Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Вибіркова сукупність– це деяка кількість елементів генеральної сукупності, відібраних за певним правилом , обслідування якої дає можливість судити про весь об’єкт.

Генеральна сукупність– це об’єкт дослідження, на який розповсюджуються висновки дослідження.

Гипотеза– наукове припущення, попередній «проект» вирішення поставленої проблеми, істинність якого буде перевірена в процесі соціологічного дослідження.

Інструментарійсоціологічного дослідження - це сукупність документів методичного характеру, за допомогою яких забезпечується збирання соціологічних даних (анкета, бланк інтерв’ю, соціокарта, картка спостережень тощо).

Методологічна парадигма –світоглядна позиція, яка визначає методи, логіку вирішення досліджуваної проблеми.

Репрезентативність – принцип відповідності мікромоделі досліджуваного об’єкта критеріям генеральної сукупності.

 

 

ПЛАН СЕМІНАРУ

1.Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, види, етапи.

2.Технологія розробки програми соціологічного дослідження.

3.Основні методи збирання та обробки соціологічної інформації.

 

 

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ

1. Історія емпіричної соціології.

2. Методологічні і методичні основи розробки програми соціологічного дослідження.

3. Опитування на виході («exit poll») и його використання в політичній практиці.

4. Контент-аналіз документів и його значення в соціології.

5. Метод експеримента в соціології.

6. Проблеми і труднощі здійснення соціологічного дослідження.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що слід розуміти під соціологічним дослідженням та в чому полягають його основні функції?

2. Які існують найпоширеніші види соціологічних досліджень?

3. Які етапи прийнято виділяти в соціологічному дослідженні?

4. Що являє собою програма соціологічного дослідження?

5. Що таке наукова гіпотеза і для чого вона застосовується в емпіричній соціології?

6. Що таке генеральна сукупність і вибіркова сукупність? Які методи складання вибірки ви знаєте?

7. Охарактеризуйте опитування та його види.

8. Назвіть основні вимоги до анкетування, якою повинна бути структура питальника?

9. Що представляє собою усне опитування, які його переваги і недоліки?

10. Охарактеризуйте метод спостереження і його види.

11. Покажіть різницю між традиційним (класичним) методом аналізу документів і формалізованим, або контент-аналізом.

12. Що таке соціальний експеримент та які існують вимоги до його проведення?

13. Розкрийте поняття соціометрії та її роль у вивченні міжособистісних відносин.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 104; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты