Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення основних параметрів видання
Читайте также:
  1. Амортизація основних виробничих фондів
  2. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  3. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  4. Визначення бюджету просування
  5. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою
  6. Визначення відстаней до небесних світил
  7. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  8. Визначення геологічних показників результатів ГРР
  9. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  10. Визначення логіки як науки

Спираючись на призначення видання, його спосіб розповсюдження, технологічні характеристики, умов використання, необхідно визначити основні параметри оцінки. На підставі вимог до видання визначаються його орієнтовні якості.

Під час виконання редакційно-видавничих процесів друкованих видань постає питання економії фарби та інших витратних матеріалів, тому видавці з метою зменшення собівартості змінюють характер або колірність ілюстрацій. Серед електронних видань нерідко зустрічається надмірна кількість графічного матеріалу, починаючи від ілюстрацій, закінчуючи оформленням сторінки яскравими кольорами. Під час користування такими виданнями погіршується зір, втомлюються очі. Погіршує ситуацію зловживання анімаційною інформацією на сторінках основного тексту. Тривале читання таких книжок стає неможливим з естетичної, психологічної та фізіологічної точок зору.

Отже, при проектуванні електронних видань необхідно звертати увагу на його ергономічні показники. А створюючи художню книжку для дітей, потрібно оцінювати ергономічність видання особливо прискіпливо.

Кожен мультимедійний продукт має бути максимально простим та зрозумілим у використанні, особливо для читачів дитячого віку. За оцінку цих характеристик відповідає параметр інтуїтивності інтерфейсу.

Однією з характеристик інтерактивного видання, що випливає із визначення цього поняття, є можливість взаємодіяти із продуктом на розсуд користувача, тобто навігація видання. Її можна забезпечити за допомогою пошуку за текстом, кнопок переходу до попередньої, наступної сторінки, на початок, у кінець книги, вибір певного розділу за назвою, створення та редагування власних приміток, закладок тощо. Перша з перерахованих можливостей вбудована у програмі відтворення інтерактивних видань – AdobeAcrobat, інші ж необхідно налаштувати самостійно при створенні продукту для забезпечення користувачу зручності навігації.

Під час читання книги напрочуд важливо отримувати естетичне задоволення не лише від тексту, а і від графічного оформлення. По-перше, це – якість ілюстрацій, що допомагали б краще сприймати текст казки. По-друге, оформлення кнопок, колонтитулів та колонцифри. Необхідно подати графічну інформацію в одному стилі та слідкувати за наявністю вільного простору навколо тексту.Звичайно ж, треба пам’ятати про змістовне наповнення художнього видання. Необхідно, щоб оригінальність оформлення не відволікала уваги від власне сюжету та головної думки твору, читач мав змогу добре сприймати та осмислювати текст.

Технологічний процес створення видання потребує значні зусилля та час, що характеризується трудомісткістю видання. Параметр визначається складністю процесів обробки графічної інформації, редагування тексту, створення анімацій, роботи з аудіо інформацією та верстки видання.

Наявність мультимедійної інформації одразу підвищує привабливість інтерактивного видання, особливо якщо воно призначене для дітей. Іноді мультимедійна складова видання є вирішальним фактором для більш детального ознайомлення з книгою. Тому якість та характер мультимедійної інформації потребує особливої уваги при створенні видання.

Отже, у ході аналізу показників видання, було визначено такі пріоритетні параметри оцінки [3]:

– ергономічність (Е);

– інтуїтивність інтерфейсу (ІІ);

– зручність навігації (ЗН);

– оформлення (О);

– змістовність (З);

– трудомісткість (Т);– мультимедійна інформація (МІ).

Для порівняння вищевказаних параметрів між собою застосовується метод експертної розстановки пріоритетів. При визначенні параметра, назва якого вказано по вертикалі, як більш важливого, до відповідної комірки таблиці вноситься число 1,5. Рівнозначності якостей відповідає число 1. Перевага параметра по горизонталі відмічається числом 0,5. Для визначення важливості кожного з параметрів шляхом парного порівняння було обрано оцінки п’ятьох експертів, що є початківцями в галузі видавничо-поліграфічної справи. Результати опитування показано у зведеній таблиці, яка складена шляхом обчислення середнього арифметичного кожної комірки матриці, загальної суми оцінок та числового значення ваги параметру.

 

Таблиця 1.2 – Підсумкова матриця результату експертних оцінок

  Е ІІ ЗН О З Т МІ Сума Вага
Е 1,1 0,9 1,2 1,1 7,3 0,15
ІІ 0,9 1,2 1,1 0,7 6,9 0,14
ЗН 1,1 0,9 1,2 7,2 0,146
О 0,8 1,1 1,1 0,8 0,9 6,7 0,136
З 0,9 1,1 0,7 6,7 0,136
Т 0,8 0,8 0,9 1,2 1,1 0,9 6,7 0,136
МІ 1,1 1,3 1,1 1,3 7,8 0,156
Сума               49,3

 

Для візуального представлення результатів експертних оцінок зручним є побудова діаграми Парето, що показано на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 – Діаграма Парето 

Як видно з рисунку, найбільш важливими параметрами оцінки видання є якість мультимедійної інформації, ергономічність видання та зручність навігації.

 

Висновки до розділу 1

 

У першому розділі було розглянуто особливості інтерактивних видань, їх переваги та відмінності у порівнянні з друкованими, а саме: можливість навігації, наявність мультимедійної інформації та широкі можливості у користуванні продуктом.

На основі Державних стандартів для друкованих дитячих видань було визначено групу призначення видання, норми для текстової інформації та графічного оформлення майбутньої книжки. Наведено таблицю технологічних характеристик видання.

Визначено основні параметри видання, що слугують показниками якості. За допомогою експертної оцінки встановлено, що найбільш істотними параметрами оцінки є мультимедійна інформація, ергономічність видання та зручність навігації.


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 48; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты