Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ім. М.Туган-Барановського
КАФЕДРА ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК

 

СОЦІОЛОГІЯ

(НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ)

ДОНЕЦЬК - 2003

 

 

Рибаков Вячеслав Васильович – доцент, кандидат філософських наук,

Андрієнко Людмила Кузьмівна – ст. викладач.

 

Пропонуємий навчально-методичний посібник підготовлено згідно з затвердженою на кафедрі робочою програмою з дисципліни “Соціологія”. Він містить стислий виклад лекцій по основним темам програми, а також визначення основних термінів, плани семінарських занять, теми доповідей, контрольні питання та літературу до кожної теми.

Рекомендації покликані допомогти студентам усіх форм навчання в засвоєнні курсу соціології.

 

Рецензенти: Бігун Г.С., канд.іст.наук, доцент, зав. кафедрою українознавства ДонДУЕТ, Філіпенко Н.А., канд.філос.наук, доцент кафедри філософських наук.

 

© Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М. Туган-Барановського, 2003.

 

 

ЗМІСТ

Тема 1. Соціологія як наука…………………………………………… 3

 

Тема 2. Історія соціології……………………………………………… 8

 

Тема 3. Методика соціологічних досліджень………………………. .17

 

Тема 4. Суспільство як система………………………………………..22

 

Тема 5. Соціальна структура суспільства……………………………..25

 

Тема 6. Соціальні інститути і соціальні організації………………….28

 

Тема 7. Соціологія сім’ї………………………………………………..35

Тема 8. Соціологія особистості………………………………………..40

 

 

ВСТУП

Серед наук, покликаних дати нашому сучаснику глибоке, раціоналістичне розуміння суспільного життя, соціологія має основоположне значення. Вона виникла у відповідь на потреби формуючогося громадянського суспільства (а така потреба явно відчувається зараз і в Україні) в певних знаннях, орієнтованих на точний і глибокий опис реальних соціальних явищ і процесів, соціальних механізмів. Специфіка предмету вимагає: 1) розуміти суспільство як цілісний організм з властивими йому механізмами розвитку; 2) знати структуру, функції і роль соціологічних теорій в отриманні наукового знання про суспільство; 3) орієнтуватися в питаннях соціальної структури, соціальної стратифікації і мобільності; 4) виробити навички аналізу сучасного українського суспільства, його досягнень і проблем з використанням методів конкретно-соціологічних досліджень; 5) вміння самостійно співставляти різні точки зору і підходи до соціальних процесів і явищ, виробити своє ставлення до них.

Лекція є основою знань, але всього об’єму необхідних знань вона не може дати. Тому поряд з лекцією при підготовці до семінарських занять необхідно використовувати рекомендовану літературу: монографії, наукові статті в збірниках та часописах, підручники. Даний посібник підготовлено з метою допомогти студентам оволодіти соціологічними знаннями. Він має перелік основних тем, стислий виклад змісту кожної теми, ключові поняття і терміни, плани семінарських занять, питання для самоперевірки та літературу.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 97; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты