б.

D) Тұлғаның сыни дамуындағы сандық өзгерістердің нәтижесі және процесі.

Е) Тәрбиелік жұмыс нәтижесінің процесі.

159. Адамның өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі тәсілдерін көрсетіңіз:

А) Өзін-өзі талдау, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі бақылау.

В) Өзін-өзі сынау, өзіне-өзі бұйрық беру.

С) Сендіру, көндіру.

D) Дәлелдеу.

Е) Бақылау.

160. Тәрбие әдісін көрсетіңіз:

А) Өзін-өзі реттеу.

В) Өзін-өзі талдау.

С) Сендіру.

D) Жарысу.

Е) Бақылау.

161. Мадақтау – бұл:

А) Тәрбиеленушіге алғыс білдірудегі тәрбие әдісі.

В) Өзінің іс-әрекетіне жағымды қарым-қатынасты қалыптастыру мақсатында тәрбиеші тәрбиеленушіні мадақтаудағы тәрбие әдісі.

С) Жетістігі үшін марапаттау әдісі.

D) Оқушылардың әрекетін ынталандыру тәсілі.

Е) Оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту тәсілі.

162. Ойлау әрекетін кезеңімен қалыптастыру тұжырымдамасының авторы:

А) П.Я.Гальперин и Н.Ф.Талызина.

В) А.С.Макаренко и И.Г.Песталоцци.

С) Ю.К.Бабанский.

D) Я.А.Коменский.

Е) К.Д.Ушинский.

163. Қай ғылыммен педагогика тығыз байланысты:

А) Психологиямен.

В) Лингвистикамен.

С) Математикамен.

D) Географиямен.

Е) Информатикамен.

164. Білім беру мекемелерінің әрекетін және құрылымын анықтайтын,ережелер жиынтығы болатын құжат қалай аталады:

А) Устав.

В) Оқу жоспары.

С) Конституция.

D) 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заң.

Е) Білім тұжырымдамасы.

165. Оқытудың сыныптық-сабақ жүйесінің негізін салушы ғалым:

А) И.Г.Песталоцци.

В) А.С.Макаренко.

С) Ю.К.Бабанский.

D) Я.А.Коменский.

Е) К.Д.Ушинский.

166. Қандай көзқарас қандай да бір нәрсеге қатынасы қалыптастыруға әсер етеді:

А) Жолдастарының көзқарасы.

В) Ата-аналардың көзқарасы.

С) Оқытушының көзқарасы.

D) Өзіңнің жеке көзқарасың.

Е) Ұжымның көзқарасы.

167. Педагогикалық білімнің мақсатын, міндеттерін және дамудың негізгі бағыттарын анықтайтын стратегиялық құжат:

А) Педагогикалық тұжырымдама.

В) Устав.

С) Оқу жоспары.

D) Конституция.

Е) 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заң.

F) Білім тұжырымдамасы.

168. Қазіргі заманғы отбасы тәрбиеі қай принципке негізделеді:

А) Вальдорфты педагогикаға.

В) Халықтық педагогикаға.

С) Гуманистік педагогикаға.

D) Авторитарлы педагогикаға.

Е) Әлеуметтік педагогикаға.

169. Автоматты түрге дейін жеткен білік – бұл:

А) Дағды.

В) Қабілет.

С) оқу.

D) Білім.

Е) Бейімділік.

170. Сабақта оқушылардың оқу жұмысын ұйымдастурдың қандай формасы бар:

А) Сыныптан тыс шара.

В) Мектептен тыс жұмыс.

С) Дидактикалық ойындар.

D) Конференциялар.

Е) Индивидуальды, топтық, фронтальды.

171. Өзінің жетістіктерінің нәтижелерін өзгелердің жетістіктерімен салыстыру процесінде тұлғаның мүмкіндік сапаларын бекітумен және қалыптастырумен байланысты әдісті көрсетіңіз:

А) Ойын.

В) Жарыс.

С) Конференция.

D) Дидактикалық ойын.

Е) Анткеталау.

172. Олигофренопедагогика – бұл:

А) Дене немесе психикасының дамуында ауытқуы бар балаларды және ересектерді тәрбиелеуді оқып-үйренетін педагогикалық ғылым саласы.

В) Өзінің іс-әрекетіне жағымды қарым-қатынасты қалыптастыру мақсатында тәрбиеші тәрбиеленушіні мадақтаудағы тәрбие әдісі.

С) Тұлғаның жеке ерекшелігін оқып-үйренетін педагогикалық ғылым саласы.

D) Оқушылардың әрекетін ынталандыру тәсілі.

Е) Тұлғаның шығармашылығын дамыту әдісін және жолын оқып-үйренетін педагогикалық ғылым саласы.

173. Тест – бұл:

А) Педагогикалық диагностика әдісі.

В) Өзінің іс-әрекетіне жағымды қарым-қатынасты қалыптастыру мақсатында тәрбиеші тәрбиеленушіні мадақтаудағы тәрбие әдісі.

С) Жетістігі үшін марапаттау әдісі.

D) Оқушылардың әрекетін ынталандыру тәсілі.

Е) Оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту тәсілі.

174. Сауалнама– бұл:

А) Педагогикалық зерттеудің теориялық деңгейінің әдісі.

В) Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық деңгей әдісі.

С) Жетістігі үшін марапаттау әдісі.

D) Оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту тәсілі.

Е) Оқушылардың әрекетін ынталандыру тәсілі.

175. Тұлғаның жағымсыз сапаларын түзету – бұл:

А) Оқыту.

В) Тәрбиелеу.

С) Дамыту.

D) Қалыптастыру.

Е) Диагностика.

176. Білім мазмұнын білдіретін нормативті құжатты көрсетіңіз:

A) Оқу жоспары, оқу бағдарламасы, оқулықтар, мемлекеттік стандарт.

B) Жалпы білім беру мекемелерінің утсавы.

С) БҰҰ Декларациялары мен Конвенциялары.

D) ҚР-ның Конституциясы.

Е) 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңы.

177. Педагогикалық процесс:

А) Педагогика пәні.

В) Педагогика обьектісі.

С) Педагогиканың әдісі.

D) Оқыту формасы.

Е) Оқыту құралы.

178. Балалық шақта және жасөспірімдік кезеңдегі тұлғаның дене және психологиясының шапшаң дамуы – бұл:

А) Акселерация.

В) Жыныстық жетілу.

С) Дамудағы сензитивтілік.

D) Танымдық қабілеттерінің дамуы.

Е) Тәрбиеленушінің тұлғасын қалыптастыру.

179. Әңгіме, түсіндіру, лекция, әңгімелеу, мысал, диспут, жағдаятты талдау, - бұл:

А) Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.

В) Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық деңгей әдісі.

С) Жетістігі үшін марапаттау әдісі.

D) Оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту тәсілі.

Е) Оқушылардың әрекетін ынталандыру тәсілі.

180. Бұйрық, тиым салу, нұсқау беру – бұл:

А) Тікелей талаптың түрлері.

В) Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық деңгей әдісі.

С) Жетістігі үшін марапаттау әдісі.

D) Оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту тәсілі.

Е) Оқушылардың әрекетін ынталандыру тәсілі.

181. Білім беру – бұл:

А) Оқуды және оқушылардың өзіндік жұмыстарын басқаруды ұйымдастыру бойынша әрекет.

В) Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық деңгей әдісі.

С) Жетістігі үшін марапаттау әдісі.

D) Оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту тәсілі.

Е) Оқушылардың әрекетін ынталандыру тәсілі.

182. Оқу-тәрбие процесін басқарудың әдістер, тәсілдер, ұйымдасқан нормалардың, технологиялардың және тәсілдер кешені – бұл:

А) Педагогикалық менеджмент.

В) Педагогикалық инноватика.

С) Педагогикалық антропология.

D) Түзету педагогикасы.

Е) Педагогикалық психология.

183. Басқарушылардың, оқытушылардың, оқушылардың және ата-аналардың өзбетімен және инициативасыны дамытуға бағытталған басқару принципі – бұл:

А) Тұтастық және жүйелілік.

В) Демократизациялық және гуманизациялық.

С) Обьективті және ақпараттың толықтылығы.

D) Децентрлік пен центрліктің үйлесімділігі.

Е) Дара басшылық және алқалық бірлік.

184. Нұсқалардың қайсысына педагогикалық процесс жатады:

А) Адам – көркем образды.

В) Адам – техника.

С) Адам – белгілік жүйе.

D) Адам – адам.

Е) Адам – табиғат.

185. Қалыптасу – бұл:

А) Тұлғаның өмір және әрекет процесіндегі биологиялық және рухани жетілуі.

В) Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық деңгей әдісі.

С) Жетістігі үшін марапаттау әдісі.

D) Оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту тәсілі.

Е) Оқушылардың әрекетін ынталандыру тәсілі.

186. Бірізділік – бұл:

А) Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық деңгей әдісі.

В) Жетістігі үшін марапаттау әдісі.

С) Оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту тәсілі.

D) Өткен материалды жаңа материалмен байланыстыратын оқытудың дидактикалық принципі.

Е) Оқушылардың әрекетін ынталандыру тәсілі.

187. Оқытудың практикалық әдісіне қатыстысын көрсетіңіз:

А) Лабораториялық жұмыстар, жаттығу, еңбектік тапсырмаларды орындау.

В) Әңгімелеу.

С) Әңгіме.

D) Диспут.

Е) Конференция.

188. Педагогиканың міндеттері:

А) Оқушылардың қабілетін оқып-үйрену.

В) Оқыту мен тәрбиелеудің заңдылықтарын ашу.

С) Балалардың рухани дамуын оқып-үйрену.

D) Адам табиғатын зерттеу.

Е) Балалар ұжымын қалыптастыру.

189. Өзін өзге адамның орнына аудару:

А) Өзін-өзі тәрбиелеу.

В) Жазалау әдісі.

С) Өзін-өзі бағалау әдісі.

D) Мадақтау әдісі.

Е) Өзін-өзі бақылау әдісі.

190. Білім жүйесі – бұл:

А) Оқу-тәрбие мекемелерінің тарихи қалыптасқан және өзара байланысының бірлігі.

В) Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық деңгей әдісі.

С) Педагогикалық зерттеудің теориялық деңгейінің әдісі.

D) Ғылым немесе өнер саласына сәйкестеп таңдалған дидактикалық негіздегі білім, білік және дағдылар жүйесі.

Е) Адам табиғатын зерттеу.

191. Аралас сабақтың кезеңдері:

А) Оқушылардан үй тпасырмасының орындалғанын тексеру және сұрау.

В) Жаңа білімді бекіту, жаңа материалды мазмұндау, білімді тексеру мақсатымен оқушылардан үй тапсырмасының орындалғанын тексеру және сұрау.

С) Сабақты өткізу барысында жаңа білімді бекіту.

D) Жаңа материалды түсіндіру, жаңа білімді бекіту.

Е) Үйтапсырмасын тексеру және сұрау.

192. Тәрбие – бұл:

А) Шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру процесі.

В) Білімді беру процесі.

С) Тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағыттылық, мақсаттылық.

D) Танымдық қабілеттерін дамытудағы мақсатты бағытталған процесс.

Е) Білікті қалыптастыру процесі.

193. Тәрбие бағытына жатпайды:

А) Адамгершілік.

В) Еңбек.

С) Ойлау.

D) Дене.

Е) Ұжымдық.

194. Лицей – бұл:

А) Белгілі бейінділік бойынша оқу пәндерін терең оқып-үйрететін жалпы білім беретін оқу мекемесі.

В) Мектептен тыс мекеме.

С) Қосымша білім беретін мекеме.

D) Қабілеттері мен нышандарын дамытумақсаты бар жалпы білім беретін оқу мекемесі.

Е) Мектепке дейінгі мекеме.

195. Эстетикалық тәрбиенің міндеті – бұл:

А) Өнерге және тұрмысқа жақсы сезімді тәрбиелеу.

В) Ұлттық жүйенің табысуымен, онда жалпы әмбебапты концептілер мен компоненттердің жамуымен және табуымен, яғни оларды өзара байытуға негіз болатын, ұлттық мәдениеттің алуан көрінісінің негізіг құрайтын.

С) Базалық мәдени деңгейімен дүниетанымын қалыптастыру.

D) Бейімділігі мен қабілетін дамыту.

Е) Нышанын дамыту.

196. Қабылдау, ойлау, қорытындылау, бекіту, қолдану – бұл:

А) Білімді игеру кезеңі.

В) Танымдық қабілеттерін дамыту кезеңі.

С) Тәрбие процесі кезеңі.

D) Білім беру процесс кезеңі.

Е) Оқыту процесс кезеңі.

197. Көрсетілгендердің қайсысында принцип негізі ғылыммен заңдылық ережесі нақтыланған: саналы білім, мотивтер, танымдық белсенділіктің сипаты мен деңгейі, әдістер мен құралдарды қолдану және басқару:

А) Саналылық және белсенділік.

В) Жүйелілік.

С) Қол жетерлік.

D) Көрнекілік.

Е) Табиғатқа сәйкестілік.

198. Оқытудың жалпы талаптарының қайсысын Я.А.Коменский көрсетті:

А) Шапшаңдық.

В) Қысқалық.

С) Жеңілдік.

D) Негізделген.

Е) Тасбытылық.

199. Өзін өзге адамға аудару – бұл:

А) Мадақтау әдісі.

В) Жазалау әдісі.

С) Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі.

D) Жарысу әдісі.

Е) Сендіру әдісі.

200. Қай ғалыммен «Педагогикалық процесс» термині педагогикалық әдебиетке енгізілді:

A) И.Г.Песталоцци.

В) А.С.Макаренко.

С) Ю.К.Бабанский.

D) Н.Д.Хмель.

Е) К.Д.Ушинский.

1. Жеке т±лѓаны ќалыптастырудаѓы маќсатты баѓытттылы, жоспарлы ±йымдастырылѓан процесс:

А) Тєрбие.

В) Оќыту.

С) Білім беру.

D) Оќу.

Е) Ќалыптасу.

2. Кµп мєнділік тєрбие процесініњ ерекшелігі ретінде:

A) Тєрбие ќ±рал, процесс жєне нєтиже болып табылады.

B) Педагогикалыќ єрекеттіњ аяќталѓан нєтижесі ретінде ќойылѓан маќсатќа негізделген тєрбиеші мен тєрбиеленушініњ µмір єрекеті.

C) Тєрбие процесіне отбасы, мектеп, ќоѓам ќатысады.

D)Тєрбиешініњ єрекеті мен оныњ тєрбиесініњ нєтижесі тєрбие теориясыныњ білімімен жєне тєрбиешініњ шеберлігіне негізделген.

E)Тєрбиеленушілердіњ жекелігі жєне єрбір педагогикалыќ ќ±былыстыњ ерекшелігі стандарттан алыс жєне шыѓармашылыќ баѓытты талап етеді.

3. Тєрбиеніњ маќсатын аныќтайтын негізгі фактор:

А) Саясат, мемлекет идеологиясы.

B) Ата-аналар.

C) Педагогтар.

D) Педагогикалыќ процестіњ м‰мкіндіктері.

E) Оќушылардыњ ќажеттіктері.

4. Тєрбиеніњ жалпы маќсаты:

А) Азаматты тєрбиелеу.

В) Отаѓасын тєрбиелеу.

С) Ењбекќорды тєрбиелеу.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.039 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты