Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРезультативні показники бюджетних програм.
Читайте также:
  1. БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
  2. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  3. Грошова маса та її показники. Швидкість обігу грошей.
  4. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, СОЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА УГРУПОВАННЯ
  5. Доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Ст.64
  6. Економічне зростання, його критерії та показники
  7. Загальна характеристика функціонування соціальних позабюджетних фондів
  8. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне внутрішнє відбиття. Дисперсія світла
  9. Застосування системи міжбюджетних трансфертів за кордоном
  10. Інструменти міжбюджетних взаємовідносин

Результативні показники –кількісні та якісні показники, характеризують результати виконання бюджетної програми, підтверджені статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю та дають можливість оцінити використання коштів на виконання бюджетної програми. Застосування результативних показників дає можливість простежити ефективність використання бюджетних коштів, виявити співвідношення досягнутих результатів та витрат, визначити тривалість виконання бюджетної програми, її необхідність і відповідність визначеній меті, а також порівнювати результати виконання бюджетних програм у динаміці за роками та за головними розпорядниками бюджетних коштів, визначити найефективніші бюджетні програми при розподілі бюджетних коштів.

Документ, який містить всю потрібну інформацію про бюджетну програму називається паспортом бюджетної програми. У ньому визначено суму коштів, затверджену в державному бюджеті для виконання бюджетної програми, законодавчі підстави її реалізації, мету, завдання, напрями діяльності, відповідних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми. На основі цього паспорту контролюють цільове та ефективне використання бюджетних коштів, проводиться аналіз виконання бюджетної програми. Хар-ка показників результативності виконання бюджетної програми

Показники результативності виконання бюджетної програми
Приклад Характеристика показників Приклад
Показники затрат Визначають обсяги та структуру ресурсів, що забезпечують виконання бюджетної програми Кількість установ, кількість штатних одиниць
Показники продукту Використовуються для оцінки досягнення поставлених цілей Кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання бюджетної програми: кількість підготовлених спеціалістів, кількість студентів, вилікуваних хворих
Показники ефективності Визначаються як відношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості у грошовому або людському вимірі; визначають витрати ресурсів на одиницю показника продукту Вартість підготовки одного студента, кількість студентів на одного викладача
Показники якості Відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), або отриманий ефект від виконання програми Зниження хворих певною хворобою на певний відсоток в порівнянні з попереднім періодом
Показники якості Відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), або отриманий ефект від виконання програми Зниження хворих певною хворобою на певний відсоток в порівнянні з попереднім періодом

Стадії: 1) прогнозування, планування2) збір інформації3) розрахунок показників4) визначення соціального ефекту від впровадження бюджетної програми
Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 17; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты