Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВербальна нота та її місце в дипломатичному листуванні. Назвати види вербальних нот.
Читайте также:
  1. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики
  2. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
  3. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  4. Бюджетні повноваження місцевих органів самоврядування
  5. Валютні і резервні фонди місцевих органів самоврядування
  6. ВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ. ЗАСОБИ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.
  7. Вербальная и графическая формы фиксации доказательственной информации
  8. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
  9. Вітчизняний досвід формування валютних фондів місцевих рад

Вербальна нота - найпоширеніший нині документ. Вербальні ноти використовуються для вирішення широ­кого кола питань. У них викладаються політичні, економічні, науково-технічні та інші проблеми як двостороннього, так і багатостороннього характеру. Нотами подають запити на візи, доводиться до посольства інформація представницького характеру (про організацію поїздок дипломатичного корпусу по країні, про запрошення дипломатів на заходи з нагоди національного свята країни, про екскурсії на промислові підприємства та в наукові заклади) тощо.

Міністерство закордонних справ і посольства ведуть дипломатичне листування в основному шляхом обміну вербальними нотами.

Вербальна нота складається від третьої особи, її текст не підписується. Обов'язковим реквізитом вербальної ноти є протокольні формули. Вербальна нота розпочинається і закінчується компліментом із зазначенням повної назви відправника і адресата: «Міністерство закордонних справ України засвідчує свою повагу Міністерству закордонних справ, Посольству (Республіки Польща) і має честь повідомити...» і далі по тексту. Закінчується вербальна нота компліментом із скороченою назвою відправника і адресата: «Міністерство користується цією нагодою, щоб поновити Посольству запевнення в своїй глибокій повазі». Комплімент в нотах може опускатися, якщо в ноті міститься протест у зв’язку з діями співробітників посольств чи держави, які трактуються як незаконна діяльність або грубе порушення норм поведінки. Комплімент не вживається в нотах про оголошення трауру в країні, в нотах з висловлюванням співчуття.

Діапазон протокольних формул ввічливості надзвичайно широкий і з його допомогою можна підкреслити суворіший тон або більшу теплоту офіційного документа. Різні вирази, риторичні звертання, двозначні подяки, знаки наголосу, скорочення типу «т. з.», «т. п.», і «т. д.» в нотній практиці абсолютно неприпустимі.

Вербальна нота друкується на бланку. На ноті ставиться печатка Міністерства закордонних справ або посольства. Вербальна нота не підписується. Під текстом ноти зазначається місце й дата відправлення ноти. У лівому верхньому куті під витисненим гербом ставиться вихідний номер. Адреса зазначається в нижньому лівому куті першої сторінки тексту вербальної ноти.Надзвичайно важливо, щоб зображений на печатці герб мав правильне положення. Глави деяких дипломатичних представництв в кінці тексту вербальної ноти або на печатці ставлять свої ініціали.

В дипломатичній практиці часто потрібно одну і ту ж інформацію потрібно донести до декількох адресатів. Така вербальна нота називається “ідентичною”. В такій ноті ставиться лише один вихідний номер, а в компліменті вказуються всі організації, яким ця нота адресується. Ці ж організації вказуються і в заключному компліменті, і в адресі.

Види вербальних нот. У багатьох країнах розрізняють вербальні но­ти, які містять над текстом відповідну назву ВЕРБАЛЬНА НОТА. У таких документах можуть ставитися важливі політичні питання, наприклад уз­годження умов і термінів переговорів. У тих країнах, де існує відповідна практика, вербальну ноту без заголовка називають офіційною нотою. Вона широко застосовується і слугує вирішенню поточних питань адміні­стративно-технічного, протокольного характеру тощо. В українській про­токольній практиці ноти із заголовком не використовуються.

Різновидом вербальної ноти є циркулярна нота - нота однакового змісту, що надсилається МЗС іноземним посольствам і місіям, які знахо­дяться у державі, або посольством чи місією іншим посольствам і місіям у країні перебування. До складання циркулярної ноти ставляться ті ж вимоги, що й до складання вербальної ноти.Для того, щоб краще уявити вживання протокольних формул у вербальній ноті, треба розрізняти ноти, що посилаються на рівні уряду, ноти міністерства закордонних справ і ноти посольства.

Різновидом вербальної ноти є урядова нота (дипломатична нота), яка набула поширення після II світової війни. Такими типами документів обмінюються уряди держав за посередництвом МЗС або дипломатичної місії. Урядова нота відрізняється від класичної ноти відсутністю початко­вої і кінцевої протокольної формули, словосполучення "має честь". Протокольна формула ноти уряду найчастіше починається так: "Уряд України вважає за необхідне заявити урядові (повна назва країни) наступне". Якщо нота є відповіддю на ноту іншого уряду, то початкова формула найчастіше обмежується підтвердженням факту отримання ноти, на яку дається відповідь.

«Колективна нота» – це вербальна нота, яка надсилається від імені кількох відправників.

У минулому використовувався такий різно­вид урядових нот як маніфест - нота, призначена для опублікування. Різновидом урядової ноти є також ультиматум - нота з викладенням вимог, які один уряд пред'являє іншому і дає зрозуміти, що застосування сили не виключається.

 


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 255; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты