Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні засади українського судочинства
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  5. Види колізійних норм та основні формули прикріплення.
  6. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  7. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
  8. Виникнення і розвиток українського козацтва
  9. Виникнення й основні етапи становлення природоохоронного законодавства і права на території сучасної України.
  10. Випробування риштувань і помостів. Основні принципи розрахунку риштувань.

Суди України, розглядаючи цивільні, кримінальні, адміні­стративні й інші справи, сприяють зміцненню законності та право­порядку в державі, захищають права й свободи людини та громадя­нина. Ця діяльність судів здійснюється на певних засадах (прин­ципах)Основними з них є такі:

1) законність (правосуддя здійснюється в точній відповідності до законодавства України);

2)здійснення правосуддя тільки судом (правосуддя в Україні здійснюється виключно спеціальними державними органами -судами. Делегування функцій судів іншим державним органам або посадовим особам не допускається);

3)рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом (незалежно від походження, соціального та майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду й характеру занять, місця проживання та інших обставин);

4)незалежність суддів (вони підкоряються тільки закону);

5)забезпечення доведення вини (особа вважається не­винуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню доти, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком. Обвинувачення не може грунту­ватися на доказах, отриманих незаконно, або на припущеннях. Усі сумніви щодо доведення вини особи тлумачаться на її користь);

6)змагальність сторін і свобода в наданні ними судусвоїх доказів та у доведенні перед судом їхньої переконливості(у судовому розгляді справи участь беруть дві сторони - обвину­вачення (прокурор, потерпілий, цивільний позивач) і захист (адвокат, підсудний, цивільний відповідач), які подають свої докази, міркування, що стосуються справи, для встановлення істини, маючи при цьому однакові права);

7)підтримання державного обвинувачення в суді про­курором (прокурор підтримує державне обвинувачення та сприяє виконанню вимог закону про всебічний, повний і об'єктивний розгляд справи);

8)забезпечення обвинуваченому права на захист (кожен має право на правову допомогу та є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення цього права діє адвокатура, що може використовуватися підозрюваним, обвинуваченим, під­судним і є важливою гарантією об'єктивного розгляду справи та запобігання притягнень до кримінальної відповідальності неви­нуватих осіб. Порушення цього права може стати підставою для скасування судового рішення);9)гласність (відкритість) судового процесу та його повне фіксування технічними засобами (закритий розгляд справ допускається лише за вмотивованою ухвалою суду щодо певних категорій справ, визначених Кримінально-процесуальним кодексом України. Вироки судів завжди оголошуються публічно);

10)обов'язковість рішень суду (Конституцією України встановлено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України, це означає, що ті з них, які набрали законної сили, є обов'язко­вими для всіх без винятку органів державної влади, місцевого само­врядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб, окремих громадян та їхніх об'єднань і підлягають виконанню на всій території України. Особи, винні в невиконанні судових рішень, при­тягаються до встановленої законом відповідальності).


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты