Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Захищеність мінеральних вод від забруднення та зміни якості
 

Щодо охорони мінеральних вод від забруднення першочергове значення мають прогнози зміни якості підземних вод під впливом дії техногенних факторів. У СВОЮ чергу, в основі прогнозних досліджень має бути типізація мінеральних вод з їх природної захищеності від. забруднення, яка дозволяє чітко сформулювати задачі та напрями прогнозних досліджень.

Типізація М.О.Кашиної основана на критеріях, розроблених Н.В.Роговською. з виділенням трьох груп родовищ підземних вод: надійно захищених, слабозахищених і незахищених. Ступінь захищеності визначається глибиною залягання водоносного горизонту і його потужністю.

Г.В.Куликов і О.В.Жевлаков запропонували поділ родовища мінеральних вод за природною захищеністю від забруднення на дві категорії [8].

1) захищені від забруднення;

2) незахищені від забруднення.

Останні діляться на три групи:

1) незахищені від усяких джерел забруднення;

2) незахищені від поверхневих джерел забруднення;

3) незахищені від глибинних джерел забруднення.

Незахищені від глибинних джерел забруднення родовища сірко-водневих. Йодобромних, кременистих і хлоридних вод нафтогазоносних басейнів, мають значні перекриваючі водогриви, що надійно захищають мінеральні води від поверхневих забруднень. Забруднення цих вод виникає внаслідок попадання забруднюючих речовин через гірські виробки, перетоку некондиційних вод із суміжних водоносних горизонтів.

 

Якісна захищеність підземних мінеральних вод

 

Під захищеністю підземних мінеральних вод від забруднення розуміють перекриття водоносного горизонту слабонроникними відкладами, які перешкоджають попаданню в нього забруднюючих вод або вод, що розбавляють мінеральні води в непотрібному напрямі та співвідношенні напорів водоносного горизонту, забрудненими водами і водоносного горизонту мінеральних вод.

Якісна оцінка забруднення фунтових мінеральних вод дається на основі чотирьох показників:

1) потужності зони аерації;

2) будови і літологічних особливостей зони аерації;

3) потужності сла6опроникних відкладів у розрізі зони аерації;

4) фільтраційних властивостей зони аерації

Якісна оцінка природної захищеності фунтових мінеральних вод виконується шляхом зіставлення категорій захищеності, що відріз­няються за сумою балів, яка залежить від глибини залягання рівня фунтових вод. потужності слабопроникних відкладів та їх літологічних особливостей.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 43; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты