Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПерелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття: Печінкова недостатність.
Читайте также:
  1. V. Перелік практичних навичок
  2. VII. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИНЯ СТУДЕНТАМИ ОТЧЕТНЫХ РАБОТ
  3. ViІ. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  4. XIII Всеукраинскую научную конференцию студентов и аспирантов
  5. Амортизація основних виробничих фондів
  6. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  7. Анализы уроков студентов-практикантов
  8. Анкетируемой была студентка группы 1ТФ Голубева Кристина Олеговна
  9. В переліку спеціальностей та напрямів підготовки
  10. Виды и формы контроля знаний студентов
Термін Визначення
Недостатність печінки Стан, за якого функціональна діяльність печінки не забезпечує підтримку гомеостазу
Фістула Екка Анастомоз між ворітною та нижньою порожнистою веною, при якому кров з ворітної вени тече у нижню порожнисту в обхід печінки.
Фістула Екка- Павлова Анастомоз між ворітною та нижньою порожнистою веною, при якому кров з нижньої порожнистої вени тече у ворітну і потім у печінку.
Глікогенози Спадкові порушення вуглеводного обміну в печінці, пов’язані з дефіцитом ферментів розпаду глікогену, що призводить до його накопичення в печінці
Печінкова енцефалопатія та печінкова кома Парушення функції мозку з можливим розвитком коматозного стану внаслідок недостатності головним чином дезінтоксикаційної функції печінки з накопиченням церебротоксичних речовин
Жовтяниця Синдром, що виникає внаслідок збільшення вмісту в крові жовчних пігментів та характеризується жовтим забарвленням шкіри, склер, слизових оболонок
Вміст загального білірубіну в сироватці крові 2-17мкмоль/л
Холемічний синдром Виникає внаслідок надходження в кров жовчних кислот при механічній та паренхіматозній жовтяниці
Ахолічний синдром Зумовлений відсутністю надходження жовчі в кишківник при обтурації жовчних шляхів, характеризується розладом кишкового травлення
Дисхолія Стан, при якому жовч набуває літогенних властивостей, зумовлює утворення жовчних каменів у жовчовивідних шляхах
Синдром портальної гіпертензії Спричинюється підвищенням опору судин у системі ворітної вени, що призводить до підвищення тиску та застою крові в органах черевної порожнини, розвитку асциту та порушення загальної гемодинаміки

4.2. Теоретичні питання до заняття:

Питання для повторення:

1. Структура, кровопосточання та функції печінки.

2. Механізми дезінтоксикаційної функції печінки.

3. Утворення та виділення жовчних пігментів.

4. Роль жовчі у процесах травлення.

Контрольні питання:

1. Недостатність печінки – визначення поняття, класифікація недостатності печінки за різними принципами класифікації2. Етіологія та патогенез печінкової недостатності

3. Експериментальні моделі недостатності печінки.

4. Порушення вуглеводного, білкового та ліпідного обміну при недостатності печінки.

5. Порушення дезінтоксикаційної функції печінки. Види, етіологія та патогенез печінкової коми. Роль церебротоксичних речовин у розвитку печінкової енцефалопатії.

6. Порушення жовчоутворювальної та жовчовидільної функції печінки. Види жовтяниць. Їх етіологія та патогенез.

7. Порушення обміну жовчних пігментів при різних видах жовтяниць.

8. Холемічний синдром.

9. Дисхолія. Жовчокам’яна хвороба

10. Синдром портальної гіпертензії: етіологія, патогенез, прояви. Механізми розвитку асциту, гепатолієнального та гепато-ренального синдромів.

 

4.3 Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Завдання 1.Дослідити загальнотоксичну дію жовчі (жовчних кислот) на жабі.

Жабі ввести 1-2 мл жовчі і посадити її під скляний ковпак. Через 15-20 хв. дослідити рухову активність, м’язовий тонус, координацію рухів, больову чутливість жаби.Описати та пояснити спостереження. Жовч вводити в спиний лімфатичний міхур, для чого відтягнути шкіру на середині спини і ввести іглу в напрямку згори донизу. Для дослідження рухливості та координації рухів жабу перевернути догори черевцем і спостерігати, чи зможе вона повернутися в природне положення. Больову чутливість визначити, злегка вколовши лапку голкою.Порівняти з контрольною жабою. 

Завдання 2.Дослідити вплив жовчі на швидкість рухових рефлексів у жаби.

 

У спінальної жаби визначити час рефлексів за Тюрком. Жабі ввести 0,5-1 мл жовчі. Через 15-20 хв. повторити визначення часу рефлексів за Тюрком. Час рефлексів визначити на 0,25% розчин НСL.Жовч вводити в спинний лімфатичний міхур, як описано в завданні №1. Порівняти результати та зробити висновки.

 

Завдання 3. Дослідити токсичну дію жовчі (жовчних кислот) на серце жаби.

 

У жаби зробити на кімографі запис серцевих скорочень до та після нанесення на серце 1-2 крапель жовчі.Звернути увагу на зміни ритму та сили скорочень серця. У жаби зруйнувати спиний мозок, приколоти до дощечки до гори черевцем, зробити розтин, щоб мати доступ до серця, звільнити серце від перикарду, підрізати вуздечку, зачепити верхівку серця серфінкою і з’єднати з ричажком Енгельмана. Записати серцеві скорочення на стрічні кімогрофа. Жовч взяти із жовчного міхура жаби, (або готову) розвести фізіологічним розчином у співвідношенні 1:2.

 

Завдання 4. Визначити вміст білірубіну в сироватці крові собак з гемолітичною жовтяницею за методом Бокальчука.

 

Для визначення білірубіну за методом Бокальчука приготувати розведення досліджуваної сироватки крові в 2, 4, 8, 16, 32, 64 та більше разів та додати діазореактив Ерліха. За результатами реакції розрахувати кількість білірубіну в сироватці. Для приготування розведень сироватки в ряд пробірок, починаючи з другої, - налити по 0,5 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, потім в першу і другу - по 0,5 мл сироватки. Із другої пробірки принести 0,5 мл в третю, із третьої - в четверту і т.д. Потім в кожну пробірку додати 0,5 мл діазореактиву. При наявності білірубіну з’являється бузкове-рожеве забарвлення. Позитивною реакція вважається при наявності 2,67 мкмоль/л білірубіну. Вміст білірубіну розрахувати таким чином: 2,67 * а, де а - максимальне розведення сироватки, де спостерігається забарвлення.Проаналізувати результати визначення білірубіну в сироватці крові та зробити висновки.Рекомендації до оформлення результатів роботи.

Результати що отримані при виконанні завдань 1, 2, 3 оформити у вигляді таблиці

 

Що вивчалося Контрольне дослідження Після дії жовчі
Рухливість М’язовий тонус та координація рухів Больова чутливість Швидкість рефлексів за Тюрком Частота серцевих скорочень    

 

 

Рекомендація до оформлення висновків.

 

При формулюванні висновків до завдань 1, 2, 3 відзначити, якими компонентами жовчі зумовлені впливи, що спостерігалися в експерименті, чим зумовлені зміни серцевих скорочень, як зветься синдром, що виникає внаслідок визначенної дії жовчі на організм.

При аналізі та формулюванні висновків до завдання 4 визначити, якому виду жовтяниці притаманні визначені зміни вмісту жовчних пігментів, пояснити механізм таких змін.

 

 


5. Зміст теми:

6. Матеріали для самоконтролю:

A. Завдання для самоконтролю:

1.Намалювати схему утворення та виділення жовчних пігментів.

.

2. Скласти таблицю, в якій вказати, які жовчні пігменти містяться в крові, в сечі та в калі при різних видах жовтяниць.

 

3. Скласти схему патогенезу холемічного синдрому при механічній жовтяниці

B. Тестові завдання для самоконтролю:

1. У хворого з жовтяницею виявлено: збільшення в крові вмісту прямого білірубіну та холестерину, білірубінурія, ахолія, поява в крові жовчних кислот. Для якого виду жовтяниці характерні такі зміни?

A. Печінковоклітинної

B. Механічної

C. Гемолітичної

D. Фізіологічної

E. Ядерної

2. У жінки, 57 років, після нападу печінкової коліки з'явилася жовтяниця. УЗД показало закупорку загальної жовчної протоки каменем. Підвищення кількості якої речовини в крові свідчить про механічну жовтяницю?

A. Непрямого білірубіну

B. Білівердину

C. Вердоглобіну

D. Прямого білірубіну

E. Стеркобіліну

3. Хворий відзначає часті проноси, особливо після вживання жирної їжі, втрату маси тіла. Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї; кал ахолічний. Що може бути причиною такого стану?

A. Дефіцит панкреатичної амілази

B. Запалення слизової оболонки тонкої кишки

C. Дефіцит панкреатичної ліпази

D. Обтурація жовчних шляхів

E. Незбалансована дієта

4. У хворого з жовтяницею виявлені гіпербілірубінемія за рахунок прямого і непрямого білірубіну, у сечі – прямий білірубін, уробілиноген. Є також гіпохолестеринемія, гіпопротеїнемія, уповільнення згортання крові. Для якого виду жовтяниці характерні такі зміни?

A. Паренхіматозної

B. Механічної

C. Гемолітичної

D. Фізіологічної

E. Ядерної


5. У хворого з жовтяницею діагностовано синдром Криглера - Наджара. Яке порушення обміну жовчних пігментів призвело до жовтяниці у хворого?

A. Посилений гемоліз

B. Знижене захоплення білірубіну гепатоцитами

C. Знижена коньюгація білірубіну гепатоцитами

D. Знижена екскреція білірубіну гепатоцитами

E. Обтурація жовчного протока

6. Чоловік скаржиться на гарячку, нудоту, біль у правому підребер'ї. Об'єктивно: жовті шкіра та склери, печінка збільшена, сеча темна, кал знебарвлений, гіпербілірубінемія (білірубін прямий та непрямий), білірубінурія, уробілінурія, гіпопротеїнемія. Для якого з названих станів характерні такі зміни?

A. Паренхіматозної жовтяниці

B. Підпечінкової жовтяниці

C. Надпечінкової гемолітичної жовтяниці

D. Гострого холециститу

E. Гострого панкреатиту

7. У хворого з жовтяницею діагностовано синдром Жильбера. Яке порушення обміну жовчних пігментів призвело до жовтяниці у хворого?

A. Посилений гемоліз

B. Знижене захоплення білірубіну гепатоцитами

C. Знижена кон’югація білірубіну гепатоцитами

D. Знижена екскреція білірубіну гепатоцитами

E. Обтурація жовчного протока

8. У хворого розвинулась імунна гемолітична анемія. Який показник сироватки крові збільшиться найбільше?

A. Прямий білірубін

B. Непрямий білірубін

C. Стеркобіліноген

D. Мезобіліноген

E. Протопорфірин

9. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на пожовтіння склер і шкіри, потемніння сечі і калу. Аналіз крові: еритроцити - 2,5 • 1012/л, Нв - 80 г/л, кольоровий показник – 0,9, ретикулоцитоз. Яка жовтяниця розвинулася у цього пацієнта?

A. Шунтова

B. Ядерна

C. Паренхіматозна

D. Гемолітична

E. Механічна

10. У новонародженого з гемолітичною хворобою розвинулася енцефалопатія. Збільшення якої речовини в крові викликало ураження ЦНС?

A. Білірубіну, не зв'язаного з альбуміном

B. Жовчних кислот

C. Комплексу білірубін-альбумін

D. Вердоглобіну

E. Білірубін-глюкуроніду


11. В експерименті після дії жовчі на серце жаби спостерігається брадикардія. Який механізм лежить в основі цього ефекту?

A. Блокада адренорецепторів білірубіном

B. Активація n. vagus прямим білірубіном.

C. Активація n. vagus жовчними кислотами

D. Кардіодепресорний вплив холестерину

E. Активація холінестерази під дією жовчі

12. У хворого з жовтяницею спостерігається артеріальна гіпотензія, брадикардія, свербіння шкіри, дратівливість, сонливість вдень і безсоння вночі. Як називається такий синдром?

A. Ахолічний

B. Холемічний

C. Холестатичний

D. Гіпохолічний

E. Дисхолічний.

13. Жінка, 55 років, скаржиться на швидку стомлюваність, дратівливість, безсоння вночі і сонливий стан вдень, свербіння шкіри. Попередній діагноз: жовчнокам'яна хвороба із закупоркою каменем загальної жовчної протоки. Чим зумовлені зміни з боку нервової системи у хворої?

A. Гипербілірубінемією

B. Холалемією

C. Гіперхолестеринемією

D. Порушенням всмоктування жирів

E. Порушенням всмоктування жиророзчинних вітамінів

14. У хворого з жовтяницею з’явилися порушення травлення, стеаторея, знебарвлення калу, порушення згортання крові, ознаки авітамінозу. Про розвиток якого синдрому свідчать дані зміни?

A. Холемічного

B. Астенічного

C. Ахолічного

D. Гіперхолічного

E. Холестатичного

15. У хворого, який страждає на жовчнокам’яну хворобу, внаслідок обтурації жовчовивідних шляхів спостерігається знебарвлений жирний кал. Відсутність якого компонента жовчі зумовлює стеаторею?

A. Жирних кислот

B. Холестерину

C. Жовчних пігментів

D. Жовчних кислот

E. Лужної фосфатази

16. У хворого через наявність каменю у загальній жовчній протоці припинилося надходження жовчі в кишечник. Порушення якого з процесів спостерігається при цьому?

A. Перетравлення жирів

B. Всмоктування білків

C. Перетравлення білків

D. Перетравлення вуглеводів

E. Всмоктування вуглеводів


17. У хворого з патологією печінки є ознаки геморагічного синдрому. Який можливий механізм його виникнення?

A. Підвищення судинної проникності під дією жовчних пігментів

B. Гемоліз еритроцитів під дією жовчних кислот

C. Зниження утворення фактора Віллебранда

D. Порушення утворення протромбіну

E. Зниження здатності тромбоцитів до адгезії і агрегації

18. У хворого з алкогольним цирозом печінки скарги на загальну слабкість, задишку. Встановлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомегалію. Яке порушення гемодинаміки спостерігається у хворого?

A. Синдром портальної гіпертензії

B. Недостатність лівого шлуночку серця

C. Недостатність правого шлуночку серця

D. Колапс

E. Тотальна серцева недостатність

19. У хворого, що страждає на цироз печінки, спостерігається зниження артеріального тиску, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомегалія, асцит. Який механізм є провідним у виникненні асциту?

A. Застійний

B. Мембраногенний

C. Лімфогенний

D. Гіперпротеїнемічний

E. Гіперволемічний

20. У хворого 35 років, що переніс гепатит і продовжував приймати алкоголь, розвинулися ознаки цирозу печінки з асцитом і набряками на нижніх кінцівках. Які зміни складу крові стали вирішальними в розвитку набряку?

A. Гіпокаліємія

B. Гіпоглобулінемія

C. Гіпоальбумінемія

D. Гіпохолестеринемія

E. Гіпоглікемія

21. Хвора на хронічний гепатит скаржиться на підвищену чутливість до барбітуратів, які раніше вона переносила без симптомів інтоксикації. З порушенням якої функції печінки це пов’язане найбільше?

A. Фагоцитарної

B. Екскреторної

C. Гемодинамічної

D. Гемопоетичної

E. Метаболічної

22. Скарги і об'єктивні дані дозволяють припустити наявність у хворого запального процесу в жовчному міхурі, порушення колоїдних властивостей жовчі, вірогідність утворення жовчних каменів. Яка речовина, головним чином, може зумовити утворення каменів?

A. Холестерин

B. Хлориди

C. Фосфати

D. Урати

E. Оксалати

23. У людини унаслідок хронічного захворювання печінки істотно порушена її білковосинтезуюча функція. Який параметр гомеостазу зменшиться найбільш вірогідно?

A. рН

B. Онкотичний тиск плазми крові

C. Осмотичний тиск плазми крові

D. Гематокрит

E. Об’єм крові

24. У хворого на цироз печінки низький артеріальний тиск. Який механізм порушення гемодинаміки при цьому?

A. Збільшення опору судин

B. Депонування крові в портальному руслі

C. Збільшення ударного об'єму серця

D. Збільшення діастолічного об'єму серця

E. Розширення вен передньої стінки живота

25. Тварині після попередньої підготовки (фістула Екка – Павлова) видалили печінку. Що стане причиною загибелі тварини?

A. Гіперглікемічна кома

B. Гіпоглікемічна кома

C. Портальна гіпертензія

D. Ахолія

E. Холемія

C. Задачі для самоконтролю:

1. У хворого спостерігаються такі зміни: гіпербілірубінемія (непрямий білірубін плазми -28,3мкмоль/л), уробіліногенемія та уробіліногенурія (5,48мкмоль/добу), гіперхолічний кал.

Визначити вид жовтяниці, для якої характерні такі порушення. Пояснити їх патогенез

2. У хворого виявлено гіпербіліногенемію (прямий білірубін – 6,7 мкмоль/л), білірубінурію,холалемію, холалурію, ахолію, гіперхолестеринемію (13 ммоль/л). Визначити вид жовтяниці, пояснити патогенез виявлених порушень.

3. У хворого виявлено гіпербіліногенемію за рахунок прямого та непрямого білірубіну, в сечі – прямий білірубін, уробілін, жовчні кислоти, у калі – гіпохолію. Спостерігається також гіпохолесеринемія (1,2 ммоль/л), гіпопротеінемія (загальний білок – 30 г/л) уповільнення зсідання крові. Визначити вид жовтяниці, пояснити патогенез виявлених змін.

4. У хворого час зсідання крові – 17 хв, вміст протромбіну – 0,8 мкмоль/д, фібриногену – 3,2 мкмоль/л, загального білка – 4,8 г/л, альбуміну – 24 г/л. Якому синдрому ураження печінки властиві такі зміни?

7. Література:

Основна: .

1. Патологічна фізіологія (за ред.М.Н.Зайка, Ю.В.Биця). Київ;“Вища школа”,1995.-С.504-525.

2. Посібник до практичних занять з патологічної фізіології. За редакцією проф. Биця Ю.В., проф.Данілової Л.Я. Київ, «здоров’я» 2001, с.336-344

 

Додаткова:

1. Патофизиология. Курс лекций. (Под ред. проф. Литвицкого). Киев, 1996.-С.561-573.


Дата добавления: 2015-01-10; просмотров: 34; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.061 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты