Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття про синтаксичні та пунктуаційні норми української мови
Читайте также:
  1. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  2. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  3. Аналитический метод нормирования труда
  4. Аудіювання на уроках української мови
  5. Багатозначність поняття топології
  6. Биологическое действие продуктов радиоактивности. Нормирование ионизирующих излучений и способы защиты от них.
  7. Братський рух та його роль у розвитку української культури.
  8. В. Проектирование работ и нормирование труда.
  9. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  10. Взаємодія атомів. Іонний і ковалентний зв’язок атомів у молекулах. Поняття про теорію обмінних сил

 

1. Синтаксичні норми – це загальноприйняті правила побудови синтаксичнихконструкцій, які вивчає синтаксис. Основною одиницею синтаксису є речення як мінімальна комунікативнаодиниця. За структурою речення поділяються на прості і складні(сполучникові та безсполучникові). Для документів властивийрозповідний характер висловлювання. У них використовується прямийпорядок розміщення членів речення, при якому підмет стоїть передприсудком, узгоджене означення перед означуваним словом, неузгодженепісля означуваного слова, додаток після слів, від яких залежить,обставина в різних місцях речення залежно від значення, способувираження У діловому стилі допускається розташування присудка передпідметом у словах автора, які розривають пряму мову або стоять післянеї, а також у реченнях, на початку яких є обставинні слова.Тексти офіційно-ділового стилю містять прості речення, часто складні зпідрядними з’ясувальними, означальними, мети, умови. Прості й складніречення можуть ускладнюватися відокремленими, однорідними членами,вставними словами й виразами та ін. У реченнях вживаються пасивніструктури з дієсловами на -ться, інфінітивні конструкції, наказові формидієслів, безособові форми на -но, -то, словосполучення дієслівного типу,дієприкметникові, дієприслівникові звороти, пряма мова з метою посиланняна прийняті закони, видані розпорядження, напр.: проект обговорюється,здійснити обмін, затверджено на засіданні, взяти на себе зобов’язання,зважаючи на відзначене, хочемо висловити думку; питання, розглянуте назборах.

 

2. Пунктуаційні норми (вживання розділових знаків).


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 173; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты